Therapietrouw is een belangrijke voorwaarde voor een optimale inzet van geneesmiddelen. De vier gehonoreerde projecten uit de STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2 zijn eind 2022 gestart. Binnen de tweede STIP-ronde Proeftuinen Therapietrouw gaat het om het doorontwikkelen van de aanpak uit de eerste proeftuinen. Bewezen effectieve interventies voor betere therapietrouw van thuiswonende patiënten worden in vier nieuwe proeftuinen geïmplementeerd.

In deze interviewreeks vertellen de nieuwe projectleiders over hun ambities. En welke inspirerende lessen hebben zij van de eerste ronde geleerd? Ook komen de projectleiders van de eerste proeftuinen aan het woord. Wat zijn de uitkomsten van hun onderzoek en hoe krijgen de projecten een vervolg?

De nieuwe projecten

‘In plaats van korte gesprekjes bij het afleveren van medicatie willen we écht in gesprek met de patiënt. Liever één keer per jaar goed, dan vier keer half. Zo’n jaargesprek door de apothekersassistent – in apotheek of huisartspraktijk – kan de therapietrouw verbeteren.'

Lees het interview met Ellen van Loon

‘In aansluiting op de proeftuin in Amsterdam gaan tien Noord-Limburgse apotheken patiënten met hart- en vaatziekten opsporen die moeite hebben met therapietrouw.'

Lees het interview met Erna Mombarg-Blankvoort

'Uit onderzoek blijkt dat betere therapietrouw zorgt voor een gunstiger ziekteverloop van diabetes. Vooral voorlichting aan de patiënt in begrijpelijke taal is belangrijk, vandaar het gebruik van het Papiaments.'

Lees het interview met Nitza Hooi

'Door één keer per jaar een kwartier met de patiënt te spreken, willen we achterhalen wat er speelt rondom de medicatie en de patiënt hierbij begeleiden.’

Lees het interview met Sanne Bakker en Bram Mertens

Projectleiders uit de eerste ronde

‘Met een implementatieonderzoek hebben we geïnventariseerd wat er nodig is om een bewezen effectieve therapietrouwinterventie voor mensen met hart- en vaatziekten succesvol te implementeren.'

Lees het interview met Rik Ensing

‘Er zijn begrijpelijke instructies op het etiket van geneesmiddelen gezet en bij een nieuw geneesmiddel is de terugvraagmethode gebruikt.'

Lees het interview met Monica Mestre Viver

‘Met een implementatieonderzoek hebben we geïnventariseerd wat er nodig is om een bewezen effectieve therapietrouwinterventie voor mensen met hart- en vaatziekten succesvol te implementeren.'

Lees het interview met Marieke Maier

'Alle patiënten die via een herhaalrecept elke drie maanden hun medicatie krijgen, worden één keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek in de apotheek.'

Lees het interview met Mark Slager

Interview met Liset van Dijk, programmaleider Farmaceutische Zorg bij het Nivel

Therapietrouw is een belangrijke voorwaarde voor een optimale inzet van geneesmiddelen. Binnen de tweede STIP-ronde Proeftuinen Therapietrouw gaat het om het doorontwikkelen van de eerste proeftuinen. Bewezen effectieve interventies voor betere therapietrouw van thuiswonende patiënten worden in vier nieuwe proeftuinen geïmplementeerd. Wat zijn de ervaringen in de begeleiding door het kennisconsortium Make-It? En wat kunnen de proeftuinen hiervan leren?

Lees het interview met Liset van Dijk

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website