Als je blind of slechtziend bent kom je heel wat uitdagingen tegen in deze visueel ingestelde samenleving. Wat doet dit met je? Hoe werkt dat door in je relaties met je naasten? En hoe kun je daarbij ondersteund worden? Die vragen staan centraal tijdens de Ontmoetingsdag van InZicht op 7 maart 2019 in Amersfoort.

Inhoud

Aanmelden

Helaas is het maximaal aantal deelnemers bereikt. Wilt u zich aanmelden voor een plekje op de reservelijst? Stuur dan een email naar: backofficekei@visio.org.

Locatie

De InZicht Ontmoetingsdag vindt plaats bij Eenhoorn Meeting Center in Amersfoort (Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH). De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, het station Amersfoort Centraal ligt nabij. Ook is er een een eigen parkeerterrein met 120 parkeerplaatsen. Het kan vanwege de drukte onverhoopt voorkomen dat deze parkeerplaats vol is. Alternatieve parkeerplekken zijn: 

 • Parkeergarage de Argonaut (Stationsplein 107, 3818 LE Amersfoort), op 1 minuut lopen van de Eenhoorn;
 • Q-Park P+R parkeergarage naast het centraal station (Barchman Wuytierslaan, 3818 LE Amersfoort), op 3 minuten lopen naar de Eenhoorn.

Mocht u op voorhand of onderweg vragen hebben, dan kunt u bellen naar de Eenhoorn via 033 467 37 30 of bezoek www.eenhoornamersfoort.nl

Hieronder vindt u meer informatie over het programma van de InZicht Ontmoetingsdag 2019. Het programma is ook als audiobestand te beluisteren.

10:00 - 10:30Ontvangst met koffie en thee
10:30 - 10:45Welkom en inleiding op het thema door de dagvoorzitter, Paula Sterkenburg
10:45 - 10:50In Memoriam Frans Zitman, door Ruth van Nispen
10:50 - 11:05Flitspresentaties posters (ronde 1)
11:05 - 11:30Spreker: Millie Ames
11:30- 11:35Filmfragment 'The space before sleep'
11:35 - 12:00Spreker: Philippe Delespaul
12:00 - 12:15Flitspresentaties posters (ronde 2)
12:15 - 12:30Plenaire afsluiting door Paula Sterkenburg
12:30 - 13:30Lunch
13:30 - 14:00Posterpresentaties (ronde 1)
14:00 - 14:30Posterpresentaties (ronde 2)
14:30 - 14:45Wisseltijd
14:45 - 15:45Workshops (ronde 1)
15:45 - 16:00Wisseltijd
16:00 - 17:00Workshops (ronde 2)
17:00Borrel

Sprekers

Millie Ames

Millie Ames is geschoold in de medische ethiek en de begeleidingsmethodiek supervisiekunde. Op haar 20e werd ze blind. Naast begeleidingswerk geeft ze als ‘beroepsgehandicapte’ op verzoek gastlessen over de gevolgen van blindheid en over zingeving. Ook steekt ze als bevlogen ervaringsdeskundig vrijwilliger veel tijd in de opvang en begeleiding van naasten van mensen met psychiatrische problematiek. 

In haar voordracht vertelt ze over het proces van leren leven met de in korte tijd ontstane blindheid. Daarbij verweeft ze persoonlijke ervaring met enkele theoretische invalshoeken. Rode draad is hoe de onvermijdelijk terugkerende hindernissen te leren hanteren die een visuele handicap met zich meebrengt.
 

Philippe Delespaul

Philippe Delespaul is klinisch psycholoog en hoogleraar innovatie in de GGZ bij de Universiteit Maastricht en Mondriaan.

De afgelopen 30 jaar heeft hij samen met collega’s onderzoek gedaan naar manieren om zicht te krijgen om kwetsbaarheid en weerbaarheid van mensen en een manier om hier in als hulpverlener mee om te gaan.

In deze presentatie vertelt hij over zijn bevindingen en over de PsyMate™. Dit is een mobile gezondheids-app die helpt om je gedachten, gevoelens en gedrag in kaart te brengen. Dit kan helpen om grip te krijgen op lichamelijke en psychische klachten. 

portretfoto philippe delespaul

Workshop: The space before sleep

Kristina Steinbock is een Deense kunstenares die werk maakt over blindheid en de gevolgen daarvan. In 2018 verscheen haar film The Space Before Sleep. Hierin portretteert zij drie blinde volwassenen die achtereenvolgens laten zien hoe zij omgaan en worstelen met de volgende thema’s: religie/spiritualiteit, seksualiteit en moederschap. Eerder is deze film vertoond bij de conferentie van ENVITER in Clermont-Ferrand (sept. 2018) en de 7th European Conference on Psychology and Visual Impairment in Thessaloniki (nov. 2018).

De film is Engelstalig. De gesproken tekst vertelt het verhaal. Het beeld correspondeert niet steeds 1-op-1 met de tekst, maar is veeleer een kunstzinnige interpretatie daarvan.
Kristina Steinbock geeft zelf toelichting bij haar film. Zij zal ook meer van haar werk presenteren zoals audiofragmenten uit Home Sweet Home, waarin blinde mensen het interieur van hun woning beschrijven. Mensen die kunnen zien, wordt dan gevraagd hun ogen te sluiten. Kristina zal graag met de bezoekers in gesprek gaan over haar kunstwerken.

Doelgroep

Allen die geïnteresseerd zijn in de impact van blindheid op enkele belangrijke levensthema’s. De volledige workshop zal in het Engels zijn.

Spreker

Kristina Steinbock, zelfstandig gevestigd kunstenaar, Frederiksberg, Denemarken
E-mail: mail@kristinasteinbock.com
Website: www.kristinasteinbock.com

Workshop: Lichaamsgerichte revalidatie

Uit het hoofd, in het lichaam. Wanneer je veel in je hoofd zit om grip/controle te hebben en te houden is er minder contact met het lichaam. Contact maken met en weer vertrouwen krijgen in je lichaam maken dat je steviger staat. Een voorwaarde om je letterlijk en figuurlijk vrijer te kunnen bewegen.

Lichaamsgerichte revalidatie, de naam geeft het al aan, gaat om interventies waarbij het lichaam wordt gebruikt als toegangspoort. Met als doel een bewuster lichaamsbesef ontwikkelen en het voelende potentieel kunnen ontwikkelen en inzetten.

Het lichaam wordt daarbij gezien als een geheel. In het lichaam zijn onze gedachten, opgedane ervaringen, emoties en intuïtie opgeslagen. Het doel van de Lichaamsgerichte revalidatie is om door aanraking bewust te worden van spanningen dit kan zijn ten gevolge van ingespannen lichaamshouding, oude belemmerende ervaringen, overtuigingen, overlevingsstrategieën. Deze te durven onderzoeken en opruimen wat niet meer goed werkt. Leren ontwikkelen van nieuwe strategieën, competenties, uitbreiden van zintuiglijke waarneming, gewaarworden, gewaarzijn. Bewust worden van vele manieren van waarnemen, vergroten van de belevingswereld. Door zintuiglijke waarneming uit te breiden wordt lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen vergroot.

Samenvattend: het fysieke en mentale welbevinden gaan hand in hand. Lichaamsgerichte revalidatie is gericht op:

 • Spanningen voelen en spanningen loslaten;
 • Uitbreiden van gehele waarneming om te kunnen zijn wie je werkelijk bent.

Gedurende de workshop gaan we ervaringsoefeningen doen om het gewaarworden te ervaren en de mogelijkheden ervan te ontdekken.

Workshop: Mindfulness voor mensen met een visuele (en bijkomende licht verstandelijke) beperking?

Mindfulness leert je hoe om te gaan met dagelijkse stress en te werken naar oplossingen op eigen kracht. Dit wordt gedaan door stil te staan, te voelen en kijken naar jezelf m.b.v. verschillende bewustzijnsoefeningen. In deze workshop neem ik u mee in het proces en de uitkomsten uit de pilot Mindfulness die er bij Koninklijke Visio is gedraaid: waarom is Mindfulness voor deze doelgroep belangrijk en wat zijn de mogelijke effecten? Daarnaast leg ik uit wat Mindfulness is en laat ik u er zelf kennis mee maken door het te ervaren.

De afgelopen jaren is steeds meer gebleken dat Mindfulness helpend is voor mensen met verschillende klachten zoals depressie, angst, burn-out enz. Ook voor mensen met een visuele en bijkomende verstandelijke beperking is Mindfulness een bruikbare en makkelijke toegankelijke methode of behandelvorm. Het krijgen van een visuele beperking leidt, in zijn algemeenheid, vaak tot een periode van verdriet, angst, boosheid en onzekerheid. Ook na langere tijd kan iemand zich dan ‘ineens’ verdrietig of onrustig voelen en niet de link leggen naar waar dit oorspronkelijk vandaan.

De resultaten

Mindfulness wordt vanaf maart 2019 bij Koninklijke Visio (Wonen & Dagbesteding) aangeboden als behandeling voor mensen met een visuele en bijkomende licht verstandelijke beperking. Na een half jaar zal hieruit een evaluatie komen waarna, aan de hand van gemeten effecten, wordt besloten, of behandeling wordt doorgezet, uitgebreid of gestopt.

Daarnaast wordt begin 2019 Mindfulness gegeven aan mensen met een enkelvoudige visuele beperking in Den Haag. Hier wordt gekeken of Mindfulness als training binnen Koninklijke Visio gegeven dient te worden of dat mensen met een visuele beperking ook aansluiting kunnen vinden bij een reguliere externe training.

Spreker

Marieke Koemans, Koninklijke Visio, mariekekoemans@visio.org

Workshop: Mentaliseren bevorderende therapie: ook voor mensen met een visuele beperking!

Personen met een visuele beperking hebben een hogere co-morbiditeit voor psychische/ psychiatrische problemen vergeleken met personen zonder een visuele beperking. Voor mensen met een visuele beperking heeft de bijkomende psychische/ psychiatrische problematiek een groot effect op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven. Door de hoge mate van stress vermindert het vermogen om te kunnen mentaliseren. Dit heeft tot gevolg dat mensen met psychische/ psychiatrische problematiek moeite hebben met het opbouwen en onderhouden van sociale relaties. Personen met veel stress verliezen het vermogen om stil te staan bij wat de ander zou kunnen denken, voelen of bedoelen en zijn daardoor minder begripvol en flexibel.

Personen met een visuele beperking hebben een extra moeilijkheid omdat ze de lichaamstaal en mimiek van een ander niet kunnen waarnemen. Dit wil niet zeggen dat personen met een visuele beperking en psychische/psychiatrische problemen niet kunnen mentaliseren, maar dat zij extra ondersteuning in de vorm van therapie daarbij nodig hebben, zoals bijvoorbeeld Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT). Het probleem is echter dat er voor hen geen specifieke behandelprotocollen zijn.

Het doel van dit onderzoeksproject is om zowel een MBT-protocol te ontwikkelen voor volwassenen met een visuele beperking en psychische/ psychiatrische problemen (MBT-VI) als een richtlijn Mentalisatie Bevorderende Begeleiding (MBS-VI) voor ouders, begeleiders en andere betrokkenen. Eveneens is het doel om door het combineren van MBT-VI en MBS-VI zowel binnen therapie als binnen dagelijkse zorg en begeleiding mentaliserende vaardigheden te stimuleren, waardoor stress zal afnemen, sociale vaardigheden toenemen en kwaliteit van leven zal verbeteren.

MBT-VI en MBS-VI zal worden ontwikkeld op basis van inzichten verkregen uit een systematisch literatuuronderzoek en ervaringskennis verzameld tijdens een Delphi- studie. Tijdens de presentatie zullen we de eerste resultaten van literatuurstudie presteren. Eveneens zullen we onze eerste (voorzichtige) bevindingen presenteren met betrekking tot de Delphi studie.

Sprekers

F. (Francien) Dekker- van de Sande – Bartimeus - (fdekker@bartimeus.nl)
J.H. (Jessica) Braakman – Vrije Universiteit – Telefoon: 020-5982761 (j.h.braakman@vu.nl; jbraakman@bartimeus.nl)

Presentatiesessie: Welke rol speelt een mentor bij het verbeteren van de sociale participatie en het psychosociaal functioneren van jongeren met een visuele beperking?

Uit onderzoek bij jongeren met een visuele beperking is gebleken dat zij risico’s lopen op het gebied van het aangaan en onderhouden van sociale contacten, het vinden van een passende baan en het naar behoefte indelen van hun vrije tijd, belangrijke aspecten voor een waardevolle deelname aan de maatschappij. Daarom is er inzicht nodig in de effectiviteit van interventies voor jongeren met een visuele beperking gericht op het stimuleren van hun sociale participatie. Gebaseerd op the Elements of Effective Practice for Mentoring en de zelf-determinatie theorie is een mentor programma ontwikkeld, genaamd Mentor Support (www.mentorsupport.nl). Het belangrijkste doel van het programma is om de sociale participatie van jongeren met een visuele beperking te stimuleren. In een gerandomiseerde trial werd de effectiviteit van het mentor programma getoetst met een voormeting, nameting en een follow-up. In totaal deden 76 adolescenten met een visuele beperking en een gemiddelde leeftijd van 18 jaar aan het onderzoek mee. De helft van de participanten was vrouw, 40% was blind en 49% had naast hun visuele beperking ook milde bijkomende problemen.

Resultaten

Jongeren die aan het mentor programma hebben meegedaan scoorden niet significant hoger op de mate van sociale participatie. Echter scoorden zij wel hoger op tevredenheid met twee van de drie basisbehoeften van de zelf-determinatie theorie namelijk, competentie beleving en autonomie, in vergelijking met de controle groep die enkel gebruikelijke zorg ontvingen. Toekomstig onderzoek is nodig om te onderzoeken waarom deelname aan het mentoring programma geen verbetering liet zien op het gebied van sociale participatie en welke problemen jongeren tijdens het mentoring programma hebben ervaren.

Sprekers

Eline Heppe, Vrije Universiteit Amsterdam, 0205989276, e.c.m.heppe@vu.nl

Presentatiesessie: Post-traumatische stressstoornis bij mensen met een visuele beperking

Hulpverleners in de visuele sector komen regelmatig cliënten tegen die negatieve levensgebeurtenissen hebben meegemaakt. Dit soort ervaringen kunnen soms tot een posttraumatische stressstoornis leiden. Dit is een aandoening waarbij extreme stress en angst wordt ervaren door ingrijpende, negatieve levensgebeurtenissen. Het doel van het onderzoek dat we presenteren is ten eerste om meer te weten te komen over de relatie tussen de visuele beperking, negatieve levensgebeurtenissen en posttraumatische stress. Daarnaast wordt onderzocht hoe de hulp aan mensen met een visuele beperking en posttraumatische stress-klachten verbeterd kan worden. 

In het onderzoek gebruiken we verschillende kwalitatieve onderzoeksmethodes, namelijk literatuuronderzoek, interviews met cliënten en focusgroepen met professionals. De cliënten waar het onderzoek zich op richt zijn volwassenen met een visuele beperking en een posttraumatische stress stoornis. De deelnemende professionals zijn hulpverleners van de Robert Coppes Stichting, Bartiméus en Koninklijke Visio. 

Tijdens het onderzoek houden we meerdere bijeenkomsten met een zogenoemde ‘community of practice’. Dit is een actieve begeleidingscommissie waarin zowel cliënten, als professionals en onderzoekers vertegenwoordigd zijn. We proberen tijdens het hele onderzoek te werken volgens de uitgangspunten van participatief actieonderzoek, een onderzoeksmethode waarbij cliënten en professionals zo veel mogelijk actief meedoen en meedenken in het onderzoek.

Eerste resultaten

Tijdens de presentatie geven we inzicht in de eerste resultaten uit het literatuuronderzoek en we beschrijven hoe een visuele beperking een rol kan spelen bij de blootstelling aan traumatische gebeurtenissen, de ervaring van een traumatische gebeurtenis, de verwerking van een traumatische gebeurtenis, en de diagnose van een posttraumatische stoornis.

Spreker

Lia van der Ham, Amsterdam UMC / Robert Coppes Stichting. Telefoonnummer: 020-4444287. E-mail: l.vanderham@vumc.nl.

Workshop: PsychoMotorische Therapie: inZicht door ervaring, het lichaam liegt niet!

In de workshop komt naar voren hoe PMT werkt en krijg je de mogelijkheid om zelf ervaringen op te doen die te maken hebben met de psychische impact van een visuele beperking.

Bij psychomotorische therapie staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen komt de cliënt letterlijk in beweging of staat juist stil bij zijn ervaringen.  Zo leert de cliënt om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en begrijpen. Vervolgens wordt er geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen.

De meeste mensen met een visuele beperking bewegen minder. Dit betekent dat er ook minder contact is met de omgeving. Met het gegeven dat er daarnaast een beperkte mogelijkheid tot oogcontact is, is de kans groter op een kleine leefwereld.

Resultaten

Diverse studies naar de effectiviteit van verschillende vormen van PMT bij verschillende doelgroepen zijn te vinden op de volgende plekken:

 • https://www.databankvaktherapie.nl/
 • Hattum, M. van en Hutschemaekers, G. (2000). In beweging- de ontwikkeling van producten voor psychomotorische therapie. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Lange, J. de (2005). Een vak apart: Artikelen over psychomotorische therapie. ’t WEB.
 • Lange, J. de & Bosscher, R.J. (2006). Psychomotorische therapie in de praktijk. Nijmegen: Cure & Care.
 • Lange, J. de (2010). Psychomotorische therapie, Lichaams- en bewegingsgerichte interventies in de ggz. Amsterdam: Boom.

Sprekers

Hanneke Tijssen- Bosma, psychomotorisch therapeut, bewegingsagoog en mobiliteitstrainer bij Koninklijke Visio Het Loo Erf. Telefoonnummer: 0641118298. E-mail: hanneketijssen@visio.org.

Workshop: De visuele beperking als loden mantel

Volwassenen met een combinatie van een visuele beperking en een ernstige psychische aandoening: signalering, impact en hulpverlening

Onderwerp

Mensen die te maken krijgen met een combinatie van een visuele beperking en ernstige psychische aandoening (EPA) kunnen een grote impact hiervan ervaren op hun dagelijks leven. Bij deze mensen is er vaak sprake van meerdere bijkomende problemen (ook somatisch en/of cognitief). Professionals ervaren dat de visuele beperking hierbij als een loden mantel over deze bijkomende problematiek heen ligt, die daardoor vaak niet herkend wordt. Zij geven aan dat mensen met deze combinatie van problematieken een strijdigheid van compensatiemogelijkheden ervaren, omdat de beperkingen ten gevolge van de ene problematiek niet gecompenseerd kan worden door de beperkingen ten gevolge van de andere problematiek. En omgekeerd. Dit kan leiden tot een forse impact op het dagelijks leven en vraagt specifieke kennis met betrekking tot de signalering en de hulpverlening aan deze mensen.

Inhoud

In deze workshop wordt een beeld gegeven van de kwetsbaarheid van deze personen en de complexiteit van deze combinatie van problemen voor een persoon. In combinatie met een pittige levensgeschiedenis en hoge draaglast is er bij deze mensen vaak sprake van een zeer laag vertrouwen, hechtingsproblematiek en ontbreekt een basisveiligheid. Aan de hand van onderzoek wordt verder ingegaan op:

 • De signalering van psychische problemen bij mensen met een visuele beperking;
 • De impact van de combinatie van een visuele beperking en psychiatrische problematiek op het leven van deze mensen;
 • De specifieke kenmerken in het hulpverleningsproces aan mensen met een visuele beperking en EPA.

Naar aanleiding van deze presentaties wordt op een interactieve manier verder gediscussieerd over dit onderwerp.

Sprekers

Marit van Buijsen en Edine van Munster, Robert Coppes Stichting. Contact via Marit van Buijsen. E-mail: mvbuijsen@robertcoppes.nl. Telefoonnummer: 06-53583999.

Workshop: 'Een ervaring rijker. Over de praktijk van werken met ervaringsdeskundigen binnen Visio'.

Wij willen tijdens deze workshop laten zien dat de inzet van ervaringsdeskundigen tijdens de revalidatie van cliënten bij Visio van meerwaarde is voor de cliënt en dat het daarmee een aanvulling is op de dienstverlening van Visio. Ook willen wij duidelijk maken dat deze werkwijze van toegevoegde waarde is voor de ervaringsdeskundigen zelf. 

Doelgroep interventie 

Doelgroep zijn met name cliënten van Visio die aan het begin van een revalidatietraject zitten en behoefte hebben aan contact met een ervaringsdeskundige die al een revalidatietraject achter de rug heeft.

Resultaten van de interventie 

Evaluatief onderzoek in het kader van een pilot bij Visio laat zien dat de belangrijkste effecten op het inzetten van een ervaringsdeskundige t.b.v. de revalidatie van een cliënt liggen op:

 • Het psychologisch en sociaal-communicatief vlak (het vergroten van zelfverzekerdheid en zelfvertrouwen en het stimuleren van positieve relaties);
 • Het terrein van persoonlijke ontwikkeling en horizonverbreding;
 • Het gebied van empowerment. Zo blijkt de cliënt hoop te putten uit het contact met de ervaringsdeskundige, die een voorbeeldfunctie heeft. 

Vrijwel alle cliënten zijn het erover eens dat zij ook met iemand anders hadden kunnen praten over hun beperking, maar dat het begrip nooit zo aanwezig zou zijn als bij een ervaringsdeskundige. Zij zouden allemaal andere cliënten aanraden om ook met een ervaringsdeskundige te praten. Wat betreft de meerwaarde van de interventie voor de ervaringsdeskundigen geldt dat zij het gevoel hadden meer te kunnen participeren in de maatschappij door hun functie als ervaringsdeskundige. Daarnaast levert het ook voordelen op zoals een daginvulling, een goed gevoel, energie, het gevoel waardevol te zijn, het leren kennen van grenzen en het aanleren van gesprekstechnieken. 

Sprekers 

Mieke Douma, maatschappelijk werker bij Visio RC Den Haag, miekedouma@visio.org. Telefoonnummer: 088-5859200.

Lex Muskens, ervaringsdeskundige bij Visio RC Den Haag.

Workshop: Ik ondersteun je bij je verlies

Binnen Bartiméus is een methodiek ontwikkeld om mensen met ernstige verstandelijke en visuele beperkingen te ondersteunen bij hun verlieservaringen. Net als ieder mens krijgen ook zij te maken met verlieservaringen in hun leven; verlies aan de dood van geliefde anderen, maar ook verlies aan het leven ten gevolge van toenemende beperkingen, verhuizingen of het vertrek van vertrouwde begeleiders. Met behulp van deze methodiek kunnen begeleiders hun cliënten ondersteunen bij hun verlies. Want als mensen met ernstige verstandelijke en visuele beperkingen verliezen lijden in hun leven zullen hun begeleiders hier vaak direct en intensief bij worden betrokken. Zij zijn vaak de meest geschikte personen om ondersteuning te bieden rond verliesverwerking en een geschikte context te creëren om over emoties te communiceren, om herinneringen te delen en de overgang naar het leven te maken zonder datgene of diegene die de cliënt verloren is.

Tijdens de masterstudie Communication and deafblindness aan de Universiteit van Groningen, die ik in september 2018 heb afgesloten, heb ik deze methodiek als uitgangspunt genomen, deze verder onderzocht en aangepast zodat deze ook voor mensen met (aangeboren) doofblindheid in te zetten is.

In 10 sessies is deze op maat gemaakte methodiek aangeboden aan een doofblinde cliënt door een drietal medewerkers die afwisselend met haar hebben gecommuniceerd over, in dit geval, het verlies van haar moeder. Met behulp van verschillende onderzoeksmethodieken, waaronder focusgroepen, zijn de opnames van deze sessies bekeken en geanalyseerd. Vanuit deze resultaten zijn aanbevelingen beschreven over de ondersteuning die begeleiders nodig hebben om hun cliënten in hun verlieservaringen te kunnen begeleiden.

Tijdens de workshop zal ik uitleg geven over de gebruikte methodiek en zal ik de resultaten van het onderzoek delen over de ondersteuning aan begeleiders zodat zij hun cliënten kunnen begeleiden bij hun verlieservaringen.

Sprekers

Wija van der Kaaden, Geestelijk Verzorger Bartiméus. E-mailadres: wvdkaaden@bartimeus.nl. Telefoonnummer: 0634212717.

Workshop: Mijn CVI: een serieus game voor Psycho-educatie voor kinderen met CVI.

‘Mijn CVI’ is een serious game voor psycho-educatie voor kinderen met een cerebrale visusstoornis (CVI) in de leeftijd van 6-12 jaar. Bij CVI is er sprake van stoornissen in de visuele functies als gevolg van hersenschade of aanlegstoornissen van de hersenen. CVI is de meest voorkomende oorzaak van een visuele beperking op de kinderleeftijd (ongeveer 30%). CVI heeft vele uitingsvormen afhankelijk van het gebied in de hersenen dat beschadigd is. CVI is ingewikkeld om te begrijpen voor ouders, kinderen en hun omgeving en kinderen met CVI ervaren veel onbegrip. Het krijgen van een positief zelfbeeld is hierdoor een stuk lastiger dan voor hun goedziende leeftijdgenootjes. Verder wordt ervaren dat kinderen met CVI zich hierdoor onzeker voelen, zich terugtrekken uit sociale contacten, schoolse taken niet kunnen/willen maken en situaties gaan vermijden. Hierdoor kan het zijn dat kinderen zich niet optimaal passend bij hun mogelijkheden ontwikkelen.

Het doel van het programma ‘MijnCVI’ is dat kinderen inzicht krijgen in hun eigen CVI, welke invloed CVI heeft op hun functioneren en hoe ze hier in het dagelijks leven mee om kunnen gaan. Door het volgen van het programma krijgen de kinderen inzicht in hun eigen mogelijkheden en beperkingen, ontwikkelen ze een reëel gevoel van eigenwaarde en leren ze te participeren op school en in de vrije tijd.

Het programma ‘MijnCVI’ bestaat uit een digitale lessenreeks van 8 lessen waarbij interviews getoond worden van kinderen en jongeren die zelf CVI hebben. In deze interviews wordt uitgelegd wat CVI voor hen inhoudt, waar ze last van hebben en wat hen helpt.

Of het programma ‘MijnCVI’ effectief is, is nog niet eerder onderzocht. Middels een RCT-studie willen we onderzoeken of ‘MijnCVI’ een evidence-based interventie is. De interventie zal onderzocht worden bij kinderen met CVI in het regulier en speciaal basisonderwijs waarbij informatie van leerkrachten en begeleiders betrokken wordt.

Sprekers

Mariska Stokla-Wulfse, GZ-psycholoog. Yvonne Kruithof, orthopedagoog-generalist. Florine Pilon, orthoptist.

Postertitel

'Stepped care (bij angst en depressie)'

Thema

Psychologische en gedragsproblemen

Wie

Judith Wijnen en Ruth van Nispen

Meer informatie

Postertitel

'“Stop bullying now!” Investigating the effectiveness of a serious game for teachers in promoting autonomy-supporting strategies for adults with disabilities: a randomized controlled trial.'

Thema

Psychologische en gedragsproblemen, opvoeding en begeleiding

Wie

Paula Sterkenburg

Meer informatie

Postertitel

Training brussen

Thema

Opvoeding en begeleiding

Wie

Marion van de Valk, Vera Klous

Meer informatie

Postertitel

'Kinderen met een visuele beperking: uitdagingen en zorgen van ouders.'

Thema

Opvoeding en begeleiding

Wie

Ellen Elsman

Meer informatie 

Postertitel

Paro de robotzeehond

Thema

Sociale interactie en participatie

Wie

Karin Topper

Meer informatie

Postertitel

'E-health, sociale competentie bij brugklassers.'

Thema

Sociale interactie en participatie.

Wie

Cornelie Ensing, Francike Uringa.

Meer informatie

Postertitel

'Heterogeniteit in succes in sociale participatie en zelfdeterminatie'

Thema

Sociale interactie en participatie

Wie

Eline Heppe, Sabina Kef

Meer informatie

Postertitel

'Vertel het! Bevorderen van invloedrijke communicatie en taal bij mensen met aangeboren visuele en auditieve beperkingen.'

Thema

Sociale interactie en participatie

Wie

Marianne Rorije, Saskia Damen

Meer informatie

Postertitel

'Inclusief programmeeronderwijs: De toegankelijkheid van bestaand materiaal voor blinde en slechtziende leerlingen.'

Thema

Scholing/training

Wie

Anna van der Meulen

Meer informatie

Postertitel

'Compensatory saccadic reading training for people with homonymous visual field defects - a randomised controlled trial.'

Thema

Scholing/training

Wie

Joost Heutink

Meer informatie

Postertitel

'Mobility4all: Slow motorised traffic for visually impaired people.'

Thema

Mobiliteit

Wie

Bart Melis-Dankers

Meer informatie

Postertitel

'Mentale kaart vorming door middel van navigatie op een tactiele kaart.'

Thema

Mobiliteit

Wie

Loes Ottink

Meer informatie

Postertitel

'Prospectieve longitudinale cohortstudie naar kinderen met een visuele beperking en hun gezinnen: wat vind jij belangrijk?'

Thema

Opvoeding en begeleiding

Wie

Mathijs Vervloed, Sabina Kef

Meer informatie

Postertitel

Klantreisreisonderzoek - 'Zelfstandig ouder worden met een visuele beperking.'

Thema

Revalidatieproces

Wie

Angelique Koelewijn

Meer informatie

Postertitel

'Meer bewegen met het lichtgordijn.'

Thema

Sociale interactie en participatie

Wie

Lotte Enkelaar, Paula Sterkenburg

Meer informatie

Posterpresentaties ronde 2

In de tweede ronde van de posterpresentaties, die plaatsvindt van 14:00 uur tot 14:30 uur, zijn er 13 posters te bekijken.

Postertitel

'Verliesverwerking: boek en e-learning.'

Thema

Psychologische en gedragsproblemen

Wie

Anke de Jong

Meer informatie

Postertitel

'Autonomie en autonomie-stimulerende opvoedings- en begeleidingsstijlen.'

Thema

Opvoeding en begeleiding

Wie

Eline Heppe en Sabina Kef

Meer informatie

Postertitel

'Zin in positieve gezondheid'

Thema

Sociale interactie en participatie, psychologische en gedragsproblemen

Wie

Judith Wijnen

Meer informatie

Postertitel

'Wie praat er mee? Een exploratieve studie naar multiparty conversaties met mensen met aangeboren visuele en auditieve beperkingen.'

Thema

Sociale interactie en participatie

Wie

Mijkje Worm

Meer informatie 

Postertitel

'Resultaten van het project “Play and social interaction in children with visual impairments augmented by smart toys”'

Thema

Sociale interactie en participatie

Wie

Mathijs Vervloed

Meer informatie

Postertitel

'Project 'PLING': Perceptual Learning in app-vorm om de visus te verbeteren van kinderen met Infantiele NystaGmus.'

Thema

Scholing/training

Wie

Jeroen Goossens, Bianca Huurneman

Meer informatie

Postertitel

'VIVIS (Specificiteit en retentie van trainingseffecten van de crowdingtraining).'

Thema

Scholing/training

Wie

Jeroen Goossens, Bianca Huurneman\

Meer informatie

Postertitel

'Inzichten in een outdoor navigatie app voor mensen met een visuele beperking.'

Thema

Mobiliteit

Wie

Joey van der Bie

Postertitel

'Safe cycling / Veilig op de fiets.'

Thema

Mobiliteit

Wie

Bart Jelijs

Meer informatie

Postertitel

'Prevalentie van visuele klachten bij mensen met multiple sclerose; voorlopige resultaten.'

Thema

Revalidatieproces

Wie

Fleur van der Veen

Meer informatie

Postertitel

'Expeditie Robin'

Thema

Sociale interactie en participatie

Wie

Judith Wijnen

Meer informatie

Postertitel

'Ouderschap en visuele beperking.'

Thema

Opvoeding en begeleiding

Wie

Marion van de Valk, Hilmar de Vries, Renske Bosman

Meer informatie

Postertitel

'Visuele beperkingen in de thuiszorg.'

Thema

Revalidatieproces

Wie

Ruth van Nispen

Meer informatie

In de eerste ronde van de posterpresentaties, die plaatsvindt van 13:30 uur tot 14:00 uur, zijn er 16 posters te bekijken.

Posterpresentaties (ronde 1)

In de tweede workshopronde, die plaatsvindt van 16:00 tot 17:00 uur, worden er 5 workshops gegeven. Hieronder vindt u meer informatie over de inhoud van deze workshops. De beschrijvingen van de workshops zijn ook als audiobestand te beluisteren.

Workshops ronde 2

In de eerste workshopronde, die plaatsvindt van 14:45 tot 15:45 uur, worden er 4 workshops en 1 presentatiesessie gegeven. Hieronder vindt u meer informatie over de inhoud van deze workshops. De beschrijvingen van de workshops zijn ook als audiobestand te beluisteren.

Workshops ronde 1

Programma Ontmoetingsdag

Gerelateerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website