Het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017 zal het multidisciplinair (top)sport en bewegen onderzoek (inclusief data science) versterken én gebruik van de opbrengsten, zowel uitkomsten van het onderzoek als onderzoeksdata stimuleren.

Het onderzoeksprogramma richt zich op:

  • Multidisciplinaire samenwerkingsverbanden
  • Multidisciplinair onderzoek passend binnen de hoofdthema’s van de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen
  • Het benutten van kansen die data science voor het sportonderzoek kan bieden.

Belangrijk is de impact van onderzoek, het verder brengen van de uitkomsten van onderzoek naar beleid en praktijk. Opbrengsten vergroten van het Onderzoeksprogramma Sport 2012-2017, SIA-RAAK projecten op dit gebied en opbrengsten van de nieuwe onderzoeksprojecten (call 2017) is een onderdeel van het programma 2017.

Download

Gerelateerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website