Voor het rapport Programmeringsstudie Deel II is een behoeftepeiling uitgezet onder 376 JGZ-professionals. De resultaten van deze inventarisatie vormen het uitgangspunt voor de ontwikkelde richtlijn-agenda.

Op verzoek van ZonMw is de voor u liggende Programmeringstudie 2012 deel II uitgevoerd om te onderzoeken aan welke richtlijnen er de komende jaren in de JGZ behoefte is en met welke prioriteit deze richtlijnen ontwikkeld of herzien moeten worden. Daarbij is ook gekeken of en waar lacunes in de kennis over deze onderwerpen zijn ter ondersteuning van het opstellen van een relevante onderzoeksagenda voor de komende jaren.

Download

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante programma's

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website