Zwangerschap en geboorte I is het eerste ZonMw-programma dat heeft bijgedragen aan het terugdringen van vermijdbare sterfte en ziekte rond de geboorte (perinatale sterfte en morbiditeit).

Met het programma Zwangerschap en geboorte I is een landelijke kennisinfrastructuur opgezet. Er zijn 9 regionale consortia opgericht, waarin professionals in de geboortezorg samen werken aan zorg en onderzoek. Daarnaast is er veel kennis ontwikkeld over hoe de geboortezorg in de regio geoptimaliseerd kan worden. De externe evaluatiecommissie vindt het zeer aannemelijk dat de kennis uit het programma bijdraagt aan het verbeteren van de zorg voor moeder en kind.

Op 9 juli is deze evaluatie aangeboden aan het ministerie van VWS

Wilt u meer weten over de resultaten?

In het online magazine www.zgresultaten.nl leest u meer over de resultaten van het programma Zwangerschap en geboorte. Hier komen onder andere de successen van de consortia en kennis op het gebied van preventie, samenwerken en organisatie van zorg aan bod. 

Programma Zwangerschap en geboorte II  

Momenteel is het vervolgprogramma Zwangerschap en geboorte ll al volop in uitvoering.
Naast aandacht voor de onderwerpen preventie, zorg en organisatie van zorg, is er in het programma nu ook ruimte voor pre- en neonatale screening.

Externe evaluatie programma Zwangerschap en geboorte I Rapportage van de evaluatiecommissie Zwangerschap en geboorte I

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante programma's

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website