Het programma Voor elkaar! wordt ondersteund door een onafhankelijke programmacommissie. In dit artikel stellen de commissieleden zich aan u voor.

Groepsfoto programmacommissie Voor Elkaar
Programmacommissie Voor elkaar: (achteraan, van links naar rechts) Frank Kleijer (VWS), Erik Jansen, Truus Teunissen, Martijn Kole, Lucas Middelhoff, Yolan Koster, (vooraan van links naar rechts), Tony Poot, Hwa Tjoa

Yolan Koster-Dreese

portretfoto Yolan Koster-Dreese

Voorzitter programmacommissie

‘Ik ben Yolan Koster-Dreese, een gelukkige vrouw van 67 en ik woon in Harmelen met mijn hond Quincy en de katten Raekor en Sake.

Ik beschouw mijzelf als een “veranderaar” of nog beter “kantelaar”. Sinds de jaren 80 ben ik nauw betrokken bij organisaties voor en van mensen met een beperking en zet ik mij in voor mensenrechten. Ik ben ook al jarenlang politiek actief. Momenteel ben ik wethouder in Bergen Noord-Holland.’

‘Ik zet mijn bestuurlijke ervaring en mijn betrokkenheid in omdat ik met dit programma een nieuwe stip op de horizon wil krijgen: plezier halen uit het verschil tussen mensen, de leefwereld als uitgangspunt nemen en aansluiten bij het “goede leven” van mensen. Ieder voorstel dat hieraan serieus bijdraagt, kan op mijn waardering rekenen.’

 

Hwa Tjoa

Vice-voorzitter programmacommissie

‘Mijn naam is Hwa Tjoa, directeur van het Nederlands Migratie Instituut (NMI). Voor mij houdt een vernieuwende aanpak in dat je idealen en zakelijk ondernemerschap met elkaar verbindt. Dat is al jaren mijn motto en met dit motto hoop ik een bijdrage te leveren aan de commissie.

Vrouwen- en cliëntenbewegingen hebben bijgedragen aan belangrijke veranderingen in onderzoek, beleid en hulpverlening. Deze bewegingen hebben – net als de interculturele bewegingen – mogelijkheden gecreëerd voor cliënten om zich te verenigen.

Ik ga graag de volgende uitdaging aan: het ontwikkelen van een nieuw programma dat cliënten stimuleert op alternatieve manieren te participeren en zich op een nieuwe wijze te organiseren.’

portretfoto Hwa Tjoa

Martijn Kole

portretfoto Martijn Kole

Commissielid

‘Ik ben Martijn Kole en werk bij Lister (RIBW) -  als adviseur van de Raad van Bestuur en manager van de Lister academie. Ik heb mij als cliënt van de langdurige geestelijke gezondheidszorg weten te ontworstelen aan een grote mate van zorgafhankelijkheid. Door die ervaring ben ik mij gaan inzetten voor anderen die in vergelijkbare posities zitten. Het gaat mij erom dat wij volwaardige burgers zijn en net als anderen onze samenleving iets te bieden hebben. Vanuit mijn ervaringsdeskundigheid heb ik Enik Recovery College opgezet. Hier werken deelnemers aan hun eigen herstelproces. Ik wil met mijn deelname aan de programmacommissie de positie van mensen versterken die uitgesloten worden vanwege hun verslavingsproblemen en/of psychiatrische problemen. Ik wil bereiken dat zij hun stem laten horen en invloed kunnen hebben. Niet vanuit medelijden, maar vanuit een gevoel van trots en vanuit de overtuiging dat onze samenleving rijker wordt van diversiteit.’

Erik Jansen

Commissielid

‘Ik ben Erik Jansen, associate lector Capabilities in Zorg en Welzijn aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Mijn bijdrage aan het programma is dat ik scherp ben op sociale rechtvaardigheid en verborgen kansenongelijkheid. Ik ben uiterst tevreden als door dit programma mensen - die zich door een ziekte, aandoening of handicap beperkt voelen - meer mogelijkheden ervaren om het leven te leiden zoals zij dit graag willen. Ik hoop ook dat het programma daarmee - vanuit het perspectief van cliënten en patiënten - een essentiële bijdrage levert aan hoe we in de samenleving (willen) omgaan met kwaliteit van leven, welzijn en zorg.’

portretfoto Erik Jansen

Truus Teunissen

portretfoto Truus Teunissen

Commissielid

‘Mijn naam is Truus Teunissen. Ik combineer ervaringskennis op het gebied van longziekte en oogkanker met mijn wetenschappelijke kennis als onderzoeker op het gebied van participatie, ervaringskennis en kwetsbaarheid. In 2014 ben ik gepromoveerd aan het VUmc op het onderzoek naar waarden die van belang zijn voor mensen met een chronische ziekte of handicap. Ik heb samen met mensen met een ziekte of handicap een set van waarden en criteria ontwikkeld die behulpzaam kan zijn bij het participeren in projecten of in commissies. Ik wil er zorg voor dragen dat de combinatie van ervaringskennis en wetenschappelijke kennis voldoende gewaarborgd is in het programma. Ik zou tevreden zijn als aan het eind van het programma producten, diensten of andere uitkomsten uit projecten gebaseerd zijn op noden en behoeften van de doelgroepen en terechtkomen bij de mensen om wie het gaat. Ook bij de kwetsbare mensen binnen de doelgroep.’

 

Tony Poot

Commissielid

‘Ik ben Tony Poot, huisarts en ik werk bij de afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde in Leiden. Daar organiseer en geef ik onderwijs en doe ik onderzoek naar de rol van patiënttevredenheid bij innovatie in ouderenzorg.

Ik hoop dat mijn kennis en enthousiasme over de groeiende inbreng van zorggebruikers een waardevolle bijdrage vormt voor het programma. Als we over een tijdje terugkijken en vaststellen dat zorggebruikers vaker en steviger aan het roer zitten, dan ben ik tevreden.’

portretfoto Tony Poot

Lucas Middelhoff

portretfoto Lucas Middelhoff

Commissielid

‘Ik heet Lucas Middelhoff. Momenteel ben ik als zelfstandig adviseur en toezichthouder aan diverse fondsen en organisaties verbonden. Het beleid en de organisaties in de wereld van de patiënten- en cliëntenorganisaties zijn mij goed bekend vanuit ruim 30 jaar betrokkenheid bij SPD/MEE. Daar heb ik mij ingezet voor de versterking van de positie van mensen met een beperking in een (inclusieve) samenleving.

Ik heb ervaren hoe de invoering van persoonsgebonden financiering zorg en onderwijs ten goede hebben veranderd. In dit programma zal ik met name kijken op welke wijze projectaanvragen bijdragen om de eigen regie te versterken van patiënten/cliënten en hun familie/netwerk als belangrijk onderdeel van het concept van positieve gezondheid.’

Gerelateerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website