In juni 2015 presenteerde ZonMw onder grote belangstelling van onder andere de media de kennisagenda Gender en Gezondheid aan minister Schippers van Volksgezondheid,Welzijn en Sport (VWS).

De kennisagenda is tot stand gebracht in samenwerking met een groot aantal experts uit het zorgveld, namens de Alliantie Gender & Gezondheid, die wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), directie Emancipatie.

De kennisagenda gaat in op nut en noodzaak van een breed Kennisprogramma Gender en Gezondheid. Daartoe werd themagewijs een groot aantal kennislacunes aangewezen die vragen om nadere kennistoepassing en kennisontwikkeling. Het ministerie van VWS heeft aangegeven op basis van de kennisagenda financiƫle middelen te alloceren voor een dergelijk toekomstig Kennisprogramma Gender en Gezondheid. Daartoe heeft het ministerie ZonMw gevraagd de aangeboden kennisagenda verder te prioriteren

Download

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Gerelateerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website