Tien jaar geleden stond ZonMw aan het begin van het concept Positieve Gezondheid. Op 11 november staan we hierbij stil op een feestelijke conferentie, waar we terugkijken én vooruit blikken naar de toekomst. Henk Smid, destijds directeur van ZonMw, is één van de sprekers.

Henk Smid

Waarom moeten we stilstaan bij een jubileum over positieve gezondheid, iedereen weet het nu toch wel?

“Het is belangrijk om bij dit jubileum stil te staan om te markeren dat er sinds de lancering van Positieve Gezondheid heel veel gebeurd is. Je kunt zelfs stellen dat het een omwenteling in het denken over gezondheid tot stand gebracht heeft. Zoiets mag gevierd worden.”

Als je tien jaar terugkijkt, is er dan veel veranderd in de praktijk?

“In alle sectoren van zorg en zelfs ook daar buiten zie je dat er met het begrip Positieve Gezondheid gewerkt wordt. Het lijkt wel of we met ons allen hierop hebben zitten wachten. We hebben de tijdgeest dus enorm mee. Het mes snijdt m.i. aan twee kanten. Door een patiënt veel breder te bezien dan alleen zijn/haar ziekte doen we hem/haar veel meer recht. En de professional die met positieve gezondheid aan de slag gaat ervaart veel meer arbeidsvreugde.”

Dus het doel is bereikt, het werk is af?

“Het werk is zeker niet af. We moeten met het gedachtegoed blijven investeren in nieuwe generaties professionals. Ook blijft het van belang voortdurend te werken aan het nader operationaliseren van de dimensies van positieve gezondheid. Het is heel mooi dat ZonMw zo lang heeft kunnen investeren in diverse projecten positieve gezondheid, maar tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat we er nog niet zijn. Dat is ook heel begrijpelijk, ingrijpende veranderingen in de zorg zijn immers een zaak van lange adem.”

Wat betekent positieve gezondheid voor jou?

“Voor mij betekent positieve gezondheid dat ik zoveel als mogelijk is de regie wil houden over alle zes dimensies van deze benadering. Ook voer ik met zieke mensen andere gesprekken dan alleen over hun somatische aandoening. Het gaat dan over zaken als zingeving, over wat je nog wel kunt doen, waar je plezier aan beleeft”.

Kan je een voorbeeld geven uit je eigen leven?

“Het idee van positieve gezondheid heeft een belangrijke rol gespeeld bij mijn besluit tot anonieme levende nierdonatie. Mijn afweging was dat ik bereid was op mijn fysieke gezondheid iets in te leveren (wat overigens niet het geval was gelukkig) ten gunste van mijn beleving van zingeving”.


De conferentie 10 jaar ‘Health as the ability to adapt and self-manage’ wordt georganiseerd door Institute for Positive Health in samenwerking met ZonMw en de Gezondheidsraad. De conferentie vindt plaats op 11 november a.s. in de Jaarbeurs in Utrecht.

Meer informatie en aanmelden: www.iph.nl/kennisbank/11-november-conferentie-10-jaar-health-as-the-ability-to-adapt-and-selfmanage/

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website