De kerndoelstelling van het programma is maatschappelijk relevante en kwalitatief hoogstaande kennis ontwikkelen over de doelmatigheid, ofwel de meerwaarde in effectiviteit in verhouding tot de kosten, van innovatieve en bestaande niet-farmaceutische interventies.

Omslag Programmatekst DoelmatigheidsOnderzoek 2022-2026

Om de kerndoelstelling te realiseren is de uitvoering van het programma gericht op drie programmadoelen:

- Ontwikkeling van maatschappelijk relevante kennis
- Ontwikkeling van kwalitatief hoogstaande kennis
   en snelle uitvoering van studies
- Ontwikkelde kennis toegankelijk en bruikbaar maken

Download Programmatekst DoelmatigheidsOnderzoek 2022-2026

Gerelateerde links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website