In 2019 heeft ZonMw de opdracht gekregen voor het kennisontwikkelingsprogramma Wat werkt voor de jeugd. Met dit programma willen we zo helder mogelijk krijgen wat werkt in de hulp voor jongeren.

De missie van het ZonMw-programma ‘Wat werkt voor de jeugd’ is het vergroten van kennis en toepasbaar maken van kennis op het gebied van hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. Met deze hulp bedoelen we zowel hulp aan gezinnen bij het opvoeden, hulp die is gericht op het voorkomen van problemen (preventie) en hulp aan kinderen en jongeren zelf.

Met het programma willen we erachter komen wat goed werkt. Met het overbrengen van deze kennis willen we ervoor zorgen dat mensen in de jeugdsector (zowel jongeren, ouders als professionals en mensen bij de gemeente) deze inzichten echt kunnen toepassen in hun werk en in hun dagelijkse leven. Zodat jongeren daadwerkelijk veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. Zo hopen we de hulp aan jongeren op een positieve manier te beïnvloeden, en ook de manier waarop die hulp wordt aangeboden en wordt georganiseerd.

De programmatekst is geschreven als een kader. Dat wil zeggen dat we jaarlijks, samen met onder andere het ministerie, kijken naar wat er nog moet worden aangevuld of moet worden uitgezocht. De wereld waarin we leven verandert immers steeds, en de jeugdhulp ook.

Het programma heeft een looptijd van 7 jaar, van 2019 tot en met 2025, en heeft een budget van € 21 miljoen.

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website