De conferentie over ’Health as the ability to adapt … ‘ en de uitwerking in Positieve Gezondheid sluit af met een talkshow met vooraanstaande bestuurders, directeuren en CEO’s als gasten. De talkshow is opgedeeld in twee panelgesprekken. Het eerste gaat over hoe Positieve Gezondheid in praktijk kan worden gebracht en hoe het bekostigd gaat worden. Het tweede panelgesprek gaat over de koppeling van Positieve Gezondheid met het onderwijs en hoe het kan worden ingezet voor preventie.

Panelgesprek 1: Het eerlijke verhaal vertellen

Dagvoorzitter en gezondheidswetenschapper Maaike de Vries legt het in het eerste panelgesprek, dat gaat over de bekostiging en van Positieve Gezondheid in de praktijk, maar meteen op tafel: Wat zijn de dilemma’s? Josefien Kursten, directeur Regulering van de Nederlandse Zorgautoriteit pakt het als eerste op en stelt dat het huidige model niet meer houdbaar is. We zullen moeten kijken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld door zorg uit te besteden. Een ander dilemma is volgens Kursten leegstand. Jaap de Bruijn, stakeholdermanager en adviseur Raad van Bestuur bij VGZ is het met haar eens. Minder druk op de zorg is prettig, maar we willen niet van de ene op de andere dag forse leegstand in de ziekenhuizen. Leonique Niessen, directeur-bestuurder van Nictiz, trekt het verder door en benadrukt hoe belangrijk de standaardisatie van gegevensuitwisseling is, gezien de schaarste aan capaciteit en middelen. Angelique Schuitemaker, directeur-bestuurder van het Institute for Positive Health, gooit het over een andere boeg. Zij vindt het onterecht dat de zorg opdraait voor alle kosten. Gestoeld op het gedachtegoed van Positieve Gezondheid zouden zorgprofessionals in de praktijk moeten kijken in welk domein de hulpvraag van de cliënt ligt, zodat de kosten op het desbetreffende departement verhaald kunnen worden. Alle panelleden zijn het met elkaar erover eens dat politici het eerlijke verhaal moeten vertellen, namelijk dat het geld kost om de veranderingen in de zorg door te voeren. Het zal financieel pijn doen, maar het gaat om een verandering ten goede. Kursten vat het krachtig samen: wat hiervoor nodig is, is lef en leiderschap.

Van links naar rechts: Leonique Niessen (directeur-bestuurder van Nictiz), Frederik Jasper Faijer (Partner Top Health Groep en fysiotherapeut De Haere), Angelique Schuitemaker (directeur-bestuurder van het Institute for Positieve Health), Josefien Kursten (directeur Regulering van de Nederlandse Zorgautoriteit), Maaike de Vries (dagvoorzitter en gezondheidswetenschapper) en Jaap de Bruijn (stakeholdermanager en adviseur Raad van Bestuur bij VGZ)

Panelgesprek 2: Interdisciplinaire samenwerking op regionaal niveau

Dan treedt het tweede panel aan met als gespreksonderwerp preventie en onderwijs. Ruben Wenselaar, voorzitter van de Raad van Bestuur van Menzis, zet stevig in: de huidige zorguitgaven zijn gestegen naar een recordhoogte van 100 miljard euro. Omdat zo’n 40% daarvan terug is te voeren op leefstijlgerelateerde problematiek, moet preventie niet meer vrijblijvend zijn. Pim Assendelft, hoogleraar Preventie in Healthcare bij het Radboudumc brengt in dat er al veel in het basisonderwijs gebeurt om ervoor te zorgen dat scholieren gezonder gedrag vertonen, denk aan programma’s als de Gezonde School en de Rookvrije Generatie. Dat werkt, mits de keten van leerkrachten, ouders en verzorgers erbij worden betrokken, voegt Jos Clout, directeur van Stichting Swalm en Roer en van basisschool De Zonnewijzer eraan toe. Rianne van den Berg, directeur Publieke Gezondheid bij GGD IJsselland vraagt zich af waarom de Gezonde School-aanpak niet op alle scholen wordt geïmplementeerd. Ze is het ermee eens dat de vrijblijvendheid eraf moet. Volgens Karen van Ruiten, programmadirecteur Alles is Gezondheid, kan het versnellend werken om influencers hiervoor in te zetten. Allen menen dat Positieve Gezondheid al goed in de beroeps-curricula verweven zit, maar dat het belangrijk blijft dat mbo, hbo en universiteiten interdisciplinair samenwerken op regionaal niveau. Het panelgesprek eindigt met de conclusie dat evaluaties noodzakelijk zijn om de goede beweging te versterken en relevante partners mee te krijgen. Voor het genereren van meer evidence is meer geld nodig.

Van links naar rechts: Karen van Ruiten (programmadirecteur Alles is Gezondheid), Ruben Wenselaar (voorzitter van de Raad van Bestuur van Menzis), Pim Assendelft (hoogleraar Preventie in Healthcare bij het Radboudumc), Rianne van den Berg (directeur Publieke Gezondheid bij GGD IJsselland), Jos Clout (directeur van Stichting Swalm en Roer en van basisschool De Zonnewijzer) en Maaike de Vries (dagvoorzitter en gezondheidswetenschapper)

Institute for Positive Health en Alles is Gezondheid gaan samen

Vanaf 1 januari 2022 gaan Institute for Positive Health (iPH) en Alles is Gezondheid (AiG) verder als één team. Belangrijk focuspunt in deze beweging is de borging en doorontwikkeling van Positieve Gezondheid. De partijen werken al sinds 2020 samen aan diverse projecten. Karen van Ruiten, programmadirecteur Alles is Gezondheid, vindt deze fusie logisch en wenselijk. Ook voor iPH ontstaat er een win-winsituatie. Angelique Schuitemaker, directeur iPH, wil door gezamenlijk op te trekken Positieve Gezondheid in nog meer regio’s laten landen en deze denk- en werkwijze verbreden naar sectoren zoals onderwijs, werk en leefomgeving. In 2023 krijgt de organisatie ook een nieuwe bedrijfsnaam.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website