Wat is de impact van aioto-trajecten? Welke uitdagingen komen promovendi tijdens hun onderzoek tegen en hoe gaan ze daar mee om? Een aantal onderzoekers deelde hun lessen en aanbevelingen tijdens de jaarlijkse HGOG-onderzoekersbijeenkomst.

Onderzoekersbijeenkomst 2022

'Aioto's moeten ook na hun onderzoekstraject een brugfunctie blijven vervullen tussen praktijk en wetenschap.' Dat is één van de onderwerpen die projectleiders, aioto's en andere betrokkenen van het HGOG-programma in december 2018 bespraken.

Bijeenkomst 13 december 2018

In november 2017 wisselden projectleiders van gedachten over hun onderzoeksmethoden en hoe het ervoor staat met de academisering van de opleidingen. ‘Ik vind de toename van het aantal gepromoveerden veelbelovend.’

Bijeenkomst 27 november 2017

Op 11 oktober 2016 vond de eerste projectleidersbijeenkomst binnen het HGOG-programma plaats. In de themasessies werden er onderwerpen aan de orde gebracht die voor veel projecten struikelblokken zijn of kunnen worden.

Bijeenkomst 11 oktober 2016

Programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

Vanuit het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) financieren we projecten die bijdragen aan kennisontwikkeling én aan de academisering van de opleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten en arts maatschappij en gezondheid. Artsen in opleiding tot (klinisch) onderzoeker (aioto's) doen onderzoek naar wetenschappelijke vragen uit de klinische praktijk. ZonMw voert het programma uit in opdracht van de SBOH.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website