Het ministerie van VWS heeft ZonMw verzocht om een voorstel voor het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2018-2020 te ontwikkelen.

Het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2018 - 2020 bouwt voort op het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017 en draagt bij aan het realiseren van de visie van het Topteam Sport dat als opdracht heeft een integrale kennis- en innovatieagenda uit te voeren met als doel meer focus en massa te realiseren. Met de financiering van sportonderzoek wordt deze beweging ondersteund.

Download

Links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website