Om de negatieve gevolgen van het coronavirus (COVID-19) te beperken, is de regeling Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19) gestart. Op deze pagina staan de projecten over jeugd die uit die regeling voorkomen.

Inhoud

Time Out Café online - Het enige café dat open is en open blijft

We zitten in een ongevraagde time out die ironisch genoeg veel stress en paniek oplevert. Daarom hebben we het Time Out Café geopend. De online verzamelplek voor studenten en jongeren waar we jouw corona-zorgen en -vragen bespreken.

Talkshows

Vanuit de stichting Time Out en dankzij welwillende websitebouwer, editers, vormgevers, acteurs en vooral de studenten en jongeren zelf zijn er vijf talkshows in het Time Out Café gerealiseerd. Met minimale bezetting in redactie, productie en communicatie maar het werkte en de gesprekken waren boeiend.
Op 6 mei trapten we af met de eerste talkshow in het Time Out Café, op 3 juni vond de vijfde en laatste uitzending plaats. Deze vijf talkshows zijn terug te kijken op de website. Uit de talkshows is naar voren gekomen dat er behoefte is aan verdieping.

Time Out Café SPECIAL

Deze input n.a.v. de persoonlijke en openhartige verhalen en het inzicht hoe gedrag en gedachten van deze doelgroep zich ontwikkelden maanden, willen we omzetten in een Time Out Café SPECIAL: Een live gespeelde online voorstelling en aansluitend het nagesprek in het Time Out Café met een panel bestaande uit bestuursleden van de landelijke jongeren en studentenorganisaties , voorzitter CvB InHolland Huug de Deugd, Voorzitter CvB UvA Geert ten Dam en deskundigen als onderzoeker en gedragswetenschapper Levi van van Dam verbonden aan de UvA, Prof. dr. Hans Schilderman van de Radboud Universiteit, Serge Wallagh, opleidingsmanager HU, Pjotr van der Jagt voorzitter CSR UvA, Ama Boahene student aan de UU, Julia Pel, student aan de RUG en Jan Paternotte, kamerlid D66.

Meer informatie

 

ProjectnummerR6O18
Looptijd01-06-2020 t/m 01-09-2020
OrganisatieStichting Time Out
ContactpersoonFrederiek Voskens-Nabben

 

ZieJeWel

ZieJeWel is een open-source platform dat ontwikkeld is als beveiigde oplossing voor Jeugdzorg om in tijden van social distancing op een veilige, verantwoorde en eenvoudige manier contact mogelijk te maken tussen hulpverleners en cliënten. Het houden van contact is essentieel ter voorkoming en beheersing van de problematiek bij deze jongere cliënten.

ZieJeWel is een bestaand open-source platform dat door Garage2020 (onderdeel van Spirit) wordt aangeboden als beveiigde oplossing voor de Jeugdzorg. ZieJeWel is ontwikkeld door aanpassingen aan het gratis open-source systeem Jitsi dat bekend staat als zeer veilig en is geschikt voor 1- op -1 gesprekken en groepsgesprekken.

Software op maat

Het doel van dit project is om de software verder op maat te maken voor onze doelgroep. Dit maatwerk heeft betrekking op hoge gebruikersvriendelijk, strikte beveiliging en op de gebruiker toegespitste nieuwe functionaliteiten. Door de software aan te passen aan specifieke wensen van de gebruikers kan een beeldbeldienst ontstaan die is toegespitst op de werkwijze in de jeugdhulp, en daardoor beter passend is dan reguliere beeldbeldiensten.

Contact tussen hulpverleners en cliënten

De meerwaarde voor de doelgroep, hulpverleners met hun cliënten (probleemjongeren/multiprobleemgezinnen) om in tijden van social distancing op een veilige, verantwoorde en eenvoudige manier contact mogelijk te maken tussen hulpverleners en cliënten. Het houden van contact is essentieel ter voorkoming en beheersing van de problematiek bij deze jongere cliënten.

ProjectnummerR7O15
Looptijd01-54-2020 t/m 01-87-2020
OrganisatieStichting Spirit / Garage2020
ContactpersoonPaul Schrijver

 

Belbuddy’s voor jonge nieuwkomers

Het project Belbuddy’s voor jonge nieuwkomers richt zich op het contact tussen een beldbuddy en jonge nieuwkomers in Nijmegen. Ze geven advies, bieden een luisterend oor en zorgen voor regelmatig contact, waardoor de nieuwkomers ritme krijgen in hun dagelijks leven en problemen op de lange termijn, zoals schulden of psychische klachten, worden voorkomen.

Met het ingaan van de coronamaatregelen, en het sluiten van de scholen merken we in Nijmegen dat jonge nieuwkomers met een laag taalniveau (Nederlands 2) het contact met school (ROC) verliezen, eenzaam zijn en het ritme uit hun dagelijkse leven kwijt zijn. Deze groep jongeren zijn vooral van Eritrese en Syrische afkomst. De weinige mogelijkheden die zij hadden om zich te ontwikkelen en te integreren worden nu verder beperkt.  

Voorkomen van schulden of psychische klachten

Binnen dit project gaan 8 jongere vrijwilligers 'belbuddy's' aan de slag omdagelijk of wekelijks telefonisch contact te onderhouden met  jonge nieuwkomers. Zij geven de jonge nieuwkomers advies, bieden een luisterend oor en zorgen voor regelmatig contact, waardoor de nieuwkomers ritme krijgen in hun dagelijks leven en problemen op de lange termijn, zoals schulden of psychische klachten, worden voorkomen. De vrijwilligers worden getraind en begeleid door de coördinator van de Jongerenstip: een agoog in dienst van Bindkracht10. Voor de werving van de jongeren wordt samengewerkt met jongerenwerkers van Bindkracht10, straatcoaches en bureau Handhaving van de gemeente Nijmegen, scholen, en diverse hulpverleningsinstanties.

Nieuwe aanpak

Na de startfase van 3 maanden wordt de aanpak geëvalueerd. Omdat het om een heel nieuwe situatie en een nieuwe aanpak gaat, gebruiken we deze periode om goed te kijken naar wat wel en minder goed werkt. Vervolgens besluiten we of de inzet van belbuddy’s gecontinueerd kan worden als reguliere activiteit van de Jongerenstip.

Meer informatie

ProjectnummerR7O24
Looptijd01-05-2020 t/m 31-07-2020
OrganisatieBindkracht10
ContactpersoonL. Zekhuis

 

BedtimeStories

BedtimeStories wil middels een app een product lanceren, waarmee op een zeer gemakkelijke en gebruiksvriendelijke wijze met een tablet of smartphone via een beeldverbinding contact wordt gelegd tussen de doelgroep en de voorleesacteurs. Dit om de interactieve voorleessessies op afstand aan te kunnen bieden.

Het doel van dit project is het realiseren van een app waarin interactieve voorleessessies op afstand aangeboden worden aan kinderen, volwassenen en ouderen die in het ziekenhuis moeten verblijven en kwetsbare ouderen al dan niet met een regiebeperking en hun mantelzorgers.

Voorlezen

Vanwege de situatie met betrekking tot het coronavirus kunnen de voorleesacteurs van BedtimeStories momenteel geen interactieve voorleessessies geven in  ziekenhuizen, zorg- en ontmoetingscentra. Hierdoor kunnen we geen verlichting bieden voor de patiënten die nu in het ziekenhuis liggen en de ouderen en hun mantelzorgers die noodgedwongen thuis verblijven waarvan sommigen verstoken zijn van contact. Juist in deze onzekere tijden zijn contactmomenten voor kwetsbare kinderen, volwassenen  en ouderen waar BedtimeStories zich voor inzet van essentieel belang.

Verbing tussen doelgroep en acteurs

Middels een app wil BedtimeStories een product lanceren, waarmee op een zeer gemakkelijke en gebruiksvriendelijke wijze met een Tablet of Smartphone via een beeldverbinding contact wordt gelegd tussen de doelgroep en de acteurs. Dit om verlichting te geven aan patiënten, afleiding te bieden, het genezingsproces positief te beïnvloeden en contact en zingeving te bieden.

Meer informatie

ProjectnummerR2O60
Looptijd20-04-2020 t/m 20-07-2020
OrganisatieStichting BedtimeStories
ContactpersoonGuusje Eijbers

 

De voedselapotheek kook-challenge

Het doel van dit project is kinderen (van Petje Af) in de leeftijd van 9 tot 14 jaar op een positieve(re) manier deze periode door laten komen en als fijne bijkomstigheid een nieuwe vaardigheid leren. Daarnaast willen we met deze challenge bijdragen aan de mentale weerbaarheid van deze kinderen in quarantaine tijd.

We organiseren een online leerzaam programma over eten en koken voor kinderen van Petje Af en andere kinderen uit de wijk. Het programma bestaat uit 4/5 onderdelen: een online kookdemonstratie, opdrachten, een quiz en een online challenge. Het programma duurt 4 weken. Tijdens deze 4 weken leren kinderen op een creatieve en interactieve manier over gezond eten en de herkomst van ons eten. Natuurlijk gaan ze zelf ook aan de slag in de keuken. Wie maakt het lekkerste, gezondste en creatiefste
gerecht en weet zijn/haar ouders te verrassen?

Meer informatie

ProjectnummerR5O15
Looptijd20-04-2020 t/m 02-06-2020
OrganisatieHet EETschap
ContactpersoonDalila Sayd

 

Ondersteuning thuisonderwijs kinderen in armoede

Doel van dit project is ondersteuning te bieden aan kinderen in armoede die door een stressvolle thuissituatie geen goed thuisonderwijs kunnen volgen. Hierbij is er tegelijkertijd oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Gedurende de schoolweken waarbij de kinderen nog thuisonderwijs krijgen, hebben vrijwilligers met ondersteuning van sociaal werkers, via de telefoon of beeldbellen contact met de kinderen/gezinnen. Zij bieden daardoor:

  • Structuur in de dag
  • Motivatie om aan de slag te gaan
  • Luisterend oor bij thuisproblemen
  • Hulp voor het gezin door mee te denken en oplossingen te bieden

In de meivakantie:

  • Krijgen alle kinderen een vakantieboek met spelletjes en ideeën om te doen. Leerzaam en leuk.
  • Krijgen alle kinderen ook een puzzelboek, samengesteld door vrijwilligers. Naast onstpanning zorgt dit ook voor een extra leermoment.

Meer informatie

ProjectnummerR5O10
Looptijd29-04-2020 t/m 29-07-2020
OrganisatieImpuls Oldenzaal
ContactpersoonG.A.H. ten Dam - Boschloo (a.tendam@impuls-oldenzaal.nl)

 

Digitale ondersteuning vrijwilligers en kwetsbare gezinnen

Het doel van Samen Oplopen is het verbetering van het gezinsklimaat, participatie en integratie, met als gevolg voorkomen van zware problematiek en tweedelijns hulpverlening (preventie), waardoor de kinderen in de gezinnen, die veel stress ervaren, zich sociaal en emotioneel gezond ontwikkelen.

De doelgroep bestaat voor ruim 60% uit nieuwkomers gezinnen die nieuw zijn in de Nederlandse samenleving en voor wie de Nederlandse taal nog moeilijk is. De gehele doelgroep ervaart op meerdere levensgebieden tegelijk problemen.

Dit project is erop gericht om alle lopende koppelingen (vrijwilligers en gezinnen) te laten begrijpen hoe ze gebruik kunnen maken van digitale middelen om contact te hebben. Daarnaast wordt er extra ondersteuning geboden aan een nieuwe groep gezinnen en vrijwilligers, door middel van digitale taalondersteuning. Ook deze groep vrijwilligers en gezinnen zal moeten begrijpen hoe ze de digitale communicatiemiddelen gebruiken. Daarnaast wordt door het aanpassen van de website, filmpjes en nieuwsflitsen meer informatie en nieuwe vormen van verbindingen aan vrijwilligers en gezinnen verstrekt.

ProjectnummerR4O16
Looptijd24-04-2020 t/m 10-07-2020
OrganisatieSamen Oplopen
ContactpersoonTabitha Wendt (tabithawendt@samen-oplopen.nl)

 

Huiswerkbegeleiding op afstand

In deze crisistijd blijkt dat ouders met een andere etnische achtergrond forse stagnatie ondervinden met het geven van thuisonderwijs en het helpen van hun kinderen met hun schoolwerk. Om hen hierbij te kunnen ondersteunen, biedt dit project individuele begeleiding op afstand (telefonisch of online) aan voor gezinnen waarvan de ouders de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

In de aandachtswijken in Leidschendam-Voorburg waar Sport en Welzijn haar activiteiten uitvoert, wonen veel mensen die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. Dit betreft met name gezinnen uit Eritrea, Afghanistan, Irak, Iran en Syrië. Bij een deel van hen is de taalontwikkeling -om uiteenlopende redenen- gestagneerd. Voor nieuwe Nederlanders die het Nederlands nog onvoldoende machtig zijn, is het lastig om hun kinderen met schoolwerk te helpen. De leerachterstanden die veel kinderen hebben, lopen hierdoor op.

Met de huiswerkbegeleiding op afstand willen we de ouders positief ondersteunen met als doel het stimuleren van de taalontwikkeling en ter voorkoming van het oplopen van leer- en taalachterstanden. We zorgen er zo voor dat de kinderen niet te ver achter raken met hun schoolwerk en de ontwikkeling van de Nederlandse taal.

Door het aanbieden van deze begeleiding krijgen we tevens beter zicht op die gezinnen met een migratie-achtergrond die de taal nog niet machtig zijn en waarbinnen mogelijk andere problematieken spelen. In veel van de gezinnen is sprake van combi-problematiek (naast taalachterstanden zijn er o.m. financiële problemen, oorlogstrauma’s en overbelasting van kinderen).

ProjectnummerR2O33
Looptijd10-04-2020 t/m 01-07-2020
OrganisatieSport en Welzijn Leidschendam-Voorburg
ContactpersoonNathalie Batelaan

 

Next Levvel

Dit project is gericht op continuering van gespecialiseerde jeugdhulp aan jeugd en gezinnen in Groot-Amsterdam en omgeving. Er worden 10 professionals geschoold in het geven van online trainingen aan kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders.

Levvel is vanaf juli de nieuwe instelling voor gespecialiseerde jeugdhulp aan jeugd en gezinnen in Groot-Amsterdam en omgeving. Sinds de invoering van Jeugdwet, Participatiewet en de WMO in 2015 is er hard gewerkt aan het creëren van goede zorg aan de meest kwetsbare kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders. We geven de zorg vorm  door zo dicht mogelijk bij de thuisomgeving van het kind te zijn. We blijven steeds zoeken naar passende oplossingen op maat en we doen dit samen met alle betrokkenen rondom het kind, zoals de ouders, de school, de Ouder Kind Teams / de wijkteams en specifieke zorgverleners.

Wij willen door middel van dit project nu direct een online omgeving bieden waar we enerzijds met de bestaande middelen (reeds bestaande trainingen/behandelingen) van start kunnen gaan zodat de continuering van de zorg niet in gevaar komt. Anderzijds willen we hiermee een platform creëren waarop nieuwe creatieve middelen, gericht op de hulpverlening van de toekomst, een plek krijgen.

ProjectnummerR2O21
Looptijd01-04-2020 t/m 30-06-2020
OrganisatieDe Bascule
ContactpersoonKaya Stok (k.stok@debascule.com)

 

Samen spelen met jong en oud – gezellig en gezond

Met het ontwikkelen van een set games op een reeds bestaand platform worden kinderen aangespoord om meer te bewegen en gezond te eten. De games zijn ook geschikt voor ouderen en zijn bedoeld voor sociaal contact op afstand, waarmee eenzaamheid wordt tegengegaan.

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, zijn er vanuit de overheid verschillende maatregelen genomen. Dit heeft consequenties op verschillende gebieden, zoals mentale en fysieke gezondheid. Bij kwetsbare ouderen ligt (een toename van) eenzaamheid op de loer, dat tot een lagere kwaliteit van leven kan leiden. Daarnaast kan het thuisblijven bij hen leiden tot verminderde dagelijkse beweging en minder gezond eten, dat ondervoeding, verhoogde kans op botbreuken en een verlaagde weerstand tot gevolg kan hebben.

Voldoende bewegen en gezond eten

Een app-ontwikkelaar, kinderfysiotherapeut en voedingskundig onderzoeker hebben de handen ineen geslagen en een tool bedacht waarop kinderen en ouderen samen via digitale mogelijkheden sociaal contact met elkaar kunnen hebben en tegelijkertijd op een positieve en speelse manier gestimuleerd worden voldoende te bewegen en gezond te eten. Wij willen kinderen weer in contact brengen met ouderen (hun grootouders, tante, de buurvrouw, etc.) door middel van online spelletjes die zij samen kunnen spelen. Het doel van educatieve spelletjes is eenzaamheid tegen te gaan en op een speelse manier met gezonde voeding en beweging binnenshuis bezig te zijn.

ProjectnummerR1O8
Looptijd6-4-2020 t/m 26-6-2020
OrganisatieLouis Bolk Instituut
ContactpersoonDr. ir. M.C.E. Battjes-Fries (m.battjes@louisbolk.nl)

 

Kindzorg op Afstand

Kindzorg op Afstand’ is een ondersteunende dienst op basis van het Hikos-concept.

Door de COVID-19 uitbraak komen de niet-acute zorgvragen voor kinderen op de achtergrond. Dit zal leiden tot een stuwmeer aan nieuwe zorgvragen zowel tijdens als na de COVID-19 uitbraak. Wij, 3 ondernemende vrouwelijke zorgprofessionals, willen dit probleem vóór zijn met het project ‘Kindzorg op Afstand’.

Ondersteunende dienst

Door ouders en kinderen laagdrempelig met de juiste professionals in contact te brengen, worden zorgen en klachten in de kiem gesmoord of zelfs al door simpele adviezen verholpen. Zo nodig kunnen ouders naar de juiste plek worden verwezen voor behandeling. ‘Kindzorg op Afstand’ vervangt dus niet het huidige zorgsysteem, maar is een ondersteunende dienst. Met onze dienst beogen wij verschillende doelen:

  1. Zorgvragen van kinderen en hun ouders beantwoorden ten tijde van een overbelast zorgsysteem en daarmee sociale onrust voor komen.
  2. Op de langere termijn zorgen we dat het stuwmeer aan niet-acute zorg niet groter wordt en kunnen we helpen dit stuwmeer te verwerken. Het zal helpen de druk op de huisarts en daarmee indirect ook op de 2e lijn te verminderen.
ProjectnummerR1O6
Looptijd3-4-2020 t/m 3-7-2020
OrganisatieHikos B.V.
ContactpersoonDr. A.J. Timmermans

 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website