Meer dan honderd professionals in de zorg, onderzoekers, cliënten en andere betrokkenen bij mensen met een visuele beperking kwamen op dinsdag 27 juni 2017 naar een speciale ontmoetingsborrel van het programma InZicht. Een mooie gelegenheid voor deelnemers aan het vierdaagse congres Vision 2017 om te netwerken met collega’s uit eigen land. Ze raakten niet uitgepraat.

Sfeerimpressie

gebouw
inschrijftafel met kunstwerk
hapjes
vrouw aan inschrijftafel
tas van congres Vision 2017
groep mensen staand in restaurant
twee vrouwen praten in gezelschap
mensen staand in een restaurant
Man en vrouw in gesprek in gezelschap
mensen praten aan een statafel
mensen praten met elkaar
mensen praten aan statafel in gezelschap
mensen aan het praten
papier met woord mobiliteit en aangeplakte geeltjes
mensen praten rond een statafel
man plakt geeltje op flipover
twee vrouwen in gezelschap
mensen in gesprek in restaurant
twee mannen in gesprek in gezelschap
twee vrouwen
groep mensen in restaurant

Groot enthousiasme voor praktijkgerichte wetenschap

Als opwarmertje voor het netwerken roept Frans Zitman, voorzitter van de stuurgroep InZicht, een paar mensen naar voren voor een flitsinterview. Bescheiden tikken op de microfoon is niet genoeg, maar met enige stemverheffing weet Zitman de aandacht van iedereen te vangen. Het kennismaken en uitwisselen is duidelijk al volop aan de gang. Het doet de voorzitter genoegen om zoveel verschillende betrokkenen bij mensen met visuele beperkingen te kunnen verwelkomen. ‘Binnen InZicht is veel aandacht voor de toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk. Zoiets vraagt om nauwe samenwerking tussen onderzoekers en professionals. Hier heeft u volop de gelegenheid om uw netwerk daarvoor verder uit te bouwen.‘

man met microfoon
man interviewt andere man
man interview vrouw
man met microfoon in zaal vol publiek
man interviewt drie mensen

Input cliënten gewaardeerd

Bij de implementatie is cliëntenparticipatie volgens Zitman een onmisbaar element. Vandaar ook dat hij zijn eerste flitsinterview houdt met Geert Joosten, voorzitter van het cliëntenpanel van InZicht. Dit panel met mensen met een visuele beperking adviseert de stuurgroep onder meer over de relevantie van onderzoeksideeën en projectaanvragen. Joosten: ‘Het is een mooi platform om de invloed van cliënten in onderzoek en vernieuwing vorm te geven. Goed onderzoek is van groot belang voor de doelgroep, omdat het mensen helpt beter met hun beperking te kunnen leven. Wij kijken steeds kritisch of een onderzoek bijdraagt aan een beter functioneren van de cliënt. Die input, zo merken we, wordt zeer gewaardeerd.’

Gedragen door het veld

Wat is nu de grootste mijlpaal voor het programma, vraagt Zitman vervolgens aan Sabina Kef, vicevoorzitter van de stuurgroep. Een belangrijk gegeven is dat InZicht al zo lang bestaat. Sinds 1998 zijn er tientallen projecten gerealiseerd, van kortdurende studies tot langjarige promotietrajecten. Dat heeft volgens Kef veel opgeleverd, met ‘allerlei smaken’ voor uiteenlopende doelgroepen. Maar het mooiste vindt ze dat het programma al deze jaren met eigen middelen in stand is gebleven. 'Juist die betrokkenheid vanuit het veld maakt dat we goede resultaten boeken, die ook echt kunnen landen in de praktijk.’ 

Praktijk stuurt onderzoek

Deze boodschap wordt onderstreept door de directeuren kennismanagement van de drie deelnemende instellingen, die Zitman als laatsten naar voren haalt. Peter Verstraten (Robert Coppes Stichting) is trots op de InZicht-gemeenschap, waarin zeer veel mensen intensief met elkaar samenwerken. Paula Van Woudenberg (Bartiméus) beaamt dat en ziet vooral de meerwaarde van samenwerking vanaf het eerste begin van elk onderzoek. Dus niet eerst iets ontwikkelen en dan de praktijk er nog eens bij halen. Joost Heutink (Koninklijke Visio) haakt daar weer op in: ‘Implementatie begint welbeschouwd al vóór de aanvraag, door onderzoekskeuzes te maken op basis van vragen uit de praktijk. Alle betrokkenen zijn zo deelgenoot van waar een onderzoeker mee bezig is. Dus de doelgroep zelf én de professionals.’

In gesprek aan de thematafels

Flappen vol ideeën

Deze uitspraak van Joost Heutink vormt het startsein voor een geanimeerde uitwisseling tussen al die betrokkenen in de zaal. Velen gaan aan thematafels met elkaar in gesprek, anderen weten elkaar elders in de ruimte goed te vinden. Wat dat oplevert? Flappen vol ideeën voor onderzoek en suggesties voor gezamenlijke projecten. Plus een heleboel nieuwe contacten als begin van een volgend samenwerkingsproject. 

Aan speciale gesprekstafels konden deelnemers ideeën en ervaringen uitwisselen over implementatie, mobiliteit, sociale interactie en participatie, technologie, psychologische en gedragsproblemen, ouderen en kinderen met visuele beperkingen. En er was een tafel om door te praten over de mogelijkheden van de 13e oproep voor InZicht, die inmiddels is opengesteld. 

Bij de tafel met het thema participatie kwam onder andere zelfbewustwording van de cliënt in de maatschappij aan de orde. Bij de tafel met het thema ouderen werd onder meer gesproken over het netwerk van deze groep. 

Wim en Jacqueline

Wim van Damme, arts bij Koninklijke Visio: ‘Ik was net mijn stokpaardje aan het berijden: automobiliteit en visuele beperkingen. Mijn stelling: met de komst van zelfrijdende auto’s verdwijnt dat probleem straks vanzelf!’ Jacqueline Koelewijn, maatschappelijk werker bij Bartiméus: ‘Voor mij is die thematiek nieuw. We hebben elkaar hier net leren kennen en zijn meteen druk in gesprek geraakt.’ Van Damme: ‘Het is mooi om te ontdekken dat je tegen dezelfde dingen aanloopt. Maar ook dat er kansen zijn die je juist samen kunt pakken.’ Koelewijn: ‘Ik zei net tegen Wim: we kunnen dan wel twee organisaties zijn, maar niets houdt ons tegen om samen nieuwe kennis te ontwikkelen.’

vrouw

Rianne Ravensbergen, bewegingswetenschapper bij de VU Amsterdam: ‘Wij doen onderzoek voor sporters met een visuele beperking. Bijvoorbeeld: hoe help je mensen een sport te kiezen die goed bij ze past? Daar is nog maar heel weinig kennis over. Voor het Internationaal Paralympisch Comité werken we aan een betere classificatie. Nu worden sporters ingedeeld op basis van beperkingen die soms voor henzelf niet echt relevant zijn. Voor zwemmers zit diepte zien er bijvoorbeeld niet bij, terwijl juist dát bepaalt of je tijdig het keerpunt ziet aankomen. We werken nu vooral internationaal. Ik ben hier omdat we ook veel meer met de Nederlandse praktijk willen samenwerken.’

Janna Bruijning

Janna Bruijning, docent aan de Hogeschool Utrecht: ‘Vanuit de opleiding Optometrie & Orthoptie hebben we eerder geprobeerd studenten te laten aanschuiven bij wetenschappelijk onderzoek. Dat is toch lastiger dan het lijkt. Ik ben hier met Rianne Ravensbergen in gesprek geraakt om te kijken wat we aan elkaar kunnen hebben. Hogescholen zijn steeds meer bezig met praktijkgericht onderzoek. Zo kunnen we bijdragen aan kennis voor het beroepsveld. Dat lukt alleen samen met de praktijk. Ik heb hier mensen van Visio en Bartiméus gesproken, die ook met allerlei onderzoek bezig zijn. Het zou heel mooi zijn als zij bij hun projecten ook de hogeschool gaan betrekken.’

vrouw met bril

Monique Beukers, bestuurder Robert Coppes Stichting: ‘Wij zijn hier als kleinste praktijkinstelling ruim vertegenwoordigd. Ik vind dat heel belangrijk, want hier komt iedereen die zich bezighoudt met onderzoek rond het omgaan met visuele beperkingen. Mijn medewerkers vinden het geweldig, heb ik al van ze gehoord. Vanwege de informatie over de onderzoekslijnen in de 13e InZicht-ronde bijvoorbeeld. Maar vooral vanwege de samenwerkingsmogelijkheden. Aan dat tafeltje staat een van ons al een uur met twee anderen te bespreken of ze samen een onderzoek kunnen opzetten. Je ziet hoe het leeft bij de praktijkwerkers. Dat is ook het mooie, als veldinstellingen zelf een deel van hun geld besteden aan wetenschappelijk onderzoek.’

hand schrijft op een geeltje
man plakt geeltje op flipover
flipover met roze papiertjes
vrouw plakt geeltje op flipover

In samenwerking met:

Tekst: Marc van Bijsterveldt         Fotografie: Robert Tjalondo

Verslag InZicht symposium 26 juni 2017

Oproep 13e ronde InZicht

  • Subsidieoproep 13e ronde InZicht

Programma InZicht

Congres Vision 2017

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website