Om de negatieve gevolgen van het coronavirus (COVID-19) te beperken, is de regeling Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19) gestart. Op deze pagina staan de projecten over fundamenteel onderzoek die uit die regeling voorkomen.

Inhoud

Point of care longechografie als vervanging van CT-thorax voor de triage, diagnose en follow-up van COVID-19

Point-of-care longechografie (POCLE) heeft vergelijkbare diagnostische eigenschappen als CT voor het diagnosticeren van longontsteking en ARDS. Diagnostische algoritmes voor het gebruik van POCLE worden momenteel ontwikkeld, maar moeten nog gevalideerd worden. Met dit project wordt dat in een multi-center onderzoek met meerdere Universitaire Medische Centra gedaan

De gouden standaard om de ziekte vast te stellen is de SARS-CoV-2 RT-PCR-test. De testcapaciteit in Nederland is echter laag, evenals de sensitiviteit van de test en een uitslag laat vaak meer dan 12 uur op zich wachten. De traditionele X-thorax is onbetrouwbaar gebleken en daarom in veel ziekenhuizen vervangen door CT-scans van de longen. CT-scans zijn echter niet altijd beschikbaar in ieder ziekenhuis en het is ondoenlijk om een CT-scan dagelijks te herhalen. Een potentieel zeer besmettelijke patiënt moet hiervoor immers naar de CT-scan vervoerd worden en daarnaast is er stralingsbelasting voor de patiënt.

Point-of-care longechografie (POCLE)

Point-of-care longechografie (POCLE) heeft vergelijkbare diagnostische eigenschappen als CT voor het diagnosticeren van longontsteking en ARDS. POCLE heeft echter het voordeel dat het geen schadelijke straling gebruikt en meteen aan bed verricht kan worden door de behandelend arts met een klein handheld apparaat. Zo komt een patiënt met minder zorgpersoneel en apparatuur in aanraking, worden er minder beschermingsmiddelen gebruikt, kan er sneller gediagnosticeerd en getrieerd worden en wordt de kans op nosocomiale verspreiding van de infectie geminimaliseerd. Een scan duurt minder dan 10 minuten en kan makkelijk dagelijks herhaald worden door de behandelend arts. Diagnostische algoritmes voor het gebruik van POCLE worden momenteel ontwikkeld, maar moeten nog gevalideerd worden. En dat willen we nu in een multi-center onderzoek met meerdere Universitaire Medische Centra gaan doen.

ProjectnummerR2O27
Looptijd1-4-2020 t/m 1-7-2020
OrganisatieStichting Vumc
ContactpersoonProf. Dr. Prabath Nanayakkara

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website