Het Preventieprogramma levert met kennisbenutting, effectiviteitsonderzoek en innovatie een bijdrage aan het behoud en de bevordering van gezondheid van burgers, zodat zij zo goed mogelijk kunnen functioneren.

Programmatekst Preventieprogramma 2019 - 2022

Preventie levert een grote bijdrage aan verbetering van de volksgezondheid, draagt bij aan verbetering van kwaliteit van leven en participatie en helpt mee de kosten van de zorg te beheersen.

Het ZonMw-Preventieprogramma 2019- 2022 levert een belangrijk aandeel aan dit succes van preventie door nieuwe kennis aan te jagen, partijen te verbinden en bewustzijn te versterken over het belang van preventie. Integraal werken is daarbij in alle opzichten het sleutelwoord.

Download de programmatekst van preventieprogramma 2019-2022

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website