Deze podcast-serie gaat over het includeren van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid in onze samenleving. Onderzoekers, professionals, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers vertellen hoe een inclusieve samenleving eruit zou kunnen zien. En wat er nodig is om dat te bereiken.

In de afgelopen jaren hebben maatschappelijke en sociale problemen in media, politiek én samenleving urgentie gecreëerd om actie te ondernemen. Denk aan meldingen van verward gedrag, dak- en thuisloosheid en schuldenproblematiek. Met elkaar staan we voor de uitdaging om te bouwen aan een inclusieve samenleving. Daarin hebben mensen met een (psychische) kwetsbaarheid een plek. Zij krijgen passende zorg en ondersteuning als hun deelname aan de samenleving onder druk staat.

De podcasts zijn een verdieping en aanvulling naar aanleiding van de gelijknamige talkshow-serie. 'Beweging in kwetsbaarheid'. De volgende onderwerpen komen aan bod:

De geschiedenis van de maatschappelijke omgang met ‘gekte’ geeft context aan het huidige debat over (psychische) kwetsbaarheid. Een gesprek met Henke van der Heiden en Mark van der Gaag.

Lees het artikel en beluister de podcast

Wat weten we over kwetsbaarheid? En welke lessen zijn daaruit te trekken? Een gesprek met Roland Bal en Erik Dannenberg over kennis en inzicht over kwetsbaarheid.

Lees het artikel en beluister de podcast

Hoe verbinden we de leefwereld met de systeemwereld? En wat is de onmisbare rol van ervaringsdeskundigheid daarbij? Een gesprek met Alie Weerman en Paola Buitelaar over ‘de leefwereld centraal’

Lees het artikel en beluister de podcast

Wat betekent bestaanszekerheid in een mensenleven? En hoe voorkom je ‘institutionele vernedering’ van mensen in kwetsbaarheid? Een gesprek met Anke Jansen en Jet Bussemaker over ‘bestaanszekerheid’.

Lees het artikel en beluister de podcast

Talkshowgasten praten na in interviews, waarin ze thema's nader uitdiepen. Daarnaast verzamelden we inspirerende projectresultaten per thema.

Lees de interviews en bekijk projectresultaten

Van januari tot en met juni 2021 besteden we samen met VNG en Impuls Werkplaats onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Dat doen we door middel van een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties. Bekijk de website beweginginkwetsbaarheid.nl voor meer informatie en aanmelden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website