Hoe bewijs je dat een innovatie doelmatig is? Bestaande Health Technology Assessment (HTA)-methodieken schieten soms te kort.

Omslag Programmatekst HTA methodologie 2021-2024

 In opdracht van het ministerie van VWS heeft ZonMw in samenwerking met Zorginstituut Nederland het programma HTA methodologie 2021-2024 ontwikkeld. Doel van het programma is het beschikbaar en toepasbaar maken en (door)ontwikkelen van HTA-gerelateerde onderzoekdesigns, analysetechnieken en uitkomstmaten op basis waarvan passend onderzoek kan plaatsvinden en het verzamelen van passend bewijs verder kan worden verbeterd.

Download Programmatekst HTA methodologie 2021-2024

Gerelateerde links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website