In 2019 heeft ZonMw de opdracht gekregen voor het programma Regionale Kenniswerkplaatsen jeugd.

Programmatekst beeld Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd

In een kenniswerkplaats jeugd worden maatschappelijke vraagstukken vanuit diverse perspectieven bekeken, doorgrond en wordt gezamenlijk naar oplossingen gezocht.

Deze samenwerking levert bruikbare kennis op die regionaal in gebruik wordt genomen en breder wordt gedeeld.De missie van het programma is het versterken van een lerende omgeving en verbetercyclus in de regio ten behoeve van het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd. Dit door middel van regionale kenniswerkplaatsen jeugd, waarin praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en ouders en jongeren samen leren en werken aan regionale maatschappelijke vraagstukken.

Het uitgangspunt is dat regionale kenniswerkplaatsen jeugd impact in de dagelijkse praktijk realiseren. Om dit te bereiken stuurt ZonMw op samenwerking en gezamenlijk leren, concrete producten, verspreidings- en implementatieactiviteiten én financiële investeringen door andere partijen.

Het programma is een vervolg op het programma ‘Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd’ (2015–2020). De looptijd van het programma is 5 jaar; van 2020 tot en met 2024. Met een programmabudget van € 7 miljoen. 

Download

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website