In het programma Effectieve Jeugdzorg is onderzoek uitgezet naar de effectiviteit van ambulante interventies voor multiprobleemgezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd.

Er is te weinig kennis voorhanden over de resultaten van de jeugdzorg in Nederland. De laatste jaren weerklinkt in de jeugdzorg en daarbuiten steeds luider een roep om toetsbare en bewezen effectieve interventies. Momenteel wordt nog niet voldaan aan de meest elementaire kwaliteitseis, namelijk inzicht in de effecten van interventies in de jeugdzorg. Evenmin is er voldoende kennis over de ‘werkzame’ bestanddelen van die interventies, en verschillen in effecten tussen diverse cliëntgroepen.

Download

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Gerelateerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website