Het ZonMw programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap stimuleert de (door)ontwikkeling, implementatie en borging van kennis ter verbetering van preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap.

Het programma draagt daarmee bij aan de uitvoering van verschillende punten uit het plan ‘Onbedoelde (tiener)zwangerschappen: een zevenstappenplan’ dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met partijen uit het veld heeft opgesteld. Het onderdeel beleidsoptimalisatie bij jong en kwetsbaar ouderschap hangt inhoudelijk nauw samen met het actieprogramma Kansrijke Start.
Het programma loopt van 2019 tot en met 2025 en is een tijdelijke stimulering om met kennisontwikkeling en kennisbenutting bij te dragen aan verbetering van de praktijk. ZonMw bouwt daarbij samen met kennisinstituten en de praktijk voort op bestaande kennis en initiatieven.

Download de programmatekst
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website