Inwoners van gemeente Beuningen kunnen bij het Sociaal Team terecht met vragen over zorg, zoals WMO, jeugdhulp en begeleiding. Om een kind en het gezin met problemen de juiste hulp te kunnen bieden, werkt het team mee aan de pilot ‘Kind en gezin’. Marion van Grootel vertelt: ‘Ik ben contactpersoon voor Psychologisch Centrum Thujapark. We hebben korte lijntjes en kijken steeds wie welke zorg kan bieden.’

Het Sociaal Team in Beuningen bestaat uit allerlei ketenpartners. Marion is gestationeerd vanuit MEE Gelderse Poort. ‘De gemeente wil de deskundigheid betrekken die zij niet in huis heeft. Ieder lid heeft zijn eigen expertise. Maar toch weten we van elkaar waar iedereen mee bezig is en doet iedereen bijna alles. We zijn echt een sociaal team.’

Meldingen

Iedereen, zowel burger als professional, kan bij het Sociaal Team terecht. ‘We krijgen allerlei vragen over zorg, zoals WMO, de jeugdwet, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en jeugdhulp. Ook begeleiden we mensen die behoefte hebben aan meer structuur of een groter netwerk. Onze procesregisseur verdeelt de meldingen binnen het team. Binnen 2 weken vindt er een afspraak plaats.’

‘Mijn expertise is psychiatrie bij jongeren en volwassenen, dus die meldingen komen vaak bij mij terecht.’

Marion van Grootel
Marion van Grootel

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Hulp

‘Tijdens het huisbezoek kijk ik wat er speelt en welke hulp nodig is. Kan het bijvoorbeeld opgelost worden door algemene of voorliggende voorzieningen, zoals een inloophuis? Of is er professionele ondersteuning nodig, zoals een maatwerkoplossing? In november 2019 zijn we de pilot Kind en gezin gestart. Daardoor hebben we nu korte lijntjes met de 2 psychologenpraktijken in gemeente Beuningen. Ik kan hulp vragen bij mijn casussen, en andersom.’

‘Het is erg belangrijk dat iemand zich nuttig voelt en kan bewegen in onze maatschappij. Daarom vraag ik altijd aan mijn cliënten hoe zij hun dag willen invullen. Is dat school, werk, dagbesteding?’

Contact

‘Ik ben contactpersoon voor Psychologisch Centrum Thujapark en ben daar elke 2 weken aanwezig. Mijn collega Geertje Mulders sluit op haar beurt aan bij Aalsterveld Psychologen. We bespreken casussen met elkaar en kijken gedurende een hulptraject met elkaar mee. Als er praktische ondersteuning nodig is, zorgen we dat deze casussen bij de juiste personen in het Sociaal Team terecht komen.’

Casus

‘Ik was laatst bij een jongen die last had van concentratieproblemen en niet kon plannen. Hij dreigde uit te vallen van school. Ik heb de thuissituatie bekeken en hem praktisch ondersteund. Voor het diagnostisch onderzoek en psychische educatie heb ik contact opgenomen met Psychologisch Centrum Thujapark. Ook konden zij me uitleggen wat ik van deze jongen kon verwachten. Door samen te werken en elkaar op de hoogte te houden, versterken we elkaars zorg en wordt de hulpvraag van de cliënt op meerdere vlakken aangepakt.’

‘Als we deze jongen niet hadden geholpen, was hij uitgevallen van school. Dan hadden we een hele andere situatie gehad.’

Trots

‘In deze casus hebben we heel fijn samengewerkt en hebben kunnen voorkomen dat het uit de hand liep. Daar ben ik trots op! Samen preventief werken zorgt voor minder escalaties, minder uitval en minder doorverwijzingen naar dure specialistische zorg. Het is ook fijn om volgens de methodiek van positieve gezondheid te werken. Samen kijken naar de kracht en mogelijkheden van de inwoner.’

Grootste uitdaging

‘De grootste uitdaging in deze pilot is elkaar weten te vinden én begrijpen. Alle betrokken hulpverleners kijken op hun eigen manier naar een hulpvraag. We moeten leren wat we van elkaar kunnen verwachten. Dan heeft deze pilot de meeste kans van slagen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we de goede samenwerking voort kunnen zetten en mensen zich gehoord voelen en de juiste hulp krijgen.’

Lees meer

Redactie en fotografie: Doelgroep in Beeld, eindredactie: ZonMw

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website