Nicole Raven werkt als GZ-psycholoog bij Aalsterveld Psychologen. ‘Toen ik hier kwam werken, ben ik meteen de pilot ‘Kind en gezin’ ingerold. Daardoor heb ik een vast contactpersoon bij het Sociaal Team van gemeente Beuningen. Zij hebben vaak beter zicht op wat er allemaal in het gezin speelt en kunnen praktische zaken uit handen nemen, zodat we nog betere zorg kunnen bieden.’

Nicole is moeder van 2 kinderen. Ook al is haar oudste nog maar 3 jaar, uit eigen ervaring weet ze dat opvoeden niet altijd makkelijk is. ‘Vanuit de boekjes weet je hoe het moet, maar die methodes werken niet altijd in de praktijk. Ik vind het belangrijk dat kinderen leren dat hun emoties er mogen zijn en dat ze deze mogen uiten op een manier die voor iedereen prettig is.’

Grote en kleine successen

‘Ik vind het leuk om samen met gezinnen te puzzelen: waarom loopt iemand vast en hoe kan ik stap voor stap helpen? Soms is het nodig om de situatie te leren accepteren zoals die is. Ik ga blij naar huis als ik een stukje van de puzzel heb kunnen leggen. Iemand die tot inzicht is gekomen, een mini doorbraak of de afronding van een geslaagde behandeling. Alle successen, klein en groot, doen ertoe.’

foto van Nicole Raven
Nicole Raven

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Verschil psychologenpraktijken Beuningen

‘Net als Psychologisch Centrum Thujapark doet Aalsterveld Psychologen mee aan de pilot Kind en gezin. Er zijn wel verschillen tussen onze praktijken. Aalsterveld Psychologen zit op meerdere locaties in 2 regio’s. We bieden een uitgebreid behandelaanbod voor zowel volwassenen, ouderen, kinderen en jeugdigen. Kinderen helpen we zoveel mogelijk binnen de basis-ggz. Dat zijn korte behandelingen gericht op de klacht. Een kind dat bijvoorbeeld bang is om in zijn eigen bed te slapen, helpen we van zijn angst af en dan is de behandeling klaar. Waar nodig betrekken we de ouders en/of het gezin bij de behandeling.’

‘Als we de situatie niet kunnen veranderen, leren we iemand om te gaan met zijn klachten. Soms is een doorverwijzing naar specialistische ggz nodig. Ook dat is mogelijk binnen onze praktijk.’

Pilot

‘De pilot zit nog in de opstartfase, maar we hebben al stappen gezet. Ik heb een vast contactpersoon binnen het Sociaal Team van gemeente Beuningen. Zij heeft zicht op wat er allemaal in een gezin speelt, denkt mee en geeft praktische ondersteuning. Daardoor voorkomen we dat een situatie escaleert en kan ik me richten op de behandeling. In de andere regio’s waar Aalsterveld Psychologen gevestigd is merken we dat nauw contact met het wijkteam de behandeling ten goede komt. Nieuw binnen Aalsterveld Psychologen is dat we binnenkort starten met het werken in vaste duo’s. Dan ondersteun ik bijvoorbeeld het kind, en een van mijn collega’s de ouder.’

Kennisuitwisseling

‘We wisselen kennis uit met het Sociaal Team over ons werk. Wij geven bijvoorbeeld uitleg over wat een bepaalde behandeling inhoudt. Wat vraagt dat van het kind? Of hoe is het om een kind met autisme in huis te hebben? Het Sociaal Team denkt op hun beurt met ons mee en vertelt wat zij kunnen doen aan de thuissituatie.’

Samen ouder zijn

‘Ook nieuw is dat we ouderbijeenkomsten en een programma ‘Samen ouder zijn’ gaan organiseren. Hoe kun je je kind opvoeden als je onderling van mening verschilt? Die verschillen zie je onder andere bij ouders die gescheiden zijn. Het programma bevat meerdere bijeenkomsten in groepsverband. Zo kunnen ouders ervaringen uitwisselen en zich herkennen in elkaars verhalen. Het Sociaal Team kan hiervoor ook gezinnen aandragen.’

Uitdaging

‘De grootste uitdaging is om de lijntjes tussen de psychologenpraktijken en het Sociaal Team zo kort mogelijk te houden. We moeten zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan, zonder over elk stapje in een behandeling met elkaar te moeten overleggen waardoor te weinig ruimte overblijft voor de behandeling. Daar gaan we vast een goede manier voor vinden. Ik ben in ieder geval nu al trots op dat we elkaar weten te vinden en op weg kunnen helpen.’

Wens

‘Ik hoop dat de samenwerking goed en makkelijk blijft lopen, zodat we nog betere zorg kunnen bieden en tevreden cliënten hebben. Daar doe ik het voor! En als de pilot een succes is, kunnen we deze aanpak straks ook in de andere regio’s waar Aalsterveld Psychologen actief is toepassen.’

Lees meer

Redactie en fotografie: Doelgroep in Beeld, eindredactie: ZonMw

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website