Het doel van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis is het stimuleren van kennisontwikkeling om de kwaliteit en specifiek de doelmatigheid van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie te verbeteren.

Omslag van programmatekst

Om dit te bereiken financieren we enerzijds onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis. Anderzijds zetten we in op het versterken van de onderzoeksinfrastructuur rondom hulpmiddelenzorg thuis.

Het programma focust op zowel het versterken van de onderzoekscapaciteit als van de positie van hulpmiddelengebruikers. Tevens willen we het gebruik van passende onderzoeksmethoden stimuleren. Ten slotte zetten we ons in om een structurele samenwerking tussen relevante partijen te bevorderen.

Download Programmatekst Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis 2021 - 2023

Gerelateerde links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website