Infectieziekten vormen een blijvend risico voor de volksgezondheid, met een soms ernstige ziektelast bij voorheen gezonde mensen, en met de onvoorspelbare dreiging van het optreden van een epidemie.

Programmatekst Infectieziektebestrijding 3

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Programmeert ZonMw een vervolgprogramma Infectieziektebestrijding. (Non-)alimentaire zoönosen vallen hier ook onder.

Het algemene doel van het programma is het bevorderen van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding en versterken van de kennisinfrastructuur, om hiermee substantieel bij te dragen aan het verminderen van het aantal (ernstig) zieke mensen door infectieziekten.

Download

Gerelateerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website