Om de negatieve gevolgen van het coronavirus (COVID-19) te beperken, is de regeling Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19) gestart. Op deze pagina staan de projecten gericht op ouderenzorg die uit die regeling voortkomen.

Inhoud

Medicatiegesprek.nl

Kwetsbare ouderen die meerder geneesmiddelen naast elkaar gebruiken lopen een groter risico om in het ziekenhuis te komen als gevolg van een fout in het medicatiegebruik. Onder normale omstandigheden is dit al een probleem, maar gedurende de coronacrisis komt daar bij dat we onze kwetsbare ouderen helemaal niet in het ziekenhuis willen hebben. Om deze medicatie gerelateerde ziekenhuis opnames worden polyfarmacie overleggen tussen huisarts en apotheker gehouden.

De maatregelen rondom de COVID-19 crisis zorgen er echter voor dat deze gesprekken momenteel niet plaatsvinden, met het
risico dat meer kwetsbare ouderen door medicatiefouten in het ziekenhuis komen. Het doel is om deze gesprekken in een andere vorm weer plaats te laten vinden. Dit kan niet met behulp van de telefoon, omdat we als apotheker en huisarts graag willen dat de patiënt alle medicatie (ook van medicatie die is gekocht de drogist en de kruidenwinkel of is voorgeschreven door andere dan de huisarts) aan ons laat zien.

Beeldbellen geen oplossing

Dus beeldbellen is de beste optie qua vorm. De bestaande oplossingen hiervoor zijn echter niet allemaal bruikbaar voor de doelgroep. Niet iedere oudere heeft een mobiele telefoon of tablet. Als dat wel zo is dan is het installeren van een (ingewikkelde
Engelstalige) app (voor beeldbellen) de volgende drempel. Ook kan het ontbreken van een goede verbinding (geen Wifi!) een
goede beeldbelvebinding in de weg zitten. Dan is het zo dat veel apps niet aan de eisen van een goed beheerd zorgsysteem (GBZ)
en NEN7510 voldoen of niet de mogelijkheid bieden om een drie- of viergesprek te doen.

Oplossing

Samen met een ICT-specialist wordt een ISO27001 gecertificeerde server ingericht met de open-source beeldbelsoftware Jitsi,
welke over ‘end-to-end’ encryptie beschikt waarmee het onmogelijk is gespreken af te luisteren. Hiermee wordt veilige en schaalbare beeldbeloplossing gerealiseerd die voldoet aan alle eisen en niet afhankelijk is van grote en
privacygevoelige industrie. Om het probleem van digivaardigheid het hoofd te bieden,worden tablets (iPads) geconfigureerd
zodat deze te gebruiken zijn voor niet-digivaardige ouderen.

FlexVisit, bezoekcabine voor verpleeghuizen

Het is een heel nieuw concept, een unit waarbinnen men gescheiden van elkaar toch contact kan hebben door plexiglas en telefoon verbinding. Tijdens dit project wordt eerst een pilot-module ontwikkeld en marktonderzoek gedaan naar de vraag van deze contactunits.

Flexotels verhuurt en ontwikkelt mobiele (TNO-gecertificeerde) hotelkamerunits, voorzien van o.a. elektriciteit, ventilatie en geluidsisolatie, die snel en in grote hoeveelheden opgezet en weer ontmanteld kunnen worden. Met dit project wordt een bezoekcabine ontwikkeld waardoor deze hotelkamerunits kunnen functioneren als mobiele contactunits waarin mensen, terwijl ze fysiek van elkaar gescheiden zijn, een voldoende vorm van persoonlijk contact met elkaar kunnen hebben.

Bezoekcabine voor zorginstellingen

De FlexVisit bezoekcontainer is een container unit met twee aparte ingangen en een doorzichtige middenwand. Deze bestaat uit een luchtdichte wand van grotendeels plexiglas (voor zicht), en een speakersysteem (voor communicatie) voorzien van geschikte ventilatie.

ProjectnummerR2O38
Looptijd1-4-2020 t/m 1-5-2020
OrganisatieFlexotels BV
ContactpersoonM.M.G. Seelen (m.seelen@prosuma.nl)

 

Maaltijd, Coronaproof ontmoeting en informatievoorziening voor kwetsbare ouderen in de Staalmanpleinbuurt in Amsterdam Nieuw-West

Casa Sofia, een lokale multifunctionele ontmoetingsplek in Amsterdam Nieuw West, is vanwege het coronavirus momenteel gesloten. Casa Sofia zal haar keuken openen en lokale (Syrische) koks gaan maaltijden voor de ouderen verzorgen.

Veel ouderen in de wijk zijn al bekend met Casa Sofia vanwege de activiteiten die daar voor ouderen werden georganiseerd voordat de coronacrisis uitbrak.

Praatje maken

Buurtvoorlichters gaan de maaltijden bezorgen en hebben tevens een social en informatieve rol. Zij spreken de taal van de ouderen en hebben de tijd om een praatje te maken en informatie over het coronavirus te geven en vragen te beantwoorden. Zij geven ook instructie over de corona-etiquette: handen wassen en afstand houden.

Training voor medewerkers en vrijwilligers

Alle medewerker en vrijwilligers die de ouderen ontmoeten en voorzien van informatie krijgen een e-learning met individuele contacttraining. Een belangrijk onderdeel van de training in hygiëne, maatregelen en informatie over het coronavirus, maar ook communicatie en opvolging is onderdeel van de training.

Meer informatie

ProjectnummerR5O36
Looptijd20-04-2020 t/m 16-06-2020
OrganisatieStichting Zone3
ContactpersoonGaby van Wegen

 

De MaskerMeiden

De MaskerMeiden organiseert beeldende online workshops voor thuiswonende ouderen waarbij ze onder begeleiding bezig zijn met de vier basisemoties binnen de theaterwereld. Elke bijeenkomst gaan ze aan de slag met het vormgeven van een emotie op een wit masker en de docenten zetten dit om in verhalen en een korte online performance waarbij de ouderen hun verhalen terugzien. Hierbij wordt het contact tussen de ouderen gestimuleerd en de eenzaamheid verminderd.

Wij willen voor de thuiswonende ouderen hun eenzaamheid bestrijden door beeldende online workshops aan te bieden die zij onder leiding van docenten kunnen volgen in groepen van maximaal 10 personen. Tijdens deze online vier delige online workshop serie verzamelen Valerie van de Ridder en Sarah van der Meere verhalen van deze mensen om die na afloop van de workshops reeks te verbeelden in masker-performance video’s. Waar de ouderen zich in gaan herkennen. Met als doel niet alleen door middel van kunst afleiding te verzorgen maar ook de mensen met elkaar in contact te laten komen.

Maskers van basisemoties

Elke participant ontvangt een doos met daarin het volgende materiaal: vier neutrale witte maskers, kwasten, verschillende kleuren verf, mengpaneel en een placemat.
Om de dag op hetzelfde tijdstip ontmoeten de participanten elkaar en een van de begeleidend docenten op een digitaal platform zoals Skype. In de theaterwereld zijn er de vier basisemoties. Boos, Blij, Bedroefd en Bang. Op basis van deze vier basisemoties gaan de ouderen hun maskers vormgeven. Tijdens elke workshop staat een emotie centraal. Doordat we emoties maken op maskers is een simpele en effectieve manier om makkelijk tot gesprekken te komen over zowel het heden, het verleden en de toekomst.  Elke sessie maken we een masker. In totaal zullen er dus vier bijeenkomsten plaatsvinden. De vijfde bijeenkomst zou bestaan uit een videopresentatie van de performance die wij op basis van hun verhalen hebben geproduceerd. Na afloop van dit project zullen wij de handvatten aan hen geven op hoe zij zelfstandig elkaar kunnen vinden om, met de resterende verf, een eventuele zelfstandige online schilderclub op te zetten.

ProjectnummerR6O8
Looptijd01-04-2020 t/m 30-05-2020
OrganisatieSarah van der Meere
ContactpersoonSarah van der Meere (tistantesaar@live.nl)

 

Verminderen isolement (hoog)bejaarde allochtone cliënten

Het CZW verzorgt wijkverpleging, hulp bij het huishouden en individuele begeleiding bij ongeveer 300 in hoofdzaak (hoog)bejaarde cliënten. De meerderheid van deze cliënten is van allochtone afkomst (onder meer Marokkaans, Turks, Chinees en Hindoestaans) en heeft een beperkte kennis van de Nederlandse taal. Veel van de cliënten leven in een geïsoleerd bestaan en zijn in de huidige crisis situatie nog meer dan gebruikelijk beperkt zelfredzaam.

Het beoogde doel van het project is het tijdens de coronacrisis, maar daarna ook duurzaam, verminderen van het maatschappelijk isolement van (nog) zelfstandig wonende (hoog)bejaarde cliënten van allochtone afkomst in de regio Den Haag.

Het project zal worden uitgevoerd door Centrum Zorg en Welzijn met inzet van huisartsen, allochtone organisaties, vrijwilligers en met studenten die een MBO of HBO opleiding richting zorg, sociale hulpverlening of welzijn volgen. Via Bugter Consult zal een zeer ervaren projectleider worden ingezet.

Vrijwilligers en studenten

In het project brengen wij de hoogbejaarden mede via eenvoudige te bedienen digitale middelen (deze vormen geen onderdeel van de aanvraag) in contact met vrijwilligers en met studenten die een MBO of HBO opleiding richting zorg, sociale hulpverlening of welzijn die, naast de zoveel mogelijk doorlopende dienstverlening, activiteiten zullen uitvoeren. We betrekken daarbij met name vrijwilligers en studenten met dezelfde achtergrond als de (hoog)bejaarden in de doelgroep. Dit maakt het contact eenvoudiger.

Meer informatie

ProjectnummerR7O30
Looptijd01-05-2020 t/m 01-08-2020
OrganisatieCentrum Zorg en Welzijn (CZW)
ContactpersoonMajid Taheri

 

Zorgcontact Zeeland

Zorgcontact Zeeland is bezig met het opzetten van een platform dat mensen ondersteunt om, met behoud van fysieke afstand, contact met elkaar te hebben. Vanuit dit platform worden mensen ondersteund in het leggen van digitaal contact met bewoners van verpleeghuizen.

Het doel van dit project is het opzetten van een platform dat mensen ondersteunt om, met behoud van fysieke afstand, contact met elkaar te hebben: Zorgcontact Zeeland.

Geen bezoek

Door de coronacrisis zijn de verpleeghuizen afgesloten en bewoners mogen geen bezoek meer ontvangen. Dit heeft een grote impact op het welzijn van de bewoners en hun naasten. In Zeeland wonen circa 5.500 mensen in een verpleeghuis. De meerwaarde voor de doelgroep (verpleeghuisbewoners en hun verwanten) is dat zij in deze periode van isolement (weer) contact met elkaar hebben en dat nieuwe welzijnsactiviteiten worden afgestemd op het gebruik van digitale instrumenten.

Digitaal contact

Met behulp van dit platform worden mensen ondersteund in het leggen van digitaal contact met bewoners van verpleeghuizen. In de tweede plaats stimuleert het platform de kenniscirculatie tussen medewerkers in verpleeghuizen over activiteiten die het welzijn van de bewoners bevorderen. Zij vragen om praktische tips en handvatten hoe in de huidige omstandigheden gewerkt kan worden aan de versterking van het netwerk rond bewoners. Tenslotte wordt vanuit het platform een helpdesk breed beschikbaar gemaakt voor het ondersteunen van inwoners van Zeeland bij het ontwikkelen van digivaardigheden. Hier wordt gebruikt van een bestaande Digidesk, met telefooncentrale en vrijwilligers. Veel van deze vrijwilligers zijn studenten van Scalda, het regionale ROC, waardoor een vrijwilliger vaak ook in de buurt van de hulpvraag te vinden is.

Meer informatie

ProjectnummerR7O34
Looptijd01-05-2020 t/m 31-07-2020
OrganisatieArendroos labs BV
ContactpersoonArend Roos

Vitamines voor de geest

Samen met culturele partners ontwikkelen literatuurorganisatie Wintertuin en zorgorganisatie Vitalis WoonZorg Groep ‘Vitamines voor de geest’: tweewekelijkse postpakketjes met artistieke opdrachten erin. Om zo een bijdrage te leveren aan een zinvolle dag voor ouderen die door het coronavirus alleen thuiszitten en dreigen te vereenzamen of somber te worden.

Dit project richt zich op oudere mensen in woonzorgcentra die behoefte hebben aan inhoudelijke activiteiten. De maatregelen rondom het coronavirus een grote impact voor deze groep mensen. Zij wonen vaak alleen in hun appartement, alle activiteiten zijn afgelast en bezoek ontvangen kan niet meer. Eenzaamheid en depressie liggen op de loer. Daarom bieden Vitalis WoonZorgGroep, literatuurorganisatie Wintertuin en partners in woonzorgcentra postpakketjes aan met artistieke opdrachten.

Gelaagdheid en diepgang

Ruim 700 senioren hebben zich inmiddels aangemeld. Elke twee weken ontvangen senioren die behoefte hebben aan inhoudelijke afleiding een serie pakketjes met creatieve opdrachten. We kiezen er bewust voor om niet een keer een heel pakket aan opdrachten te bezorgen, simpelweg omdat het leuk is om je ergens op te verheugen maar ook omdat we zo een gelaagdheid in diepgang kunnen aanbrengen in het niveau en de inhoud van de opdrachten. Hiermee bieden we nieuwe inspiratie die kan helpen bij zingeving en reflectie in deze tijd. Denk hierbij aan literatuur en beeldende opdrachten en teksten om over te mijmeren: Vitamines voor de geestpost.

Meer informatie

ProjectnummerR7O38
Looptijd01-05-2020 t/m 31-07-2020
OrganisatieStichting De Wintertuin
ContactpersoonNoortje Kessels

 

E-learning Zingen in de Zorg bij dementie

De e-learning Zingen in de Zorg bij dementie is bedoeld als train-de-trainer voor de zorgprofessionals die werken met deze doelgroep. Naast momenteel hoge werkdruk, zijn problemen bij cliënten onder meer: depressiviteit, agressie, stress en spanning.

Dit project gaat over het ontwikkelen en implementeren van een e-learning programma ‘Zingen in de zorg’ dat digitaal zal worden aangeboden aan zorgprofessionals. Zij worden getraind om zingen toe te passen bij mensen met dementie. Zingen zorgt voor verbeterde kwaliteit van leven van mensen met dementie en een prettigere werksfeer voor de zorgprofessionals.

Op afstand coachen en feedback geven

'Nu het niet mogelijk is persoonlijk aanwezig te zijn op de werkvloer, kan ik via de e-learning de zorgprofessionals op essentiële informatie op afstand coachen en van feedback voorzien. Door middel van videobellen kan er ook daadwerkelijk intervisie plaatsvinden.', aldus Maartje de Lint.

Meer informatie

ProjectnummerR4O12
Looptijd24-4-2020 t/m 24-7-2020
OrganisatieMaartje de Lint
ContactpersoonMaartje de Lint (info@maartjedelint.com)

 

Gedwongen thuis, toch verbonden en actief

In de gemeente Brummen wonen veel ouderen. Stichting Welzijn Brummen houdt ouderen betrokken via een vertrouwd middel: de plaatselijke krant.

In de gemeente Brummen wonen bovengemiddeld veel ouderen. In 2 dorpshuizen komen normaalgesproken wekelijks 1.800 ouderen om samen te dansen, zingen of andere groepsactiviteiten te ondernemen. Door de coronacrisis is dat niet meer mogelijk. Op veel digitale manieren kan er alsnog contact gelegd worden. Stichting Welzijn Brummen merkt echter dat ouderen vooral een veilig en vertrouwd gevoel krijgen van communicatiemiddelen die zij kennen.

Communiceren via de krant

Daarom is dit project erop gericht om via 2 kranten van Brummen met ouderen te communiceren. Te weten het Brummens/Eerbeeks weekblad en de Regiobode. Met het delen van actuele verhalen, initiatieven, nieuws en leuke ideeën blijven ouderen nog heel erg betrokken bij wat er gebeurt in de gemeente. Ook komt er een speciale ‘SamenTegenCorona-special’, waarin de rol van ouderen in de gemeente wordt meegenomen. 

ProjectnummerR3O35
Looptijd25-4-2020 t/m 12-6-2020
OrganisatieStichting Welzijn Brummen
ContactpersoonJurriens

 

Maaltijden delen via Thuisgekookt als instrument voor het niet uit hun huis hoeven gaan van kwetsbare doelgroepen en zorgen voor elkaar

Stichting Thuisgekookt koppelt mensen in een kwetsbare positie aan een vaste thuiskok bij hen in de buurt die speciaal voor hem of haar kookt. Normaal doen ze dat alleen in een aantal focusgemeenten, maar in deze corona-tijd bieden ze deze dienst in heel Nederland aan.

De (media)aandacht voor deze dienst is enorm groot, waardoor ze van 3-5 aanvragen per dag normaal (in de focusgemeenten) naar 70 aanvragen per dag (landelijk) zijn gegroeid. Om thuiskoks en cliënten te matchen is extra menskracht nodig.

Er vindt een telefonische intake plaats, er wordt een kennismaking georganiseerd en thuiskoks  moeten worden geïnstrueerd. Uit onze eerdere onderzoeken weten wij dat mensen, doordat er speciaal voor hen gekookt wordt zich o.a. meer gezien en minder eenzaam voelen, wat op langere termijn ook bijdraagt aan de aanpak tegen de sociale crisis die dit virus veroorzaakt. Hiernaast eten mensen beter waneer het speciaal voor hen (volgens hen wensen) gemaakt is, waardoor er ook nog gezondheidsvoordelen bereikt worden.

Meer informatie

ProjectnummerR5O12
Looptijd24-04-2020 t/m 24-07-2020
OrganisatieStichting Thuisgekookt
ContactpersoonStéphanie van Gerven

 

Op de koffie (dagbesteding op afstand)

Het buurthuis Ons Honk in Apeldoorn-Zuid gaat dagbesteding op afstand bieden met als doel de deelnemers van de dagbesteding te kunnen blijven ondersteunen. Mensen krijgen via Chromebooks de gelegenheid om met elkaar te communiceren en samen activiteiten te doen zoals spelletjes, koken en bewegen.

Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid, een bewonersinitiatief met 800 leden, runt een buurthuis Ons Honk, waar dagbesteding en ontmoeting centraal staan. Door de corona-maatregelen is het buurthuis nu dicht. Dit heeft grote impact, met name op de ongeveer 40 kwetsbare deelnemers van de dagbesteding. De gevolgen voor hen zijn eenzaamheid, gemis aan structuur, gemis aan ondersteuning bij vragen, angst en verwarring.

De buurtcoöperatie gaat dagbesteding op afstand aanbieden. De deelnemers krijgen via Chromebooks de gelegenheid om met elkaar te communiceren met beeld en geluid zoals op de koffie ’s morgens in Ons Honk en op afstand activiteiten zoals spelletjes, koken en bewegen samen te kunnen doen. De meerwaarde van dit project voor de doelgroep, is op korte termijn dat de deelnemers weer dagbesteding hebben.

Op langere termijn, als Ons Honk weer geopend is, is dagbesteding op afstand een aanvulling op de fysieke activiteiten. De beoogde maatschappelijke effecten zijn minder eenzaamheid, minder verwarde personen in de wijk en passende ondersteuning voor kwetsbare burgers.

Meer informatie

ProjectnummerR4O4
Looptijd24-04-2020 t/m 24-07-2020
OrganisatieBuurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid
ContactpersoonGerjan van Engelenhoven (engelenhoven@buurtcooperatieapeldoornzuid.nl)

 

In je Uppie (aan de lijn)

UP! wil mensen op een persoonlijke, realistische manier met elkaar in gesprek brengen over belangrijke en zingevende thema’s die ertoe doen als je ouder wordt.

In je Uppie organiseert zingevende groepsgesprekken voor ouderen. Veel ouderen vinden het moeilijk om te praten over gevoelens van eenzaamheid, zo blijkt uit onderzoek. 'Niet willen zeuren’, schaamte en onbegrip of het ontbreken van geschikte gesprekspartners zijn hiervoor de reden. In je Uppie is succesvol door de aansluiting bij bestaande groepen ouderen en de veiligheid van het gesprek, dankzij de gespreksleider.

Groepsgesprek

UP! wil mensen op een persoonlijke, realistische manier met elkaar in gesprek brengen over belangrijke en zingevende thema’s die ertoe doen als je ouder wordt. Door het onderzoeken en realiseren van:

  1. In je Uppie methodiek in een telefonisch groepsgesprek.
  2. Samenwerking met lokale, regionale en landelijke partners door dit groepsgesprek aan te bieden naast de vele bestaande 1-op-1 gesprekken die worden aangeboden (als hulp) en waar UP! iets kan toevoegen (namelijk ontmoeting en verdieping in een groep).
ProjectnummerR3O25
Looptijd14-4-2020 t/m 14-7-2020
OrganisatieStichting MOAI
ContactpersoonAlet Klarenbeek

 

Care-Riing

Doelstelling van dit project is het trainen/ondersteunen van 1.000 mantelzorgers van mensen met dementie in het voeren van een fijn gesprek met door middel van een online training. Het e-learning onderdeel wordt beschikbaar gemaakt en aangeboden aan alle mantelzorgers van cliënten met dementie van Pieter van Foreest.

COVID-19 vergroot de problemen die mensen met dementie hebben in hun contact met mantelzorgers. Omgaan met dementie is al complex. De beperkingen die COVID-19 oplegt aan cliënten met dementie, doet een grote aanslag op het inlevingsvermogen en de vaardigheden van mantelzorgers om een fijn gesprek te kunnen voeren. En dan ook nog op afstand. De ondersteuning van mantelzorgers via fysieke trainingen of Alzheimer cafés is niet mogelijk, terwijl die ondersteuning nu juist zo nodig is. De onbekwaamheid bij mantelzorgers kan bij de cliënt onbegrip, eenzaamheid, onrust, agressie of verdriet veroorzaken.

Gespreksvaardigheden met personen met dementie

Het doel van dit project is het trainen/ondersteunen van mantelzorgers van mensen met dementie in het voeren van een fijn gesprek met door een online training. De e-learning van Care-Riing is volledig toegespitst op gespreksvaardigheden met personen met dementie. Juist nu met de COVID-19 crisis is het van belang om op afstand een fijn gesprek te kunnen voeren. De online training is een manier om in korte tijd een groot aantal mantelzorgers te trainen.

Meer informatie

ProjectnummerR3O22
Looptijd6-4-2020 t/m 1-6-2020
OrganisatieActavius B.V.
ContactpersoonMarinus Houbolt

 

De noodtas

Thuiszorgmedewerkers worden ingezet om handelingen (zoals urinesticken en uitvoeren van basismetingen) uit te voeren met behulp van een noodtas, wanneer zij merken dat de gezondheid van cliënten (ouderen) achteruit gaat.

Dit project is gericht op het introduceren van noodtassen voor wijkverpleegkundigen en thuiszorg om de werkdruk op de eerstelijnszorg te verlichten en wel de juiste zorg te kunnen bieden wanneer ouderen het huis niet uit mogen/kunnen.

Tests voor het uitvoeren van basismetingen

Hierbij nemen de thuiszorgmedewerkers een tas mee met daarin tests voor het uitvoeren van basismetingen. Deze metingen kunnen na overleg met de huisarts thuis plaatsvinden, in plaats van dat de patiënten worden doorverwezen naar de huisarts. In de noodtas zitten:

  • urinesticks
  • saturatiemeter
  • bloeddrukmeter
  • oorthermometer
  • glucosemeter (+ teststrips en prikveilige naalden)
  • naaldencontainer, handschoenen, schoren, mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen
ProjectnummerR3O15
Looptijd15-4-2020 t/m 15-7-2020
OrganisatieCicero Zorggroep
ContactpersoonNathalie Labrouche

 

StayClose

StayClose is een app waarbij familie en cliënten in een zorginstelling verbonden worden met elkaar. Familie kan video’s uploaden, welke te zien zijn door de cliënt in een beveiligde persoonlijke portal.

Zorg- en Wooncentrum De Haven is al enige tijd bezig met het project ‘dementievriendelijk De Haven’. Met dit project beogen we niet alleen dementievriendelijk te zijn naar onze cliënten, maar we willen onze visie breder uitzetten in ons dorp Bunschoten Spakenburg. De coronacrisis heeft onze plannen in een stroomversnelling gebracht. Op dit moment zijn 170 ouderen in ons verpleeghuis verstoken van contact met de buitenwereld. Alleen telefonisch contact is mogelijk, verder wordt veel gebruik gemaakt van beeldbelverbindingen.

Een belangrijk bezwaar bij alle applicaties is dat de oudere met dementie hier (veel) hulp bij nodig heeft. Dit vraag tijd en inzet zowel van familie als mantelzorgers als de zorg. Een bijkomend bezwaar is dat beeldbellen vluchtig is, het is slechts een kortdurend contactmoment.

StayClose is een app waarbij familie en cliënten in een zorginstelling verbonden worden met elkaar. Familie kan video’s uploaden, welke te zien zijn door de cliënt in een beveiligde persoonlijke portal. Dit kan op ieder moment, wanneer het nodig is voor de cliënt en wanneer daar tijd voor is. Dit kan op ieder moment, wanneer het nodig is voor de cliënt en wanneer daar tijd voor is. Dit is eenrichtingsverkeer. Het is dus niet zo dat met de app communicatie plaatsvindt tussen zorg en familie, daarvoor is deze app niet ontwikkeld.

ProjectnummerR2O65
Looptijd24-04-2020 t/m 01-07-2020
OrganisatieZorg- en Wooncentrum De Haven
ContactpersoonB. Post

 

To look back

Het streven is om tijdens deze stressvolle Coronaperiode minimaal 1.000-1.500 keer een zinvolle en persoonlijke dagbesteding te bieden met onze snel te organiseren interventie. Het project is gericht op dementerende mensen die in deze periode afgesloten zijn van veel familie en vrienden.

Het project gaat verloren herinneringen teruggeven aan dementerende mensen die in deze periode afgesloten zijn van veel familie en vrienden. COVID-19 heeft nu een enorme impact op het welbevinden van mensen met dementie. Visite komt niet meer langs, contact gaat alleen via videobellen. Knuffelen mag niet meer, structuren vallen weg, buitendeuren zijn gesloten, mensen mogen niet meer naar buiten. Hygiënemaatregelen zijn meer aangescherpt en al het nieuws op tv en in kranten gaat over COVID-19, Hiervan raken mensen in deze kwetsbare doelgroep in de war, worden verdrietiger, onrustiger, eenzamer en slapen slechter. Het gevolg hiervan is dat de zorg toeneemt en nog zwaarder dan gebruikelijk wordt.

Gepersonaliseerde online database met afbeeldingen

Het teruggeven van herinneringen wordt gedaan door middel van een gepersonaliseerde online database met afbeeldingen en kan worden getoond via elk digitaal scherm. Herinneringen aan fijne levensgebeurtenissen op basis van relevante plekken uit het verleden. Het resultaat is dat deze verandering van de sociale rol leidt tot zelfvertrouwen, gevoelens van eigenwaarde ondersteunt en het gevoelens van verbondenheid en veiligheid ondersteunt bij mensen met dementie. Het gevolg is dat mensen minder eenzaamheid ervaren, een hogere mate van veiligheid ervaren, onrust achter zich laten. Hierdoor zijn deze mensen handelbaarder in de omgang, vrolijker en gemakkelijker te verzorgen. De druk en stress op (mantel)zorgers neemt hierdoor af en het werkplezier neemt toe.

https://www.linkedin.com/posts/mustafa-boutzamar-b1b17925_ouderen-halen-digitaal-herinnering-op-met-activity-6660853513842675712-_OX3
ProjectnummerR2O52
Looptijd13-4-2020 t/m 10-7-2020
OrganisatieImmersive Impact Foundation
ContactpersoonMustafa Boutzamar

 

De COVID box: thuismonitoring van kwetsbare patiënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop bij COVID-19

De COVID box is ontwikkeld om kwetsbare patiënten met (verdenking op) COVID-19 infectie in de thuissituatie te kunnen monitoren, om zo eventuele acute verergering van de symptomen tijdig op te merken en gelijktijdig het aantal ziekenhuisbezoeken, ziekenhuisopnames en ziekenhuisopnamedagen te minimaliseren.

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) biedt complexe en hooggespecialiseerde zorg aan patiënten met ernstige, zeldzame of moeilijk behandelbare aandoeningen. Een belangrijk deel van deze patiënten wordt behandeld met afweeronderdrukkende medicatie. Bij besmetting met COVID-19 hebben deze kwetsbare patiënten een verhoogd risico op een ernstig beloop, waarbij in de loop van enkele dagen een achteruitgang van milde tot matige naar ernstige symptomen kan optreden. Het tijdig signaleren van een dergelijke achteruitgang is van levensbelang en vraagt nauwkeurige monitoring van patiënten. Het is echter niet mogelijk om alle kwetsbare patiënten met (verdenking op) COVID-19 infectie ter observatie in het ziekenhuis op te nemen of langdurig opgenomen te houden.

The Box: doos met wearables

In het LUMC is reeds veel ervaring met thuismonitoring door middel van ‘The Box’, bijvoorbeeld voor patiënten na een hartinfarct. The Box is letterlijk een doos met wearables, waarmee patiënten hun vitale functies kunnen meten en invoeren in een app, waarna deze in het ziekenhuis gemonitord worden. Gezien de huidige pandemie wordt The Box nu ook ingezet om patiënten met een (verdenking op) COVID-19 infectie op afstand te kunnen monitoren. De COVID box bevat naast informatiemateriaal een digitale thermometer, een zuurstofsaturatiemeter en bloeddrukmeter.

Wetenschappelijke onderbouwing

De huidige pandemie vraagt om snelle implementatie en opschaling van de COVID box. Daarom zal het LUMC de komende tijd in totaal 200 COVID boxen aanschaffen en implementeren. Het doel van dit project is om te komen tot wetenschappelijke onderbouwing voor de (kosten)effectiviteit van de COVID box voor patiënten met (verdenking op) COVID-19 infectie.

ProjectnummerR2O63
Looptijd6-4-2020 t/m 6-7-2020
OrganisatieLeids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
ContactpersoonProf. Dr. Douwe Atsma

Kwetsbare ouderen en zorgmedewerkers werken samen in een virtueel Team

WIJdezorg heeft als doel om de thuiszorg te continueren door anders te gaan werken in verband met de verwachte tekorten. Het resultaat waar ze naar streven is dat er contact blijft met alle thuiszorgcliënten. Dit contact kan verschillen tussen fysieke zorg of zorg op afstand.

Op het moment verlenen wij alléén fysieke zorg aan onze thuiswonende cliënten. Door verwachte tekorten verwachten wij dat de continuïteit in het geding komt:

  1. Er zullen niet genoeg medewerkers beschikbaar zijn om alle thuiswonende cliënten (op tijd) te bezoeken. De gezondheid en de medicatie-inname van deze cliënten komt in het geding.
  2. Bij verdenking van COVID-19 bij cliënten zullen wij altijd langs moeten gaan. Dit is zeer intensief voor de medewerkers die wel werken. Hierdoor zullen er keuzes gemaakt moeten worden in de begeleiding van andere cliënten.

Werkprotocollen en beeldschermzorg

Om de zorg te borgen willen wij anders gaan werken. Door het gebruik van beeldschermzorg kunnen wij de zorg op de piekmomenten borgen. Zorgmedewerkers geven aan dat telefoneren niet voldoet. Je ziet de cliënt niet en daarmee is goed contact leggen lastiger. Daarnaast kan je telefonisch de medicatie niet controleren. Voor het inrichten en vormgeven van de werkprocessen zullen werkprotocollen worden opgezet in samenwerking tussen Adviseur zorginnovatie en Wijkverpleegkundige. Deze werkprotocollen zullen specifiek ingericht worden. Indien andere vormen van beeldzorg zich voordoen zal dit eerst getest en getoetst worden alvorens het meenemen in de werkprotocollen. Zodra beeldschermzorg wordt ingezet, is de betreffende wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor de pilot en verdere opschaling op haar locatie.

ProjectnummerR2O34
Looptijd1-4-2020 t/m 1-8-2020
OrganisatieWIJdezorg
ContactpersonenMartin Eelderink (Coördinator ICT)
meelderink@wijdezorg.com
Stephanie Fakkert (Adviseur zorginnovatie)
sfakkert@wijdezorg.com

 

Samen spelen met jong en oud – gezellig en gezond

Met het ontwikkelen van een set games op een reeds bestaand platform worden kinderen aangespoord om meer te bewegen en gezond te eten. De games zijn ook geschikt voor ouderen en zijn bedoeld voor sociaal contact op afstand, waarmee eenzaamheid wordt tegengegaan.

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, zijn er vanuit de overheid verschillende maatregelen genomen. Dit heeft consequenties op verschillende gebieden, zoals mentale en fysieke gezondheid. Bij kwetsbare ouderen ligt (een toename van) eenzaamheid op de loer, dat tot een lagere kwaliteit van leven kan leiden. Daarnaast kan het thuisblijven bij hen leiden tot verminderde dagelijkse beweging en minder gezond eten, dat ondervoeding, verhoogde kans op botbreuken en een verlaagde weerstand tot gevolg kan hebben.

Voldoende bewegen en gezond eten

Een app-ontwikkelaar, kinderfysiotherapeut en voedingskundig onderzoeker hebben de handen ineen geslagen en een tool bedacht waarop kinderen en ouderen samen via digitale mogelijkheden sociaal contact met elkaar kunnen hebben en tegelijkertijd op een positieve en speelse manier gestimuleerd worden voldoende te bewegen en gezond te eten. Wij willen kinderen weer in contact brengen met ouderen (hun grootouders, tante, de buurvrouw, etc.) door middel van online spelletjes die zij samen kunnen spelen. Het doel van educatieve spelletjes is eenzaamheid tegen te gaan en op een speelse manier met gezonde voeding en beweging binnenshuis bezig te zijn.

ProjectnummerR1O8
Looptijd6-4-2020 t/m 26-6-2020
OrganisatieLouis Bolk Instituut
ContactpersoonDr. ir. M.C.E. Battjes-Fries (m.battjes@louisbolk.nl)

 

Hoe help ik mezelf als ik thuis ben gevallen?

Er is een scala aan tips beschikbaar over wat je kunt doen als je gevallen bent. Deze kennis is echter voornamelijk bekend bij zorgprofessionals en dat is nou net de groep waar thuiswonende ouderen in deze coronacrisis minder op kunnen bouwen. Dit project zorgt voor verzamelen van de tips en de verspreiding ervan onder ouderen.

Dat gaat bijvoorbeeld om handigheidjes over hoe je weer kunt opstaan, hoe je als mantelzorger daarin bij kunt staan (zonder risico om zelf letsel op te lopen), weten wanneer je 112 moet bellen en checks die je moet doen voordat je überhaupt probeert op te staan.

Voorlichtingsmateriaal verzamelen, aanpassen en uitbreiden

Dit project is gericht om snel deels al bestaand voorlichtingsmateriaal te verzamelen, aan te passen en waar nodig nieuw te ontwikkelen. Voor een deel is dit materiaal (filmpjes, tekeningen, etc.) al beschikbaar bij LOCOmotion. Dat zal gebruikt kunnen worden, maar zal ook uitgebreid moeten worden. Het moet qua beeld en woordgebruik geschikt gemaakt worden voor de eindgebruikers; thuiswonende ouderen, mensen met een beperking en hun mantelzorgers. Daarbij maken we gebruik van het platform van Scouters. Scouters is een netwerk van mensen met een tijdelijke of blijvende beperking, mantelzorgers en professionals die hun kennis delen met name over zelfredzaamheid en hulpmiddelen.

Meer informatie

ProjectnummerR2O30
Looptijd15-4-2020 t/m 15-7-2020
OrganisatieScouters + LOCOmotion Advies en Onderzoek BV
ContactpersoonElly Waaijer (elly@scouters.nl)

 

Zo doen we dat in Vinkel!

Wat moeten ouderen die niet meer mee kunnen doen met de hechte gemeenschap in een klein dorp? Dit project zorgt voor allerlei leuke en inventieve activiteiten die zorgen dat iedereen (o.a. kinderen, ondernemers, carnavalsclub) mee kan doen om de ouderen te blijven betrekken.

Vinkel is een dorpje bij Den Bosch met 2.100 inwoners. Er is een flinke groep met ouderen welke nu op zichzelf zijn aangewezen. Met een clubje ‘jongeren’ zetten we ons in om deze mensen te bereiken, hulp aan te bieden, een luisterend oor, een keer iets lekkers, iets leuks, een uitdaging. We hebben nu een adressenbestand van 195. Op deze adressen wordt steeds iets bezorgd. We zouden ook nog graag iets met muziek op locatie doen, of een tablet die rondgaat. We verwachten dat het op deze manier een beetje vol te houden is voor de mensen, ze zullen zich hopelijk minder alleen voelen en het idee hebben dat er aan ze gedacht wordt. De resultaten worden tot nu toe verspreid via Facebook, daar zijn zij zelf niet bekend mee, maar de mensen die hebben meegedaan of gesponsord wel dus ook dit werkt verbindend!

R2O18 facebookpost

Meer informatie

ProjectnummerR2O18
Looptijd9-4-2020 t/m 1-6-2020
OrganisatieJeugdsoos Vinkel
ContactpersoonLinda Rombouts (zodoenwedatinvinkel@gmail.com)

 

Webinar digitaal bezoeken van kwetsbare ouderen en andere mensen in tijden van corona op dinsdag 26 april 2020

Zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers doen momenteel veel digitaal, waaronder het ‘bezoeken’ van mensen die langdurig verzorgd worden zoals ouderen. Dit project doet een inventarisatie van het effect/succes van die digitale bezoeken.

Het fysieke sociale contact tussen langdurig verzorgenden en mantelzorgers/vrijwilligers wordt gesubstitueerd door talloze initiatieven om de bezoekjes te vervangen door digitale bezoeken zoals: beeldbellen, bewoners online volgen via hun zorgdossier, video conferencing, continue monitoring bij palliatieve patiënten en, om dit op ultra korte termijn operationaliseerbeer te maken, het inzamelen van oude laptops en smartphones door intramurale instellingen en particulieren. Onduidelijk is of digitale bezoeken van familie, mantelzorgers en vrienden op relevante schaal praktisch operationaliseerbaar zijn. Kunnen de bewoners hier wel mee overweg? Is het een goed substituut op de korte en lange termijn van face-to-face zorg?  

Inzicht in ervaringen met digitale bezoeken

Het project is er op gericht inzicht te krijgen in de ervaringen met de vele digitale bezoeken die momenteel worden georganiseerd. Daartoe willen de aanvragers een webinar organiseren en de kennis hierover verspreiden zodat hier op kan worden ingespeeld zodat eenzaamheid nog verder kan worden verminderd.

ProjectnummerR2O12
Looptijd1-4-2020 t/m 8-5-2020
OrganisatieStichting Guus Schrijvers Academie (GSA)
ContactpersoonLars Naber

 

De eenzaamheid te lijf!

Webish heeft een de video-oplossing ontwikkeld die zonder te downloaden software op ieder apparaat met een internetverbinding tot stand kan komen. Met dit project wordt deze oplossing breed beschikbaar gemaakt, zodat deze toegankelijk wordt voor groepen die nu nog in (digitaal) isolement verkeren.

Op dit moment zijn grote aantallen ouderen, zieken, maar ook verstandelijk en lichamelijk beperkte mensen, in grote mate verstoken van contacten met familie, vrienden, maar ook een stuk dagbesteding en wellicht de therapeut. Veelal is men aangewezen op verzorgend personeel en als er bezoek mag komen, dan is het 1 persoon en telkens dezelfde. Op verschillende plekken worden er pogingen ondernomen om hier met behulp van Skype, Teams of Facetime iets aan te doen, maar dit is lang niet voor iedereen weggelegd, want hiervoor moet iets geïnstalleerd worden, men heeft een account nodig, etc. Maar bijvoorbeeld ook bij de familie waarmee men wil communiceren en bij een 94-jarige in een zorgcentrum met kinderen in de 70 is dat geen vanzelfsprekendheid.

Video-oplossing

Met onze video-oplossing is het mogelijk om enkel met een makkelijke link en een afgesproken pincode, zonder software te installeren, te kunnen communiceren met een videoverbinding. Het werkt op IEDER apparaat met een internetverbinding; smartphone, tablet, laptop, computer, smartTV.

ProjectnummerR1O25
Looptijd9-4-2020 t/m 9-6-2020
OrganisatieWebish B.V.
ContactpersoonC.W. (Cor) Procee

 

Ondersteuning bij zelfredzamer wassen en douchen bij thuiswonende ouderen tijdens deze coronacrisis

Binnen dit project wordt verantwoorde alternatieven instructies (zelfzorg instructiefilmpjes en instructiekaarten) ontwikkelt die passen bij de Corona richtlijnen op het gebied van verantwoord kunnen wassen en douchen door de cliënt zelf of met hulp door de mantelzorger. Dit wordt door d.m.v. veelgebruikte internetkanalen, beeldbellen en andere vormen van eHealth ontsloten.

Binnen dit project worden verantwoorde alternatieven instructies (zelfzorg instructiefilmpjes en instructiekaarten) ontwikkeld die passen bij de coronarichtlijnen op het gebied van verantwoord kunnen wassen en douchen door de cliënt zelf of met hulp door de mantelzorger. Dit wordt door via veelgebruikte internetkanalen, beeldbellen en andere vormen van eHealth ontsloten.

Meer informatie

ProjectnummerR1O20
Looptijd15-4-2020 t/m 15-7-2020
OrganisatieLOCOmotion Advies en Onderzoek BV
ContactpersoonJ.J. (Hanneke) Knibbe

 

Oefenkit thuisrevalidatie voor patiënten met een neurologische aandoening op leeftijd met een verminderde handfunctie

Dit project is gericht op het ontwikkelen van een niet-digitale kit, om patiënten met een neurologische aandoening op leeftijd, een eenvoudige en praktische handreiking te doen waarmee ze direct aan de slag kunnen.

Volgens de hersenstichting krijgen jaarlijks 42.300 mensen in Nederland een Cerebraal Vasculair Accident (CVA), van wie er ongeveer 9.000 mensen overlijden. Een groot deel van deze mensen gaat naar huis en maar liefst 1 op de 5 heeft zorg nodig in het verpleeghuis vanwege (ernstige) beperkingen. Veel van de CVA-patiënten hebben een beperkte handfunctie en uit onderzoek blijkt dat het trainen/oefenen van de aangedane arm van groot belang is voor herstel en taken in het dagelijks leven.

Handboek met oefeningen

Ouderen vinden de inzet van en het werken met digitale hulpmiddelen niet altijd even makkelijk. Dit in combinatie met de huidige situatie, waarin contactmomenten met therapeuten tot een minimum zijn beperkt, heeft geleid tot de ontwikkeling van een oefenkit voor thuisrevalidatie. Deze kit bestaat uit een handboek met oefeningen voor een verzwakte handfunctie en objecten waarmee de oefeningen gedaan kunnen worden. De kit zal dusdanig worden ontworpen dat patiënten op leeftijd met een verzwakte handfunctie direct aan de slag kunnen. Dit betekent dat de patiënt de oefeningen zelfstandig kan uitvoeren zonder dat ondersteuning van een therapeut vereist is.

ProjectnummerR1O9
Looptijd1-4-2020 t/m 1-7-2020
OrganisatieHankamp Rehab BV
ContactpersoonF. Tönis

 

DIT verzorgt DIY, zinvolle dagbesteding thuis

Het idee is om vogelhuisjes, verticale minituintjes, plantenbakken et cetera in Do It Yourself (DIY) pakketten aan te bieden aan mensen die geen dagbesteding meer hebben maar daar wel zeer bij gebaat zijn. Zo kunnen ze thuis op een overzichtelijke en leuke manier toch werkzaamheden verrichten waar ze ook daarna nog plezier aan kunnen beleven.

Do It Together (DIT) is een dagbestedingsvoorziening die 1 maart van dit jaar zijn deuren heeft geopend en helaas door deze crisis zijn deuren (hopelijk tijdelijk) een week later weer heeft kunnen sluiten. We zouden dagbesteding gaan geven aan mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking gecombineerd met ernstig probleem gedrag en of mensen met psychiatrische problematiek (zonder verstandelijke beperking).
Het idee is om vogelhuisjes, verticale minituintjes, plantenbakken enz. in Do It Yourself (DIY) pakketten te gaan aanbieden aan deze mensen. Zo kunnen ze thuis op een overzichtelijke en leuke manier toch werkzaamheden verrichten waar ze ook daarna nog plezier aan kunnen beleven. Tevens hebben we het plan om te gaan kijken of we samen met gemeentes, de vogelbescherming en of andere organisaties,, de vogelhuisje/mezenkasten die gemaakt worden in kunnen gaan zetten voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Maar ook de plantenbakken zouden we kunnen gaan uitdelen aan bijvoorbeeld zorgcentra voor ouderen om zo een beetje hun omgeving kleur te geven nu ze zo aan huis zijn gekluisterd. Met deze creatieve oplossing kunnen we onze doelgroep toch gaan bedienen met een zinvolle dagbesteding en waardoor ze deze zeer moeilijke tijd beter doorkomen.

ProjectnummerR2O23
Looptijd09-04-2020 t/m 30-06-2020
OrganisatieDo It Together
ContactpersoonGeert van Iersel

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website