Dit programma maakt onderzoek mogelijk op het terrein van ethiek in de gezondheidszorg.

programmabeeld ethiek en gezondheid

In deze programmatekst wordt nader toegelicht hoe op basis van de gestelde doelstelling het derde programma Ethiek en Gezondheid wordt ingericht. Het programma biedt net zoals de eerdere programma’s Ethiek en Gezondheid ruimte aan twee pijlers. Pijler 1 wordt op aanwijzing van de commissie uitgezet en pijler 2 betreft door VWS aangereikte onderzoeks- c.q. beleidsvragen op het terrein van ethiek en gezondheid.

Programmatekst Ethiek en Gezondheid 3

Gerelateerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website