Onderzoeksagenda Suicidepreventie

In 2014 lanceerde de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport een Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Aanleiding was een stijging van het aantal suïcides in Nederland sinds 2007 met 37% tot 1.854 gevallen in 2013. Geconstateerd wordt dat er behoefte is aan kennis om preventieve maatregelen te onderbouwen, kennis over betere zorg en interventies en over implementatie van kennis in de praktijk van de hulpverlening.

Het Ministerie van VWS heeft ZonMw gevraagd om in samenspraak met het veld een onderzoeksagenda op te stellen. Verder is gevraagd om een beknopt overzicht van het lopende en uitgevoerde onderzoek in Nederland en handreikingen voor prioritering. Dit document beschrijft de kennisvragen en kennishiaten die samen de Onderzoeksagenda Suïcidepreventie vormen.

Download

Gerelateerde links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website