Kunst en cultuur

ZonMw heeft een ontwikkelagenda opgesteld om praktijk, onderzoek en beleid op het gebied van kunst- en cultuur in de zorgsector verder te ontwikkelen en uit te bouwen. De ontwikkelagenda hanteert het begrip Positieve Gezondheid waarin het gaat om de bijdrage die geleverd wordt aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en bevat drie ontwikkellijnen. Belangrijke onderwerpen die aan bod komen zijn de te hanteren onderzoeksmethoden om recht te doen aan zowel kunst en cultuur als zorg en ondersteuning, eigenaarschap van alle betrokkenen, co-creatie bij de ontwikkeling van kunst- en cultuurinitiatieven en aansluiten bij ontwikkelingen in de langdurige zorg.

Ontwikkelagenda Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website