Het programma De Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) heeft als doel nieuwe regionale praktijkinitiatieven te laten ontstaan en reeds bestaande initiatieven te ondersteunen en door te ontwikkelen. Daarvoor is een regeling ontwikkeld die bestaat uit vier instrumenten:

  • Een voucher voor het verzamelen en analyseren van data t.b.v. het regiobeeld;
  • Een startimpuls om net startende samenwerkingsverbanden te ondersteunen in de verdere ontwikkeling;
  • Een uitvoeringsimpuls als vervolg op een (succesvolle) startimpuls;
  • Een regio-impuls voor de doorontwikkeling van een al goed functionerend regionaal samenwerkingsverband.

Het programma gaat van start op 1 maart 2019 voor een periode van drie jaar en heeft een totaalbudget van 9 miljoen euro.

Programmatekst JZOJP
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website