Op 11 november vond in de Utrechtse Jaarbeurs de conferentie 10 jaar ‘Health as the ability to adapt and self-manage’ plaats. Hiermee vieren het Institute for Positive Health, ZonMw en de Gezondheidsraad het tienjarige jubileum van dit vernieuwende  gezondheidsconcept, later uitgewerkt tot Positieve Gezondheid en inmiddels een (inter)nationale beweging. Tijdens de conferentie spreken onder meer grondlegger Machteld Huber, hoogleraar André Knottnerus, directeur ZonMw Véronique Timmerhuis en haar voorganger Henk Smid en onderzoeker Alex Jadad over een decennium denken en werken vanuit dit gezondheidsconcept. Met vele online volgers en een fysieke aanwezigheid van honderden gedreven betrokkenen is de dag in alle opzichten positief. De sfeer, de visie op de toekomst én de kijk op gezondheid.

Paul Blokhuis, demissionair staatssecretaris van VWS trapte de conferentie af. Positieve Gezondheid heeft hem – vanwege het accent op zingeving – niet alleen persoonlijk geïnspireerd, maar ook als bestuurder.

10 jaar Positieve Gezondheid: de route naar een veerkrachtige samenleving

Positieve Gezondheid is een concept van gezondheid waarbij veerkracht centraal staat. Wat houdt dit gedachtegoed precies in en op welke manier wordt er invulling aan gegeven?

Positieve gezondheid op individueel en gemeenschapsniveau uitgewerkt

Wat is het effect nu van Positieve Gezondheid op beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk? En wat moet er nog gebeuren? Wetenschappers, onderzoekers en experts gaan in vier verschillende panels in gesprek over deze vier onderwerpen.

Positieve Gezondheid in beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk

Bekijk de presentaties terug van de workshops over positieve gezondheid in de huisartsenpraktijk, kinderen, de succesfactoren in de transitie, werkgeverschap, effect meten en leefomgeving.

Bekijk de onderwerpen en presentaties van de eerste workshopronde

Bekijk de presentaties terug van de workshops over positieve gezondheid en maatschappelijk vastgoed, mensen met dementie, hbo en wo, bekostiging in de regio, cultuur en jongeren, mentale gezondheid en leiderschap in zorgtransformatie.

Bekijk de onderwerpen en presentaties van de tweede workshopronde

Tijdens de talkshow in de vorm van twee panelgesprekken gaan bestuurders, directeuren en CEO’s in op onderwerpen als Positieve Gezondheid in de praktijk, bekostiging en de koppeling van Positieve Gezondheid met het onderwijs en preventie.

Talkshow ‘Tijd voor verandering’

Bezoekers aan het woord

“In de vorige eeuw lag de focus op ziektezorg, maar dat hield de status quo in stand. Dat model is niet langer houdbaar. We moeten kijken naar wat ons als mens en samenleving gezond houdt, niet naar wat ons als mens en samenleving ziek maakt. Dat is fundamenteel voor toekomstgericht gezondheidsbeleid.” - Daniël Borkent, master Communication, Health and Life Sciences aan de Wageningen University & Research afgerond

“In mijn samenwerking met een huisartsenpraktijk help ik zorgprofessionals een omslag te maken naar meer persoonsgerichte zorg. Daarbij maak ik gebruik van Positieve Gezondheid om ze te leren breder te kijken dan iemands aandoening of probleem. Als professionals zich niet alleen richten op behandeling of doorverwijzing, maar op welzijn en betekenisgeving, ontstaat er ruimte voor kansen en mogelijkheden.” - Gea van Andel, trainer Positieve gezondheid en oprichtster Balans & Motivatie van waaruit ze mensen in veranderprocessen begeleidt

“Voor mijn werk kom ik veel in Amstelveense wijken waar mensen wonen met een migratie-achtergrond, een taalachterstand en/of sociale problematiek. Het bordspel Positieve Gezondheid kan ondersteunend zijn om op een laagdrempelige, visuele en speelse wijze het gesprek met mensen te kunnen voeren. Maar ook op basisscholen in de wijk zie ik mogelijkheden.”  - Lydia Göbel, projectleider Persoonsgerichte en integrale zorg bij wijksamenwerkingsverband Keizer Boven West in Amstelveen

“Samen met het Institute for Positive Health hebben we een e-learning Positieve Gezondheid ontwikkeld om studenten en docenten en ook professionals, vrijwilligers en wetenschappers te scholen over dit gedachtegoed. Om Positieve Gezondheid écht naar de praktijk te brengen, is het essentieel dat aankomende professionals al in hun opleiding leren wat dit gezondheidsconcept inhoudt en hoe ze ermee kunnen werken.”  - Brechtje Poelman, consultant professionele markt Fontys Pro Health

“Wat ik mooi vind aan Positieve Gezondheid is dat het mensen aanspreekt op hun kracht in plaats van hun zwakte. Zo zijn we in één van onze woonlocaties samen met de cliënten zelf gaan koken. In plaats van gedachteloos te eten wat ze voorgeschoteld krijgen, denken ze nu samen na over wat ze willen eten, doen ze boodschappen en staan samen in de keuken. Daarnaast spreken ze waardering uit voor elkaars kookkunsten én zijn de maaltijden veel smakelijker geworden.” - Ingrid Dekker, senior zorgmanager bij ProPersona, specialistische geestelijke gezondheidszorg in Gelderland

Fotogalerij

Meer weten?

Tekst Marianne Lourens

Georganiseerd door:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website