Er is inmiddels aardig wat bekend over de factoren die binnen gezinnen en families geweld en verwaarlozing in stand houden of bevorderen. Wat kunnen we dan samen anders doen, zodat we de resultaten behalen die we allemaal graag willen: stoppen van geweld, verwaarlozing, mishandeling en een gezonde ontwikkeling voor kinderen en volwassenen. Dat was het begin van de multidisciplinaire aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Friesland.

MDA++

In dit document zijn de stappen beschreven die tot de ontwikkeling van een werkende MDA++ in Friesland hebben geleid. Het ontwikkelen van een nieuwe aanpak is benaderd als een innovatie. Globaal zijn de 5 fasen gevolgd die
in de literatuur beschreven staan. In feite is de cirkel meerdere malen doorlopen, en wordt deze nog steeds op basis van evaluaties ontwikkeld. Het proces verloopt dus niet zo lineair als de stappen suggereren. Het is veel meer een iteratief proces waar u voortdurend op basis van experimenteren met prototypes uitprobeert wat werkt. Op die manier heeft de aanpak zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot wat het nu is. Doe er uw voordeel mee! 

Download publicatie

Belangrijke links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website