Binnen het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (2018-2020) subsidieert ZonMw onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de integrale hulpmiddelenzorg, om zo bij te dragen aan kwaliteitsverbetering en doelmatigheid.

Binnen het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg wordt onderzoek gefinancierd naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de extramurale hulpmiddelenzorg. Dit betreft niet alleen het hulpmiddel zelf, maar expliciet ook de (integrale) zorg daar omheen. Daarnaast wordt ingezet op het versterken van de onderzoeksinfrastructuur binnen het hulpmiddelenveld en het betrekken van hulpmiddelengebruikers en relevante ketenpartners bij het onderzoek.

Download

Gerelateerd programma

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website