Het 4-jarige programma richt zich op het verbeteren van de psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland.

Het programma Zorg voor vluchtelingen wil de (kennis over) zorg en ondersteuning voor statushouders verbeteren en de praktijk stimuleren deze kennis in te zetten. De Stichting tot Steun VCVGZ en verschillende programma’s binnen ZonMw hebben zich verbonden aan dit programma en stellen middelen beschikbaar. Belangrijke thema’s binnen het programma zijn: preventie, vroege herkenning en behandeling van de gevolgen van trauma bij vluchtelingen. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan kinderen, ouderen en mensen die langdurige zorg en ondersteuning (zorg voor langer dan een jaar) nodig hebben. 

Download

Gerelateerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website