Het Kennisprogramma Gender en Gezondheid, ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS, is gebaseerd op de eerder verschenen Kennisagenda Gender en Gezondheid en de daaruit voortvloeiende prioriteringsstudie.

Het programma stelt zich tot doel de kennisachterstand over man-vrouwverschillen in gezondheid en zorg te verkleinen, ten einde een passende kwalitatieve zorg voor iedereen te realiseren en gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen te verminderen.

Om deze doelstelling te behalen is zowel ontwikkeling van nieuwe kennis op het terrein van gender en gezondheid nodig als bundeling en toepassing van reeds bestaande kennis over man-vrouwverschillen in de gezondheidszorg

Download

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Gerelateerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website