Wat is de impact van aioto-trajecten? Welke uitdagingen komen aioto's tijdens hun onderzoek tegen en hoe gaan ze daar mee om? Een aantal onderzoekers deelde hun lessen en aanbevelingen over impactvol onderzoek tijdens de jaarlijkse onderzoekersbijeenkomst.

Inhoud

Impact van wetenschappelijk onderzoek

Guy Rutten opende de bijeenkomst en nam ons mee in de wereld van impact van wetenschappelijk onderzoek. Rutten is voorzitter van het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, oud-huisarts en emeritus hoogleraar diabetologie in de huisartsgeneeskunde. Aan de hand van persoonlijke anekdotes illustreerde hij wat we bedoelen met het realiseren van impact. Dat gaat niet per definitie om het aantal citaties, maar om het realiseren van een positieve, stelselmatige verandering op de lange termijn. Maar wat heb je daar voor nodig en hoe pak je dat dan aan? Denk na over:

 • wat de boodschap precies is en of de boodschap verder reikt dan de resultaten van het onderzoek
 • bij welke doelgroep je die boodschap onder de aandacht wilt brengen
 • hoe je de boodschap het beste bij die doelgroep onder de aandacht kunt brengen (wie en/of wat heb je daar voor nodig)
Foto presentatie Guy Rutten

Impact door academisering van de opleidingen

Vervolgens ging Kees Esser, voorzitter van de Raad van Bestuur de SBOH, in op de academisering van de opleidingen. Vanuit het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) financieren we projecten die bijdragen aan kennisontwikkeling én aan de academisering van de opleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijke gehandicapten en arts maatschappij en gezondheid.

De academisering van de opleidingen per 1-1-2022:

 HG  OG  AVG   VG   M+G fase 1M+G fase 2TotaalGem.
Aioto's  95  15  4  0  31118 
% aioto's in de opleiding  4,0%  3,5%  7,5%  0,0%  1,3%0,8% 3,6%
Gepromoveerden  132  32  7  1  70179 
% gepromoveerden in opleiding  5,6%  7,4%  13,6%  4,0%  2,9%0,0% 5,6%
% aioto's + gepromoveerd  9,6%  10,9%  21,1%  4,0%  4,2%0,8% 9,2%

 

Foto presentatie Kees Esser

De SBOH hanteert een academiseringsdoelstelling voor de opleidingen van 10% (zie ook hun jaarverslag). Zij zet hier op in vanwege het belang van wetenschappelijk kader voor de beroepsgroepen en voor het (wetenschappelijk) niveau van de opleiding. In de opleidingen tot huisarts en specialist ouderengeneeskunde wordt dit streefpercentage behaald, mede door de stimulering van aioto-trajecten in het HGOG-programma van ZonMw. Een aioto-traject is het gecombineerde opleidings- en promotietraject dat een specialist in opleiding volgt.

Presentatie van 4 verschillende onderzoeken

 4 onderzoekers presenteren hun onderwerp, aanpak en voorlopige resultaten:

 • Hieke Barends: Aanhoudende Lichamelijke Klachten (huisartsgeneeskunde)
 • Jasper Maters: palliatieve zorg bij dementie op jonge leeftijd (ouderengeneeskunde)
 • Natasja Looman: intraprofessioneel samenwerken tussen aioto's (onderzoek van onderwijs)
 • Femke de Bok: jeugdartsen en maatschappelijk handelen (maatschappij en gezondheid)

Aanhoudende Lichamelijke Klachten

Hieke Barends nam ons mee in het beloop en de mechanismen van Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK). Het doel van haar onderzoek is meer zicht op het beloop over lange termijn.

Conclusies:

 • er zijn verschillende beloopstrajecten te onderscheiden voor zowel klachten als fysiek en mentaal functioneren
 • meerderheid heeft over 5 jaar een stabiel beloopstraject op alle 3 de domeinen
 • dus: veel chroniciteit
Hieke Barends

Palliatieve zorg bij dementie op jonge leeftijd

Jasper Maters presenteert zijn onderzoek naar palliatieve zorg bij dementie op jonge leeftijd: Care4Youngdem. Op basis van alle gegevens worden aanbevelingen geformuleerd voor de palliatieve zorg, welke in een internationale consensusstudie zullen worden aangescherpt middel zogenaamde Delphi-rondes.

Hij vertelt wat voor hem impact is in zijn onderzoek. En hoe hij er nu al aan werkt om straks impact te realiseren.

Jasper Maters

Intraprofessioneel leren samenwerken tijdens ziekenhuisstages

Natasja Looman presenteert haar onderzoek naar mogelijkheden om aio's intraprofessioneel te laten leren samenwerken tijdens ziekenhuisstages, dat onder andere een werkboek met meer dan 25 werkvormen heeft opgeleverd.

Een greep uit de bevindigen:

 • hiërarchie/power dynamics is een belangrijke belemmerende of stimulerende factor
 • er zijn leeractiviteiten/interventies nodig om intraprofessioneel samen te (leren) werken
Natasja Looman

Jeugdartsen en maatschappelijk handelen

Hoe voeren jeugdartsen maatschappelijk handelen uit in de praktijk, wat zijn hun waarden hierin, wat zijn belemmeringen of bevorderende factoren? Hoe worden ze opgeleid in maatschappelijk handelen? Dat onderzoekt Femke de Bok. De doelgroep bestaat uit:

 • jeugd- en kinderartsen
 • organisaties waar professionals werkzaam zijn
 • kinderen en hun ouders
Femke de Bok

Impact door implementatie

Erwin Ista nam ons mee in impact door implementatie:

 • Welke implementatiemodellen zijn er en wat is hun centrale boodschap?
 • Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren?
 • Hoe kies je een passende implementatiestrategie?
 • En zijn alle verbeterinterventies even effectief?

Anne Loohuis inspireerde ons vervolgens met haar presentatie over de impact door implementatie van een behandeling voor ongewenst urineverlies via de URinControlapp.

Erwin Ista
Anne Loohuis

One liners

Vervolgens werd in groepen doorgesproken over de impact door implementatie. Iedere groep koppelde hun conclusies plenair terug in de vorm van een one liner. Een greep uit de one liners:

 • ‘Niet over mensen zonder mensen’
  Voer geen onderzoek uit over een doelgroep zonder de doelgroep hierbij te betrekken.
 • ‘Je bent zelf de brug’
  Denk na over hoe je in je onderzoek de vertaalslag maakt naar de doelgroep/omgeving/collega’s.
 • Implementatie die niet meer te stoppen is bij geen aangetoond effect van de interventie is ook onwenselijk.
  Alle onderzoekers worden gestimuleerd om na te denken over verdere implementatie van onderzoek, maar er moet net zo goed worden nagedacht over een plan als het onderzoek geen positieve resultaten heeft.
 • Je kunt onderzoeksdeelnemers (bijvoorbeeld patiënten) nog meer betrekken bij het onderzoek door nieuwsbrieven te sturen en ook bijeenkomst te organiseren voor hen.
Brainstorm one liners

Evaluatie aioto-trajecten huisartsgeneeskunde

Wat is de meerwaarde van aioto-trajecten voor de huisartsgeneeskunde? Dat heeft het Nivel in opdracht van het Unviersitair Netwerk Husiartsgeneeskunde (UNH) onderzocht. Ronald Batenburg van het Nivel presenteerde alvast de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek en overhandigde het rapport aan UNH-lid Dorien Zwart. Zij ging namens het UNH in op het belang dat in de huisartsgeneeskunde gehecht wordt aan aioto-trajecten. De uitkomsten van het onderzoek ondersteunen het UNH in haar visie hierover. Binnenkort volgt hier de link naar het rapport.

Ronald Batenburg presenteert evaluatie aioto-trajecten huisartsgeneeskunde

Sfeerimpressie

Binnenkomst
Lunchbuffet
Impressie van een lunchgesprek
Kees Esser in gesprek met de zaal
Deelnemers aan brainstorm
Deelnemers brainstorm in gesprek
Anne Loohuis en Thirza Ras in gesprek
Borrel en een hapje
Borrel: 2 deelnemers in gesprek
Lonneke Frantzen in gesprek met Anne loohuis
Flyers ZonMw

Programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

Vanuit het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) financieren we projecten die bijdragen aan kennisontwikkeling én aan de academisering van de opleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten en arts maatschappij en gezondheid. Artsen in opleiding tot (klinisch) onderzoeker (aioto's) doen onderzoek naar wetenschappelijke vragen uit de klinische praktijk. ZonMw voert het programma uit in opdracht van de SBOH.

Redactie ZonMw, fotografie Studio Oostrum

Op de hoogte blijven?

Relevante onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website