Om de negatieve gevolgen van het coronavirus (COVID-19) te beperken, is de regeling Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19) gestart. Op deze pagina staan de projecten over geestelijke gezondheidszorg die uit die regeling voorkomen.

Inhoud

Op slot - Portretten uit de psychiatrie

Het doel van dit project is om de effecten van de social distancing-maatregelen op patiënten met een psychische stoornis in beeld te brengen vanuit het perspectief van de patiënt. De patiënt een gezicht en een stem geven is cruciaal om de effecten te gaan zien en begrijpen om vervolgens te kunnen steunen.

Portret - Anne

Het belang van aanraking om te aarden komt in de video van Anne nadrukkelijk naar voren. “Wil je me even vastpakken nu, want ik heb het idee dat ik teveel in mijn hoofd zit en ik moet even voelen dat ik ook nog een lijf heb?”. De gevolgen van niet aangeraakt worden zijn niet meteen zichtbaar, maar wel voelbaar voor Anne. Anne vertelt hoe aangeraakt worden haar helpt om te aarden en haar lijf te voelen. Wanneer dit te lang niet gebeurt, stapelen emoties op. In slechts een paar sprongen in haar hoofd komt ze bij de vraag of ze nog wel wil leven.

Portret Marli

Marli vertelt hoe de social distancing maatregelen haar dagelijkse leven op zijn kop hebben gezet. Geen dag is meer hetzelfde en dat is juist wat ze wel nodig heeft. Ze laat ons meekijken in de vicieuze cirkel waarin ze terechtkomt. Wetend dat het niet ok is wat er gebeurt, maar niet in staat om zelf bij te sturen wanneer de angsten toenemen. “Een keer een arm om je heen krijgen, dat zou misschien wel een van je diepste wensen zijn.” Een aangrijpende openingszin. Het toont het belang maar vooral het gemis en de diepe behoefte aan fysiek contact.

Menselijk contact en gezien worden, dat zijn essentiële ingrediënten van de behandeling voor mensen in de psychiatrie. Deze groep wordt hard getroffen door de coronacrisis en de bijbehorende social distancing-maatregelen. Sociaal contact is voor veel patiënten in de psychiatrie niet vanzelfsprekend. Het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk is vaak lastig met als gevolg dat het netwerk vaak ongewild zeer beperkt en daarmee kwetsbaar is.

Filmische portretten

Het doel van dit project is het maken van drie filmische portretten die verschillende psychiatrische problematiek belichten. Samen vormen deze portretten een film van 15 minuten. Interviews met patiënten zelf vormen de ruggengraat van de film. We beogen met de drie portretten een breed scala aan psychiatrische problematiek te belichten, variërend van een stemmingsstoornis, tot een persoonlijkheidsstoornis en een psychotische stoornis. Deze diversiteit is belangrijk, juist omdat de gevolgen van social distancing zo divers beleefd kunnen worden.

Troost en gesprek

De ervaring leert dat een film herkenning en troost biedt en daarmee een goede ingang biedt om zelf over dit onderwerp te gaan praten. Hiermee heeft het allereerst een impact op de patiënten, maar we hopen dat dit filmisch verslag een startpunt zal zijn voor gesprekken over dit onderwerp; in de behandelkamer, in het netwerk, op de opleiding en in de maatschappij.

ProjectnummerR7O15
Looptijd01-05-2020 t/m 31-07-2020
OrganisatieGGzCentraal
ContactpersoonBarbara Montagne (b.montagne@ggzcentraal.nl)

 

Time Out Café online - Het enige café dat open is en open blijft

We zitten in een ongevraagde time out die ironisch genoeg veel stress en paniek oplevert. Daarom hebben we het Time Out Café geopend. De online verzamelplek voor studenten en jongeren waar we jouw corona-zorgen en -vragen bespreken.

Talkshows

Vanuit de stichting Time Out en dankzij welwillende websitebouwer, editers, vormgevers, acteurs en vooral de studenten en jongeren zelf zijn er vijf talkshows in het Time Out Café gerealiseerd. Met minimale bezetting in redactie, productie en communicatie maar het werkte en de gesprekken waren boeiend.
Op 6 mei trapten we af met de eerste talkshow in het Time Out Café, op 3 juni vond de vijfde en laatste uitzending plaats. Deze vijf talkshows zijn terug te kijken op de website. Uit de talkshows is naar voren gekomen dat er behoefte is aan verdieping.

Time Out Café SPECIAL

Deze input n.a.v. de persoonlijke en openhartige verhalen en het inzicht hoe gedrag en gedachten van deze doelgroep zich ontwikkelden maanden, willen we omzetten in een Time Out Café SPECIAL: Een live gespeelde online voorstelling en aansluitend het nagesprek in het Time Out Café met een panel bestaande uit bestuursleden van de landelijke jongeren en studentenorganisaties , voorzitter CvB InHolland Huug de Deugd, Voorzitter CvB UvA Geert ten Dam en deskundigen als onderzoeker en gedragswetenschapper Levi van van Dam verbonden aan de UvA, Prof. dr. Hans Schilderman van de Radboud Universiteit, Serge Wallagh, opleidingsmanager HU, Pjotr van der Jagt voorzitter CSR UvA, Ama Boahene student aan de UU, Julia Pel, student aan de RUG en Jan Paternotte, kamerlid D66.

Meer informatie

 

ProjectnummerR6O18
Looptijd01-06-2020 t/m 01-09-2020
OrganisatieStichting Time Out
ContactpersoonFrederiek Voskens-Nabben

 

Online zelfhulp module voor internationale studenten: “Dealing with coronastress”

Online zelfhulp module voor internationale studenten: “Dealing with coronastress” helpt internationale studenten door middel van een online zelfhulp module te ondersteunen in tijden van corona. Dit zorgt voor betere algehele als mentale gezonheidstoestand en de doelgroep, die vaker te kampen hebben met psychische klachten, weerbaarder te maken.

Stichting mirro heeft eind maart 2020 de online zelfhulp module “grip op coronastress” ontwikkeld en gelanceerd (de technische schil is daarom al gereed). Deze module is erop gericht om studenten/werknemers op verschillende gebieden te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Zo leren mensen zichzelf vaardigheden aan, waardoor ze op een effectieve manier thuis hun studie en/of werk kunnen uitvoeren en gaan ze aan de slag met positieve gedachten. Bij het ontwikkelen van deze module is gebruik gemaakt van inzichten uit de positieve psychologie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en mindfulness.
 

Breed in te zetten module

Doel van dit project is om, op verzoek van diverse onderwijsinstellingen (zowel hogescholen als universiteiten), deze module in het Engels te faciliteren ter ondersteuning van hun populatie internationale studenten. De module kan daarnaast op termijn ook breder worden ingezet, namelijk voor Nederlandse bedrijven die expats in dienst hebben. De module zal gedurende de gehele looptijd van de coronacrisis gratis ter beschikking worden gesteld aan alle onderwijsinstellingen in Nederland met internationale studenten.

Dit project zorgt voor verbetering in zowel de algehele als mentale gezondheidstoestand. De module is erop gericht om op een laagdrempelige manier de mentale veerkracht van een kwetsbare doelgroep te vergroten en hen daarmee weerbaarder te maken. De modules zijn preventief en beogen daarmee uiteindelijk een positief effect op de belasting van de (psychische) zorg.

Meer informatie

ProjectnummerR6O7
Looptijd13-04-2020 t/m 10-07-2020
OrganisatieStichting mirro
ContactpersoonMarjolein Ariaans-Morres

 

Online Life Goals sessies voor kwetsbare mensen

Online Life Goals sessies voor kwetsbare mensen organiseert digitale huiskamersessies voor dak- en thuisloze jongeren in multi-probleem situaties met het doel om een zinvolle dagbesteding te creëren, online ontmoetingen tot stand te brengen en een actieve leefstijl te realiseren.

Door het coronavirus zijn Amsterdammers die het moeilijk hebben, de doelgroep van dit initiatief, nog kwetsbaarder. De meest kritieke groep zijn de jonge dak- en thuislozen. In allerijl bouwt gemeente Amsterdam samen met hulporganisaties sporthallen om tot noodopvang.

Online Life Goals sessies

De online Life Goals sessies beogen om minimaal 200 dak- en thuislozen jongeren in Amsterdam te bereiken en via een online platform, in tijden van de coronacrisis, weer deel te laten nemen aan de maatschappij. Het initiatief bereikt deelnemers via samenwkende instellingen, tijdelijke lokale opvang locaties (sporthallen) en brengt hen letterlijk en figuurlijk in beweging door online Life Goals sessies. Door 12 Maatschappelijke Sportcoaches op te leiden en in te zetten op dit project beogen wij minimaal 200 dak- en thuisloze jongeren te bereiken met online Life Goals sessies. Wij beogen middels deze digitale sessies eenzaamheid onder onze doelgroep te bestrijden en het contact met onze huidige deelnemers te behouden zodat wij ze in de toekomst weer op veld terugzien.

Kracht van sport

Life Goals Amsterdam wil bijdragen aan een stad waarin niemand buitenspel staat en gebruikt de kracht van sport en ontmoeting om mensen weer mee te laten doen. Sport en ontmoeting maakt het mogelijk om grenzen te verleggen het gevoel van eigenwaarde te hervinden en een nieuw sociaal netwerk te creëren.

 

Meer informatie

ProjectnummerR7O11
Looptijd20-04-2020 t/m 20-07-2020
OrganisatieStichting Life Goals Amsterdam
ContactpersoonTom van Ketel

 

Reducept: Corona

Met Reducept hebben we een training ontwikkeld waarmee we door Virtual Reality training fysieke pijnklachten beïnvloeden en patiënten educatie bieden. Met als doel om mentaal herstel van corona te bespoedigen en educatie te bieden over de mentale impact van corona.

Er is nog weinig inzicht in mentale factoren die de prognose van het herstel van het coronavirus beïnvloeden. Met Reducept hebben we een training ontwikkeld waarmee we door Virtual Reality training fysieke pijnklachten beïnvloeden en patiënten educatie bieden. Met als doel om mentaal herstel van corona te bespoedigen en educatie te bieden over de mentale impact van corona. Ook wordt inzichtelijk gemaakt welke factoren samenhangen met een beter herstel van corona.

VR-training

Binnen dit project wordt een bestaande Virtual Reality training aangepast, waarbij de speler actief zijn eigen lichaam van corona kan genezen. De belangrijkste doelgroep zijn patiënten die zijn besmet geweest met het coronavirus en naar aanleiding van een (IC-)opname mentale klachten ontwikkelen. De secundaire doelgroep zijn mensen die zich machteloos voelen ten opzichte van het coronavirus en (milde) psychische klachten hebben ontwikkeld.

De training zal gratis beschikbaar gesteld worden aan ziekenhuizen, onderzoekscentra en wordt op diverse platformen beschikbaar gesteld.

Meer informatie

ProjectnummerR5O6
Looptijd23-04-2020 t/m 30-06-2020
OrganisatieReducept BV
ContactpersoonLouis Zantema

 

Oplossingen co-creëren in barre Corona-tijden: een participatief actieonderzoek met mensen in kwetsbare situaties

Onze creatieve oplossing is een participatief actieonderzoek die in co-creatie samen met 7-10 reeds getrainde ervaringsdeskundigen als co-onderzoekers wordt uitgevoerd.

In dit project willen we stimuleren dat de mensen in kwetsbare omstandigheden in gezamenlijkheid creatieve oplossingen delen en bedenken. Ieder mens heeft veerkracht, en juist mensen in kwetsbare situaties zullen creatief moeten worden.

Participatief onderzoek

Onze creatieve oplossing is een participatief actieonderzoek dat samen met 7-10 reeds getrainde ervaringsdeskundigen, met zeer diverse achtergronden, in co-creatie wordt uitgevoerd. In groepjes delen de ervarindsdeskundigen (co-onderzoekers genaamd) online via allerlei wegen (WhatsApp, telefoon, ZOOM, foto’s etc.) hun eigen ervaringen. Op basis daarvan ontwikkelen ze een ‘gespreksleidraad’ waarmee ze ervaringen en creatieve oplossingen van anderen uit eenzelfde situatie achterhalen. Vervolgens worden gesprekken met mensen in kwetsbare situaties (minimaal n=100) gevoerd waarin verhalen en oplossingsrichtingen gedeeld worden. De kern-ervaringen en oplossingen worden gedeeld op een website waardoor de verhalen en oplossingen direct voor iedereen zichtbaar zijn.

Gehoord worden en inpireren

De meerwaarde van dit project is enerzijds dat mensen gehoord worden en hun kwetsbare situatie belicht, zij zelf meedenken aan oplossingen en beleid, en verder ervaringen onderling kunnen uitwisselen waardoor de situatie dragelijker wordt. Anderzijds inspireren we beleidsmakers door het perspectief en de oplossingen van de cliënt te horen.

Meer informatie

ProjectnummerR5O5
Looptijd15-04-2020 t/m 15-07-2020
OrganisatieCentrum voor Cliëntervaringen
ContactpersoonBarbara Groot (b.groot@amsterdamumc.nl)

 

Vergeet jezelf niet, als je voor een ander zorgt!

De coronacrisis vergt veel van je mentale veerkracht als zorgprofessional. De werkdruk is extra groot en je maakt nu heftige dingen mee. Soms vergeten zorgverleners wellicht hun belangrijkste instrument: Zijzelf. Dit project voorziet met een website in tips & adviezen voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals.

In deze uitzonderlijke crisissituatie krijgen alle medewerkers in de zorg voor coronapatiënten te maken met uitzonderlijke situaties: van schoonmakers, facilitair, voedingsassistenten, arts assistenten, verpleegkundigen tot medisch specialisten. In deze situatie mentaal gezond blijven of weer worden vraagt heel veel. PTSS en burn-out dreigen als de overbelasting te groot wordt of van langere duur is.

Nu al zijn er signalen dat medewerkers last krijgen van mentale klachten als twijfel, stressklachten, schuld en schaamte. Een deel van de zorgprofessionals krijgt last van herbelevingen, nachtmerries, slapeloosheid. De behoefte aan een time-out is groot maar de druk op de zorgprofessionals maakt dat haast onmogelijk. Vragen en voelen lukt niet meer als de adrenaline pompt. Psychische stabiliteit van professionals is nu, wellicht meer dan ooit, gewenst, om allerlei redenen, maar vooral om de kwaliteit van patiëntenzorg hoog te houden.

Aandacht besteden aan mentale gezondheid zorgverleners

Het beoogde doel van dit project is dat instellingen door het hele land waar zorg verleend wordt aan coronapatiënten proactief aandacht besteden aan mentale hygiëne en geestelijke gezondheid van alle betrokken zorgverleners. Hiervoor worden zij ondersteund door de materialen van de app, website, draaiboeken en campagne ‘Vergeet jezelf niet als je voor een ander zorgt!’, onder andere via de website vergeetjezelfniet.nu.

Meer informatie

ProjectnummerR2O1
Looptijd31-3-2020 t/m 30-6-2020
OrganisatieGGz Breburg
ContactpersoonDr. A.H.S. (Anneloes) van den Broek (A.vandenBroek@ggzbreburg.nl)

 

Maaltijden delen via Thuisgekookt als instrument voor het niet uit hun huis hoeven gaan van kwetsbare doelgroepen en zorgen voor elkaar

Stichting Thuisgekookt koppelt mensen in een kwetsbare positie aan een vaste thuiskok bij hen in de buurt die speciaal voor hem of haar kookt. Normaal doen ze dat alleen in een aantal focusgemeenten, maar in deze corona-tijd bieden ze deze dienst in heel Nederland aan.

De (media)aandacht voor deze dienst is enorm groot, waardoor ze van 3-5 aanvragen per dag normaal (in de focusgemeenten) naar 70 aanvragen per dag (landelijk) zijn gegroeid. Om thuiskoks en cliënten te matchen is extra menskracht nodig.

Er vindt een telefonische intake plaats, er wordt een kennismaking georganiseerd en thuiskoks  moeten worden geïnstrueerd. Uit onze eerdere onderzoeken weten wij dat mensen, doordat er speciaal voor hen gekookt wordt zich o.a. meer gezien en minder eenzaam voelen, wat op langere termijn ook bijdraagt aan de aanpak tegen de sociale crisis die dit virus veroorzaakt. Hiernaast eten mensen beter waneer het speciaal voor hen (volgens hen wensen) gemaakt is, waardoor er ook nog gezondheidsvoordelen bereikt worden.

Meer informatie

ProjectnummerR5O12
Looptijd24-04-2020 t/m 24-07-2020
OrganisatieStichting Thuisgekookt
ContactpersoonStéphanie van Gerven

 

Op de koffie (dagbesteding op afstand)

Het buurthuis Ons Honk in Apeldoorn-Zuid gaat dagbesteding op afstand bieden met als doel de deelnemers van de dagbesteding te kunnen blijven ondersteunen. Mensen krijgen via Chromebooks de gelegenheid om met elkaar te communiceren en samen activiteiten te doen zoals spelletjes, koken en bewegen.

Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid, een bewonersinitiatief met 800 leden, runt een buurthuis Ons Honk, waar dagbesteding en ontmoeting centraal staan. Door de corona-maatregelen is het buurthuis nu dicht. Dit heeft grote impact, met name op de ongeveer 40 kwetsbare deelnemers van de dagbesteding. De gevolgen voor hen zijn eenzaamheid, gemis aan structuur, gemis aan ondersteuning bij vragen, angst en verwarring.

De buurtcoöperatie gaat dagbesteding op afstand aanbieden. De deelnemers krijgen via Chromebooks de gelegenheid om met elkaar te communiceren met beeld en geluid zoals op de koffie ’s morgens in Ons Honk en op afstand activiteiten zoals spelletjes, koken en bewegen samen te kunnen doen. De meerwaarde van dit project voor de doelgroep, is op korte termijn dat de deelnemers weer dagbesteding hebben.

Op langere termijn, als Ons Honk weer geopend is, is dagbesteding op afstand een aanvulling op de fysieke activiteiten. De beoogde maatschappelijke effecten zijn minder eenzaamheid, minder verwarde personen in de wijk en passende ondersteuning voor kwetsbare burgers.

Meer informatie

ProjectnummerR4O4
Looptijd24-04-2020 t/m 24-07-2020
OrganisatieBuurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid
ContactpersoonGerjan van Engelenhoven (engelenhoven@buurtcooperatieapeldoornzuid.nl)

 

Samen Sterk

Dit project is gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het doel van dit project is om de website te verbinden met een opgeschaald Koraal-media kanaal Koraal Samen Sterk, waar van 8.00 tot 20.00 een programma wordt gepresenteerd bestaande uit nieuws, reportages, activiteiten, entertainment en interactie.

Koraal is een grote aanbieder van zorg voor verstandelijk gehandicapten, jeugdzorg en speciaal onderwijs met ongeveer 4000 cliënten en leerlingen vanuit locaties in Brabant en Limburg.

Doordat de dagbesteding, ontmoetingsfuncties en scholen van Koraal tijdelijk dicht zijn, zitten veel van onze cliënten thuis (in veel gevallen een woongroep van Koraal) zonder veel te doen. Thuis zitten zonder daginvulling tast voor deze mensen direct de kwaliteit van leven aan, maar verhoogt ook de kans op spanningen, agressie en incidenten op de groepen en thuis.

Koraal kent al het dagebstedingsproject Koraal-media, waarin een beperkt radio- en livestream-kanaal wordt gevuld. Het bereik en de informatiewaarde hiervan is nu nog beperkt. Daarnaast hebben we in het kader van corona een website opgezet waarop  online daginvullingsaanbod wordt ontsloten. Dat is nu echter een vergaarbak, die nog niet echt op Koraal is toegesneden en die nog niet zo veel wordt gebruikt door onze cliënten en hun begeleiders.
Doel van dit project is om de website te verbinden met een opgeschaald Koraal-media kanaal Koraal Samen Sterk, waar van 8.00 tot 20.00 uur een programma wordt gepresenteerd bestaande uit nieuws, reportages, activiteiten, entertainment en interactie.

Meer informatie

ProjectnummerR2O39
Looptijd01-04-2020 t/m 01-05-2020
OrganisatieKoraal
ContactpersoonJeroen Hoenderkamp

 

StayClose

StayClose is een app waarbij familie en cliënten in een zorginstelling verbonden worden met elkaar. Familie kan video’s uploaden, welke te zien zijn door de cliënt in een beveiligde persoonlijke portal.

Zorg- en Wooncentrum De Haven is al enige tijd bezig met het project ‘dementievriendelijk De Haven’. Met dit project beogen we niet alleen dementievriendelijk te zijn naar onze cliënten, maar we willen onze visie breder uitzetten in ons dorp Bunschoten Spakenburg. De coronacrisis heeft onze plannen in een stroomversnelling gebracht. Op dit moment zijn 170 ouderen in ons verpleeghuis verstoken van contact met de buitenwereld. Alleen telefonisch contact is mogelijk, verder wordt veel gebruik gemaakt van beeldbelverbindingen.

Een belangrijk bezwaar bij alle applicaties is dat de oudere met dementie hier (veel) hulp bij nodig heeft. Dit vraag tijd en inzet zowel van familie als mantelzorgers als de zorg. Een bijkomend bezwaar is dat beeldbellen vluchtig is, het is slechts een kortdurend contactmoment.

StayClose is een app waarbij familie en cliënten in een zorginstelling verbonden worden met elkaar. Familie kan video’s uploaden, welke te zien zijn door de cliënt in een beveiligde persoonlijke portal. Dit kan op ieder moment, wanneer het nodig is voor de cliënt en wanneer daar tijd voor is. Dit kan op ieder moment, wanneer het nodig is voor de cliënt en wanneer daar tijd voor is. Dit is eenrichtingsverkeer. Het is dus niet zo dat met de app communicatie plaatsvindt tussen zorg en familie, daarvoor is deze app niet ontwikkeld.

ProjectnummerR2O65
Looptijd24-04-2020 t/m 01-07-2020
OrganisatieZorg- en Wooncentrum De Haven
ContactpersoonB. Post

 

Online training Iemand Erbij

De crisisaanpak ‘Iemand Erbij’ wordt normaal gesproken uitgevoerd via het werven van buurtbewoners en met hen in gezamenlijke bijeenkomsten verkennen welke mogelijkheden zij voor zichzelf zien om mensen in crisissituaties te helpen. Dit project richt zich nu online trainingen om buurtbewoners op te leiden en daarmee er voor te zorgen dat er ook in deze tijd bij crisissituaties adequaat wordt gereageerd.

De Corona-crisis is voor een deel van de mensen met psychische problematiek extra uitdagend. Het wegvallen van dagbesteding, het wegvallen van sociaal contact, het wegvallen van dagelijkse patronen, soms ook het wegvallen van (vrijwilligers)werk, voor sommigen het wegvallen van inkomsten, het opgesloten zijn; het zijn allemaal uitdagingen die iemand teveel kunnen worden.

In 2018 heeft Kringwijs een crisisaanpak met ervaringsdeskundigen ontwikkeld met subsidie van ZonMw. Deze crisisaanpak is “Iemand Erbij” gaan heten. In Amsterdam Nieuw West is deze aanpak doorgezet en wordt ook in 2020 met steun van Stadsdeel Nieuw West gecontinueerd. De crisisaanpak wordt normaal gesproken uitgevoerd via het werven van buurtbewoners en met hen in gezamenlijke bijeenkomsten verkennen welke mogelijkheden zij voor zichzelf zien om in crisissituaties te handelen. Uitgangspunt in de crisisaanpak is het ‘erbij zijn’/ present zijn.

Door de Corona-crisis is Iemand Erbij alleen maar belangrijker geworden. Maar juist nu is het niet mogelijk om buurtbewoners via bijeenkomsten te betrekken bij Iemand Erbij. Dit project ontwikkelt daarom een online-training om buurtbewoners op te leiden en daarmee er voor te zorgen dat er ook in deze tijd op crisissituaties adequaat wordt gereageerd.

 

ProjectnummerR2O62
Looptijd13-04-2020 t/m 13-07-2020
OrganisatieStichting Kringwijs
ContactpersoonHarro Labrujere

 

Opschaling ontwerp en productie praktische hulpmiddelen in de zorg als (thuis)dagbestedingsactiviteit voor mensen met Autismeproblematiek

Dit project richt zich op de productie van gelaatsmaskers voor de zorg als dagbesteding voor mensen met autismeproblematiek. Deze kunnen gefabriceerd worden op 3D-printers en lasersnijders die normaal voor dagbesteding worden gebruikt, nu staan deze bij mensen thuis.

Vanuit een aantal zorginstellingen (huisartsenpost, tandarts, gehandicaptenzorg) in de regio Twente bereikt ons de vraag om te voorzien in gelaatsmaskers. Deze kunnen gefabriceerd worden op 3D printers en lasersnijders welke wij als zorginstelling normaal voor dagbesteding gebruiken.

Nu dagbesteding thuis moet gebeuren hebben we bij een aantal deelnemers een 3D printer thuis staan en wij verzorgen begeleiding op afstand. Bij wijze van test/pilot hebben we afgelopen dagen de onderdelen voor gelaatsmaskers geprint en via verschillende verzamel initiatieven (Vincent Groenhuis, UT en Dave Borghuis, tkkrlab) bij onder andere mediant en een huisartspraktijk in Enschede bezorgd. Wij zouden graag deze activiteiten willen uitbreiden (naar 10 deelnemers in plaats van 4) en hebben daarvoor werkmaterialen voor 3d printers nodig. Duurzame goederen (3D printers) hebben we zelf of schaffen wij zelf aan. We hebben contact met andere initiatieven in zowel Enschede als Den Haag voor centrale coördinatie en distributie.

 

Meer informatie

Website - Stichting ASSortiMENS

"De 3D-Thuiswerkgroep van Stichting ASSortiMENS draait al ruim een week mee in deze opdracht. 7 printers in 7 huiskamers leveren al tientallen maskers op."
Artikel De Volkskrant - Schone bakkes: 3D-printers maken spatmaskers voor de zorg

ProjectnummerR2O37
Looptijd31-03-2020 t/m 31-05-2020
OrganisatieStichting Assortimens
ContactpersoonEdwin Dertien

 

Next Levvel

Dit project is gericht op continuering van gespecialiseerde jeugdhulp aan jeugd en gezinnen in Groot-Amsterdam en omgeving. Er worden 10 professionals geschoold in het geven van online trainingen aan kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders.

Levvel is vanaf juli de nieuwe instelling voor gespecialiseerde jeugdhulp aan jeugd en gezinnen in Groot-Amsterdam en omgeving. Sinds de invoering van Jeugdwet, Participatiewet en de WMO in 2015 is er hard gewerkt aan het creëren van goede zorg aan de meest kwetsbare kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders. We geven de zorg vorm  door zo dicht mogelijk bij de thuisomgeving van het kind te zijn. We blijven steeds zoeken naar passende oplossingen op maat en we doen dit samen met alle betrokkenen rondom het kind, zoals de ouders, de school, de Ouder Kind Teams / de wijkteams en specifieke zorgverleners.

Wij willen door middel van dit project nu direct een online omgeving bieden waar we enerzijds met de bestaande middelen (reeds bestaande trainingen/behandelingen) van start kunnen gaan zodat de continuering van de zorg niet in gevaar komt. Anderzijds willen we hiermee een platform creëren waarop nieuwe creatieve middelen, gericht op de hulpverlening van de toekomst, een plek krijgen.

ProjectnummerR2O21
Looptijd01-04-2020 t/m 30-06-2020
OrganisatieDe Bascule
ContactpersoonKaya Stok (k.stok@debascule.com)

 

DIT verzorgt DIY, zinvolle dagbesteding thuis

Het idee is om vogelhuisjes, verticale minituintjes, plantenbakken et cetera in Do It Yourself (DIY) pakketten aan te bieden aan mensen die geen dagbesteding meer hebben maar daar wel zeer bij gebaat zijn. Zo kunnen ze thuis op een overzichtelijke en leuke manier toch werkzaamheden verrichten waar ze ook daarna nog plezier aan kunnen beleven.

Do It Together (DIT) is een dagbestedingsvoorziening die 1 maart van dit jaar zijn deuren heeft geopend en helaas door deze crisis zijn deuren (hopelijk tijdelijk) een week later weer heeft kunnen sluiten. We zouden dagbesteding gaan geven aan mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking gecombineerd met ernstig probleem gedrag en of mensen met psychiatrische problematiek (zonder verstandelijke beperking).
Het idee is om vogelhuisjes, verticale minituintjes, plantenbakken enz. in Do It Yourself (DIY) pakketten te gaan aanbieden aan deze mensen. Zo kunnen ze thuis op een overzichtelijke en leuke manier toch werkzaamheden verrichten waar ze ook daarna nog plezier aan kunnen beleven. Tevens hebben we het plan om te gaan kijken of we samen met gemeentes, de vogelbescherming en of andere organisaties,, de vogelhuisje/mezenkasten die gemaakt worden in kunnen gaan zetten voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Maar ook de plantenbakken zouden we kunnen gaan uitdelen aan bijvoorbeeld zorgcentra voor ouderen om zo een beetje hun omgeving kleur te geven nu ze zo aan huis zijn gekluisterd. Met deze creatieve oplossing kunnen we onze doelgroep toch gaan bedienen met een zinvolle dagbesteding en waardoor ze deze zeer moeilijke tijd beter doorkomen.

ProjectnummerR2O23
Looptijd09-04-2020 t/m 30-06-2020
OrganisatieDo It Together
ContactpersoonGeert van Iersel

 

Maaltijdbezorging in Corona tijd

Het doel van dit project is de meest kwetsbare bewoners van Amsterdam Zuidoost tweemaal per week een gratis warme maaltijd te bieden, en hierbij ook kort even contact te hebben om oog te houden op of alles goed gaat bij deze personen en of er wellicht andere vormen van hulp nodig zijn.

Wij organiseren al enkele jaren een “ soup kitchen” in de Amsterdamse Bijlmer. Onze Soup Kitchen is een plek waar gratis warme maaltijden worden gegeven aan mensen uit de buurt die hier behoefte aan hebben. Omdat onze locatie door corona tijdelijk gesloten moest worden, hebben wij besloten onze doelgroep aan te bieden de maaltijden thuis te bezorgen. Ons doel is de meest kwetsbare bewoners van Amsterdam Zuidoost tweemaal per week een gratis warme maaltijd te bieden, en hierbij ook kort even contact te hebben om oog te houden op of alles goed gaat bij deze personen en of er wellicht andere vormen van hulp nodig zijn.

Wij zullen zeker 200 mensen van gezond eten en een stukje “omzien” kunnen voorzien in de komende 2 maanden. Wij verwachten dat we na deze twee maanden ook een solide basis hebben om te kijken naar een goede manier om een structurele voortgang te geven.

ProjectnummerR2O13
Looptijd23-03-2020 t/m 01-06-2020
OrganisatieStichting Treasures International Ministries
ContactpersoonElianne Schultz

 

EMDR-Remote: EMDR via beeldbellen

Dit project is gericht op het ontwikkelen van een EMDR-Remote oplossing. Het doel hiervan is om de therapeut in staat te stellen een afleidingstaak via een browserapplicatie te laten tonen aan de patiënt gedurende een beeldbelsessie.

Door de maatregelen die zijn getroffen voor het Corona virus kunnen veel behandelingen in de GGZ momenteel alleen plaatsvinden door middel van beeldbellen. Deze oplossing is geschikt voor de meeste vormen van therapie maar voor EMDR bij traumabehandeling ontbreekt de mogelijkheid om een afleidingstaak (onderdeel van het EMDR protocol) op het juiste niveau te presenteren aan de patiënt.
Als oplossing voor dit probleem ontwikkelen wij een EMDR-Remote oplossing. Het doel hiervan is om de therapeut in staat te stellen een afleidingstaak via een browserapplicatie te laten tonen aan de patiënt gedurende een beeldbelsessie. Hierbij kan de therapeut het intensiteitsniveau aanpassen en kunnen de volbrachte sessies worden opgeslagen in een backend waardoor de therapeut inzicht heeft in het resultaat per patiënt.
Gezien onze applicatie gratis te gebruiken zal zijn verwachten we deze sneller onder therapeut collega`s gedeeld zal worden. Onze doelstelling is om heel Nederland zo snel als mogelijk te voorzien van deze oplossing.

ProjectnummerR1O5
Looptijd23-03-2020 t/m 24-05-2020
OrganisatieEMDR-VR B.V.
ContactpersoonMike Verhiel

 

Huiswerkbegeleiding op afstand

In deze crisistijd blijkt dat ouders met een andere etnische achtergrond forse stagnatie ondervinden met het geven van thuisonderwijs en het helpen van hun kinderen met hun schoolwerk. Om hen hierbij te kunnen ondersteunen, biedt dit project individuele begeleiding op afstand (telefonisch of online) aan voor gezinnen waarvan de ouders de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

In de aandachtswijken in Leidschendam-Voorburg waar Sport en Welzijn haar activiteiten uitvoert, wonen veel mensen die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. Dit betreft met name gezinnen uit Eritrea, Afghanistan, Irak, Iran en Syrië. Bij een deel van hen is de taalontwikkeling -om uiteenlopende redenen- gestagneerd. Voor nieuwe Nederlanders die het Nederlands nog onvoldoende machtig zijn, is het lastig om hun kinderen met schoolwerk te helpen. De leerachterstanden die veel kinderen hebben, lopen hierdoor op.

Met de huiswerkbegeleiding op afstand willen we de ouders positief ondersteunen met als doel het stimuleren van de taalontwikkeling en ter voorkoming van het oplopen van leer- en taalachterstanden. We zorgen er zo voor dat de kinderen niet te ver achter raken met hun schoolwerk en de ontwikkeling van de Nederlandse taal.

Door het aanbieden van deze begeleiding krijgen we tevens beter zicht op die gezinnen met een migratie-achtergrond die de taal nog niet machtig zijn en waarbinnen mogelijk andere problematieken spelen. In veel van de gezinnen is sprake van combi-problematiek (naast taalachterstanden zijn er o.m. financiële problemen, oorlogstrauma’s en overbelasting van kinderen).

ProjectnummerR2O33
Looptijd10-04-2020 t/m 01-07-2020
OrganisatieSport en Welzijn Leidschendam-Voorburg
ContactpersoonNathalie Batelaan

 

Gezond in Nederland tijdens het Coronavirus

Via het online platform Gezond in Nederland wordt begrijpelijke informatie aangeboden aan nieuwkomers over ontwikkelingen en maatregelen rond het coronavirus. Pharos doet dit in samenwerking met verschillende GGD-en en Syrische, Eritrese en Nederlandse zorgprofessionals.

De laatste weken heeft iedereen in Nederland veel behoefte aan begrijpelijke en correcte informatie over het coronavirus. Voor nieuwkomers is het niet vanzelfsprekend dat ze deze krijgen. Zij spreken de taal vaak nog niet goed en weten niet altijd waar ze terecht kunnen voor betrouwbare informatie die specifiek is voor Nederland. Vaak volgen mensen het nieuws van het land van herkomst, maar juist nu is het heel belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van de omstandigheden en maatregelen die gelden in Nederland.

Binnen deze creatieve oplossing wil Pharos graag via het platform Gezond in Nederland begrijpelijke informatie aanbieden aan nieuwkomers over ontwikkelingen en maatregelen rond Corona. Gezond in Nederland is een online platform voor en door nieuwkomers gestart door Pharos in samenwerking met verschillende GGD-en. Syrische, Eritrese en Nederlandse zorgprofessionals werken op dit platform samen om nieuwkomers wegwijs te maken in de Nederlandse zorg en aanverwante onderwerpen. Het platform bestaat uit drie Facebookpagina’s, (Eritreeërs gezond, Syriërs Gezond en Opgroeien in Nederland), de website www.gezondinnederland.info en het bijbehorende YouTube-kanaal.

 

ProjectnummerR2O31
Looptijd01-04-2020 t/m 30-06-2020
OrganisatiePharos
ContactpersoonElize Smal

 

Belbuddy’s voor jonge nieuwkomers

Het project Belbuddy’s voor jonge nieuwkomers richt zich op het contact tussen een beldbuddy en jonge nieuwkomers in Nijmegen. Ze geven advies, bieden een luisterend oor en zorgen voor regelmatig contact, waardoor de nieuwkomers ritme krijgen in hun dagelijks leven en problemen op de lange termijn, zoals schulden of psychische klachten, worden voorkomen.

Met het ingaan van de coronamaatregelen, en het sluiten van de scholen merken we in Nijmegen dat jonge nieuwkomers met een laag taalniveau (Nederlands 2) het contact met school (ROC) verliezen, eenzaam zijn en het ritme uit hun dagelijkse leven kwijt zijn. Deze groep jongeren zijn vooral van Eritrese en Syrische afkomst. De weinige mogelijkheden die zij hadden om zich te ontwikkelen en te integreren worden nu verder beperkt.  

Voorkomen van schulden of psychische klachten

Binnen dit project gaan 8 jongere vrijwilligers 'belbuddy's' aan de slag omdagelijk of wekelijks telefonisch contact te onderhouden met  jonge nieuwkomers. Zij geven de jonge nieuwkomers advies, bieden een luisterend oor en zorgen voor regelmatig contact, waardoor de nieuwkomers ritme krijgen in hun dagelijks leven en problemen op de lange termijn, zoals schulden of psychische klachten, worden voorkomen. De vrijwilligers worden getraind en begeleid door de coördinator van de Jongerenstip: een agoog in dienst van Bindkracht10. Voor de werving van de jongeren wordt samengewerkt met jongerenwerkers van Bindkracht10, straatcoaches en bureau Handhaving van de gemeente Nijmegen, scholen, en diverse hulpverleningsinstanties.

Nieuwe aanpak

Na de startfase van 3 maanden wordt de aanpak geëvalueerd. Omdat het om een heel nieuwe situatie en een nieuwe aanpak gaat, gebruiken we deze periode om goed te kijken naar wat wel en minder goed werkt. Vervolgens besluiten we of de inzet van belbuddy’s gecontinueerd kan worden als reguliere activiteit van de Jongerenstip.

Meer informatie

ProjectnummerR7O24
Looptijd01-05-2020 t/m 31-07-2020
OrganisatieBindkracht10
ContactpersoonL. Zekhuis

 

Digitale ondersteuning vrijwilligers en kwetsbare gezinnen

Het doel van Samen Oplopen is het verbetering van het gezinsklimaat, participatie en integratie, met als gevolg voorkomen van zware problematiek en tweedelijns hulpverlening (preventie), waardoor de kinderen in de gezinnen, die veel stress ervaren, zich sociaal en emotioneel gezond ontwikkelen.

De doelgroep bestaat voor ruim 60% uit nieuwkomers gezinnen die nieuw zijn in de Nederlandse samenleving en voor wie de Nederlandse taal nog moeilijk is. De gehele doelgroep ervaart op meerdere levensgebieden tegelijk problemen.

Dit project is erop gericht om alle lopende koppelingen (vrijwilligers en gezinnen) te laten begrijpen hoe ze gebruik kunnen maken van digitale middelen om contact te hebben. Daarnaast wordt er extra ondersteuning geboden aan een nieuwe groep gezinnen en vrijwilligers, door middel van digitale taalondersteuning. Ook deze groep vrijwilligers en gezinnen zal moeten begrijpen hoe ze de digitale communicatiemiddelen gebruiken. Daarnaast wordt door het aanpassen van de website, filmpjes en nieuwsflitsen meer informatie en nieuwe vormen van verbindingen aan vrijwilligers en gezinnen verstrekt.

Meer informatie

Website - Samen Oplopen

ProjectnummerR4O16
Looptijd24-04-2020 t/m 10-07-2020
OrganisatieSamen Oplopen
ContactpersoonTabitha Wendt (tabithawendt@samen-oplopen.nl)

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website