Op woensdag 21 september organiseerden we de informatiebijeenkomsten voor de 2 subsidieoproepen gericht op de versterking van kennisnetwerken en kennisuitwisseling op gebied van de re-integratie van zieke werknemers. Deze rondes zijn onderdeel van het programma Verbetering kwaliteit Poortwachtersrproces. Bekijk hieronder de presentatie en opname van de bijeenkomsten terug.

Informatiebijeenkomst Organiseren van een structureel overkoepelend kennisnetwerk

In deze subsidieoproep kunnen projectideeën worden ingediend voor het organiseren van een structureel en overkoepelend kennisnetwerk. Het doel is om met dit kennisnetwerk de bestaande kennisnetwerken rondom de re-integratie van zieke werknemers te versterken en te verbeden, met betrekking tot de professionals en op termijn ook de thema’s. Hiermee faciliteren we de kennisdeling en netwerkvorming tussen praktijk, onderzoek en onderwijs en stimuleren we de duurzame borging daarvan.

Bekijk de presentatie

Bekijk de video:

Informatiebijeenkomst Stimuleren van kennisuitwisseling en -netwerken

In deze subsidieoproep kan subsidie worden aangevraagd voor het organiseren van activiteiten om kennisuitwisseling en kennisnetwerken rondom de re-integratie van zieke werknemers verder te versterken en te verbreden. Deze activiteiten geven ook direct inhoud aan het overkoepelende kennisnetwerk.

Bekijk de presentatie

Bekijk de video:

Vragen?

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'Veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen via poortwachter@zonmw.nl.

Meer informatie

Colofon

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheids-onderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website