De nieuwe technologische ontwikkelingen bieden veel mogelijkheden voor mensen met een visuele beperking om zelf de regie te voeren over hun leven. Denk aan ‘slimme’ navigatie op de smartphone voor mensen met een visuele beperking. InZicht doet er het nodige aan om die technologieën te helpen ontwikkelen en te verspreiden binnen de doelgroep. Deze ontwikkelingen staan centraal tijdens de ontmoetingsdag van 19 februari 2018. Op deze pagina leest u meer over het programma van de dag.

Meepraten op Twitter? gebruik #ontmoetingsdagInzicht

Hebt u zich nog niet aangemeld?

Dan kan dat alsnog. U meldt zich aan door een mail te sturen naar: inschrijvingen@bartimeus.nl

Locatie

De ontmoetingsdag vindt plaats bij Bartiméus, Putterweg 140, 3851 VG Ermelo

Vervoer

Komt u met het openbaar vervoer? Dan wordt u ’s morgens bij het station Ermelo opgewacht door een bus die u naar de locatie brengt. Aan het eind van de middag brengt de bus u weer naar het station. 

Komt u met de auto? Er is voldoende parkeergelegenheid bij Bartiméus.

10.00 - 10.30 uur: ontvangst en inschrijving workshops

10.30 - 10.45 uur: welkom en inleiding

Welkom en inleiding op het thema door de dagvoorzitter prof. Dr. Frans Zitman, voorzitter stuurgroep InZicht, emeritus hoogleraar psychiatrie in Nijmegen en Leiden.

10.45 - 11.15 uur: 1e spreker, Ramon Daniëls

Zorgtechnologie; noodzaak tot samenwerking

Dr. Ramon Daniëls is lector Ondersteunende Technologie in de Zorg, Zuyd Hogeschool in Heerlen.

Zorgtechnologie heeft enorme potentie, maar sluit vaak onvoldoende aan op de praktijk, wordt te weinig aan onderzoek onderworpen en landt dikwijls niet in de praktijk. In deze presentatie gaat Ramon Daniëls,  in op de werkwijze van het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie van Zuyd Hogeschool.

Nadruk ligt op duurzaam innoveren en het initiëren en meedoen aan samenwerkingen tussen bedrijven, zorginstellingen (en cliënten) en kennisinstellingen. Diverse initiatieven die in Zuid-Limburg zijn ontstaan moeten ervoor zorgen dat zorgtechnologie goed aansluit, objectief geëvalueerd wordt en beter geïmplementeerd. Initiatieven als Crosscare, Living Lab Adelante, Samenwerkingsverband Technologie AWO en Qeske passeren de revue. 

11.15 - 11.30 uur: eerste ronde flitspresentaties

Deelnemers presenteren in het kort hun posters.

11.30 - 12.00 uur: 2e spreker, Rachel van Vliet

Super Toegankelijk; Eigen regie in het dagelijkse leven door middel van technologie.

Rachel van Vliet is programmamanager bij Koninklijke Visio.

In de ‘onderzoeksagenda 2015’, die is opgesteld door de Oogvereniging stond bovenaan de wensenlijst: ‘Hoe kunnen algemeen gangbare technologieën (zoals smartphones, tablets en digitale televisie) zodanig aangepast worden dat mensen met een visuele beperking ze ook gewoon kunnen gebruiken’.

Dit heeft Koninklijke Visio aan het denken gezet. Moet er een focus komen op ‘aanpassen’? Of wordt een innovatie beter als de ontwerper direct rekening houdt met de visuele beperking? Hoe kunnen wij grote organisaties inspireren om design for all producten op de markt te brengen? Daartoe organiseerde Koninklijke Visio op 24, 25 en 26 januari jongstleden de zogenaamde 'hackathon Super Toegankelijk'. Thema’s waren: indoor-navigatie, productherkenning en betalen. In haar presentatie gaat Rachel van Vliet hier op in.

 

12.00 - 12.15 uur: tweede ronde flitspresentaties

Deelnemers presenteren in het kort hun posters.

12.15 - 12.45 uur: 3e spreker, Ruth van Nispen

Evidence based interventies voor kinderen en ouderen met een visuele beperking 

Ruth van Nispen is universitair hoofddocent VU medisch centrum afdeling Oogheelkunde – Low vision research en het Amsterdam Public Health research institute

Beide reviews richtten zich op interventies die direct of indirect leiden tot een verbetering in participatie en kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking. In beide reviews worden de interventies geëvalueerd: wat voor bewijs is er dat ze werken? Lukt het inderdaad om via die interventies vaardigheden en gedrag te verbeteren?  

Professionals uit de visuele revalidatie hebben samen met  vertegenwoordigers van de doelgroep een agenda opgesteld voor interventie-onderzoek. Deze agenda wordt vandaag gepresenteerd. 

12.45 - 13.45 uur: lunch

14.00 - 15.00 uur: workshopronde 1

In de eerste ronde kunt u terecht bij workshops rond het thema communicatie, psychische problemen en leren & lezen. Hieronder leest u meer over de inhoud van deze workshops.

Workshop Communicatie

Communicatie is niet alleen een kwestie van woorden. De non-verbale communicatie geeft extra betekenis aan de boodschap. En die is lastig te vatten voor mensen met een visuele beperking. Enkele innovatieve technieken die hiervoor een hulpmiddel kunnen bieden komen in deze workshop aan bod. Daarnaast gaan we in op manieren om tot hoogwaardige communicatie te komen met mensen die naast een visuele beperking nog andere beperkingen hebben. 

Projecten die in de workshop aan de orde komen

 1. Hoge Kwaliteit Communicatie interventie: implementatie
 2. Emotie-herkenning-uit-spraak: ontwikkeling van een auditief-visuele test- en trainingsmethode
 3. Niet-verbale communicatie via een haptische riem - demo

Workshop psychische problemen

Een visuele beperking brengt allerlei praktische problemen met zich mee. Daarnaast kan de beperking ook gepaard gaan met psychische klachten, al dan niet veroorzaakt door die beperking. Te denken is aan bijvoorbeeld vermoeidheid of verwerking van de beperking. Behandelaars en onderzoekers ontwikkelen interventies die afgestemd zijn op problemen waarmee mensen met een visuele beperking kampen. En die rekening houden met aard van de beperking. Ook zoeken behandelaars onderling contact om te leren van elkaar. In deze workshop komen dergelijke ontwikkelingen aan bod. 

Projecten die in de workshop aan de orde komen

 1. De economische impact van slechtziendheid en co-morbide vermoeidheidsklachten: een kostenonderzoek vanuit maatschappelijk perspectief
 2. E-PsEYE: internet interventie voor somberheid en angst bij mensen die ooginjecties ontvangen
 3. Post-traumatische stress stoornis (PTSS) bij volwassenen met een visuele beperking
 4. De huidige werkwijze van professionals in de ondersteuning van volwassenen met een visuele beperking en psychiatrische problemen
 5. De ontwikkeling van Psyvisnet, een online Community of Practice voor professionals die werken met mensen met een visuele beperking en psychiatrische problemen 

Workshop Leren & Lezen

Het onderwijs is erg visueel ingesteld. Zeker wanneer er computers worden gebruikt, wordt de uitleg vaak met plaatjes en grafieken ondersteund. Leerprogramma’s zijn leuk doordat er filmpjes en figuurtjes in voorkomen. Maar hoe kan het gaan als mensen dat niet (goed) kunnen zien? En ook moeite hebben met geschreven tekst? In deze workshop komen enkele projecten aan bod die hiervoor een oplossing proberen te vinden.

Projecten die in de workshop aan de orde komen

 1. Project 'PLING': Perceptual Learning app voor jongeren met Infantiele NystaGmus
 2. Scangedrag bij Hemianopsia
 3. SenseMath - horen en voelen van grafieken

15.15 - 16.15 uur: workshopronde 2

In de tweede ronde kunt u terecht bij workshops rond het thema navigatie & mobiliteit, het organiseren van innovatie, sociale ontwikkeling en diagnostiek.

Workshop navigatie & mobiliteit

Zelfstandig op weg te kunnen gaan, zelf de weg te kunnen vinden, bepaalt in flinke mate het gevoel zelf de regie te kunnen voeren over je leven als je een visuele beperking hebt. 

Wat zijn de mogelijkheden op dit vlak? Wat is er aan innovatieve technieken die behulpzaam kunnen zijn? In deze workshop belichten we enkele aspecten hiervan.

projecten die in de workshop aan de orde komen

 1. Geheugen voor spatiële navigatie
 2. Mobility4all
 3. Slechtziend op een E-bike?
 4. 'fMRI Correlates to visual training effects in chronic hemianopia patients’
 5. EyeBeacons

Workshop Innoveren Organiseren

Innoveren is noodzaak, maar hoe organiseer je innovatieprocessen in instellingen? Het vormgeven van innovatiemanagement is complex en wordt nog onvoldoende professioneel aangepakt (Nauta et al., 2011).

In de workshop 'Kun je innoveren organiseren?' worden met de deelnemers best practices verzameld en maken zij gezamenlijk een overzicht van de do’s en don’ts. We staan in het bijzonder stil bij de totstandkoming en het landen van technologische innovatie. Bovendien wordt de noodzaak tot samenwerking en het belang van betrekken van professionals en cliënten belicht. De verzamelde lessen en mooie voorbeelden worden met elkaar in samenhang geplaatst door het 7 S-model van McKinsey.  

Workshop sociale ontwikkeling

Het leren omgaan met leeftijdgenoten en met volwassenen is een belangrijk aspect in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Begeleiding en ondersteuning is vaak welkom of noodzakelijk. Dat geldt des te sterker wanneer er sprake is van een visuele beperking. In deze workshop komen enkele vormen van ondersteuning aan de orde. 

Projecten die in de workshop aan de orde komen

 1. Mentoring voor jeugd met een visuele beperking:  ervaringen van mentoren met en zonder visuele beperkingen en hun mentees
 2. Spel en sociale interactie van kinderen met een visuele beperking tijdens het spelen met een Smart toy.

Workshop diagnostiek

Ter ondersteuning van het leren omgaan met de visuele beperking is een goede diagnostiek erg behulpzaam: waar ligt het probleem precies? Op het gebied van diagnostiek hebben nieuwe technologieën veel mogelijk gemaakt. In deze workshop worden verschillende ontwikkelingen belicht.

Projecten die in de workshop aan de orde komen

 1. Differentiating characteristics of autism and visual impairment in people with intellectual disabilities and deafblindness
 2. De DiaNAH-testbatterij: een screeningsinstrument voor visuele perceptiestoornissen
 3. De Normering en Validering van de Visuele DiaNAH-testbatterij
 4. Visuele stoornissen bij mensen met multiple sclerose en de ziekte van Parkinson. Prevalence, diagnose en revalidatie
 5. Validatie van de screening visuele klachten vragenlijst voor patiënten met de ziekte van Parkinson of Multiple sclerose
 6. Quantification of Eye-movements Spatio-temporal Properties to classify Visual Field 
 7. STIP-MS: betere revalidatie door meer inzicht in oogbewegingsgekoppelde visuele perceptie (van mensen met Parkinson of MS)

16.15 - 16.30: plenaire afsluiting

16.30 - 17.00: borrel

In samenwerking met:

Meer informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website