Deze podcast-serie gaat over het includeren van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid in onze samenleving. Onderzoekers, professionals, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers vertellen hoe een inclusieve samenleving eruit zou kunnen zien. En wat er nodig is om dat te bereiken.

In de afgelopen jaren hebben maatschappelijke en sociale problemen in media, politiek én samenleving urgentie gecreëerd om actie te ondernemen. Denk aan meldingen van verward gedrag, dak- en thuisloosheid en schuldenproblematiek. Met elkaar staan we voor de uitdaging om te bouwen aan een inclusieve samenleving. Daarin hebben mensen met een (psychische) kwetsbaarheid een plek. Zij krijgen passende zorg en ondersteuning als hun deelname aan de samenleving onder druk staat.

De podcasts zijn een verdieping en aanvulling naar aanleiding van de gelijknamige talkshow-serie. 'Beweging in kwetsbaarheid'. De volgende onderwerpen komen aan bod:

De geschiedenis van de maatschappelijke omgang met ‘gekte’ geeft context aan het huidige debat over (psychische) kwetsbaarheid. Een gesprek met Henke van der Heiden en Mark van der Gaag.

Lees het artikel en beluister de podcast

Wat weten we over kwetsbaarheid? En welke lessen zijn daaruit te trekken? Een gesprek met Roland Bal en Erik Dannenberg over kennis en inzicht over kwetsbaarheid.

Lees het artikel en beluister de podcast

Hoe verbinden we de leefwereld met de systeemwereld? En wat is de onmisbare rol van ervaringsdeskundigheid daarbij? Een gesprek met Alie Weerman en Paola Buitelaar over ‘de leefwereld centraal’

Lees het artikel en beluister de podcast

Wat betekent bestaanszekerheid in een mensenleven? En hoe voorkom je ‘institutionele vernedering’ van mensen in kwetsbaarheid? Een gesprek met Anke Jansen en Jet Bussemaker over ‘bestaanszekerheid’.

Lees het artikel en beluister de podcast

Wat betekent het omgaan met mensen in een kwetsbare situatie voor professionals? En hoe leer je samen te werken aan een domeinoverstijgende, integrale aanpak? Een gesprek met Nynke Boonstra en Marcel van Eck over professionaliteit en onderwijs.

Lees het artikel en beluister de podcast

Is het stelsel een belemmering, of is er wel degelijk genoeg speelruimte? Hoe kunnen we mensen op maat ondersteunen zonder klem te komen zitten in de vereisten van de systemen? Cruciaal: vertel verhalen over hoe het écht gaat in de praktijk.

Beluister de podast en lees het artikel

Een gesprek met Floortje Scheepers en Soenil Kanhai over beweging in kwetsbaarheid. Als we naar een meer inclusieve samenleving willen, zullen we diversiteit moeten omarmen. En accepteren dat niet alles maakbaar of oplosbaar is. Door met elkaar in gesprek te gaan – en echt ‘connectie te maken’ – ontstaat ruimte om samen te zoeken naar oplossingen die passen bij iemands persoonlijke situatie.

Beluister de podcast en lees het artikel

Talkshowgasten praten na in interviews, waarin ze thema's nader uitdiepen. Daarnaast verzamelden we inspirerende projectresultaten per thema.

Lees de interviews en bekijk projectresultaten

Van januari tot en met juni 2021 besteedden ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website