Om de negatieve gevolgen van het coronavirus (COVID-19) te beperken, is de regeling Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19) gestart. Op deze pagina staan de projecten over preventie die uit die regeling voorkomen.

Inhoud

Digitale COVID-19 kraaminstructie voor kraamvrouw en kraamverzorgende

Dit project beoogt een digitale toerusting van de kraamverzorgende zodat zij met de juiste kennis en vaardigheden met zelfvertrouwen kraamzorg kan bieden aan de kraamvrouw. Deze emotioneel en fysiek kwetsbare groep kan zo op de juiste manier op weg geholpen worden en voldoende zelfvertrouwen opdoen in de kraamweek om de zorg voor de pasgeborene en het gezin op zich te nemen. Voor COVID-19 verdachte- of positief geteste kraamvrouwen zal de zorg bovendien adequaat aangepast worden aan de geldende protocollen.

Proactieve bescherming kraamvrouw

Het beoogde resultaat voor de kraamvrouw is dat zij zichzelf (en andere gezinsleden) proactief kan beschermen tegen de dreiging van COVID-19, door zich juist en adequaat te informeren over de maatregelen die zij kan treffen voor haar gezin. De gemiddelde kraamvrouw zal hier problemen mee hebben. Dit project geeft daar gehoor aan en maakt acties duidelijk.

Juiste zorg bieden door kraamverzorgende

Het beoogde resultaat voor de kraamverzorgende is dat zij beter in staat zijn om hun cliënten de juiste zorg te bieden, zowel bij cliënten die een COVID-19 besmetting of verdenking in het gezin hebben, als gezinnen waar geen verdenking is. Dit project probeert dat te bereiken door de informatie op een andere manier aan te bieden, namelijk video instructie. Video instructie is een krachtige methode om de informatie uit andere bronnen (protocollen, mondelinge instructie, etc.) in het juiste kader te plaatsen. Zodoende kan de kraamverzorgende zichzelf de informatie beter eigen maken en zo op een efficiënte manier voorbereid zijn op het handelen

Online communities: kwetsbare zwangeren met angst en zorgen over corona

Het doel van dit project is directe preventie van de dreigende psychische ontregeling van aanstaande moeders, en indirect hun (on)geboren baby’s door het organiseren van online communities. De online communities bestaan uit 10-15 vrouwen die 3-wekelijks online bij elkaar komen onder begeleiding van een verloskundige en een psycholoog.

De gevolgen van het Coronavirus hebben grote consequenties voor de reguliere zorg voor de zwangere vrouw en de kraamvrouw. Niet alleen is de zorg sterk versoberd, maar ook de sociale impact is groot voor deze groep vrouwen.

Het doel van dit project is directe preventie van de dreigende psychische ontregeling van aanstaande moeders, en indirect hun (on)geboren baby’s door het organiseren van online communities. Zo komen kwetsbare vrouwen in beeld en kunnen op een laagdrempelige manier worden doorverwezen naar de bestaande ondersteuningsstructuur in Amsterdam of verdere psychische hulp.

Online communities

In de afgelopen weken is een pool van GZ-psycologen en verloskundigen bij elkaar gebracht en hebben de eerste online communities plaats gevonden. De online communities bestaan uit 10-15 vrouwen die 3-wekelijks online bij elkaar komen onder begeleiding van een verloskundige en een psycholoog. De resultaten van het project worden getoetst aan de hand van een effectmeting. Hiervoor worden gevalideerde vragenlijsten gebruikt. De eerste resultaten na data analyse zullen zo snel mogelijk beschikbaar worden gemaakt.

Vergeet jezelf niet, als je voor een ander zorgt!

De coronacrisis vergt veel van je mentale veerkracht als zorgprofessional. De werkdruk is extra groot en je maakt nu heftige dingen mee. Soms vergeten zorgverleners wellicht hun belangrijkste instrument: Zijzelf. Dit project voorziet met een website in tips & adviezen voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals.

In deze uitzonderlijke crisissituatie krijgen alle medewerkers in de zorg voor coronapatiënten te maken met uitzonderlijke situaties: van schoonmakers, facilitair, voedingsassistenten, arts assistenten, verpleegkundigen tot medisch specialisten. In deze situatie mentaal gezond blijven of weer worden vraagt heel veel. PTSS en burn-out dreigen als de overbelasting te groot wordt of van langere duur is.

Nu al zijn er signalen dat medewerkers last krijgen van mentale klachten als twijfel, stressklachten, schuld en schaamte. Een deel van de zorgprofessionals krijgt last van herbelevingen, nachtmerries, slapeloosheid. De behoefte aan een time-out is groot maar de druk op de zorgprofessionals maakt dat haast onmogelijk. Vragen en voelen lukt niet meer als de adrenaline pompt. Psychische stabiliteit van professionals is nu, wellicht meer dan ooit, gewenst, om allerlei redenen, maar vooral om de kwaliteit van patiëntenzorg hoog te houden.

Aandacht besteden aan mentale gezondheid zorgverleners

Het beoogde doel van dit project is dat instellingen door het hele land waar zorg verleend wordt aan coronapatiënten proactief aandacht besteden aan mentale hygiëne en geestelijke gezondheid van alle betrokken zorgverleners. Hiervoor worden zij ondersteund door de materialen van de app, website, draaiboeken en campagne ‘Vergeet jezelf niet als je voor een ander zorgt!’, onder andere via de website vergeetjezelfniet.nu.

Meer informatie

ProjectnummerR2O1
Looptijd31-3-2020 t/m 30-6-2020
OrganisatieGGz Breburg
ContactpersoonDr. A.H.S. (Anneloes) van den Broek (A.vandenBroek@ggzbreburg.nl)

 

Uitwisselingsplatform Carecodex.ezorg.nl

Bevallingen vinden in deze coronatijd vaker plaats op alternatieve locaties. Vooraf is niet altijd bekend waar dat is en wie de betrokken zorgverleners zijn. Om er voor te zorgen dat de benodigde zorginformatie toch tijdig op de juist plek aangeboden wordt, wordt een digitaal platform ontwikkelt om veilig informatie te delen.

De uitwisseling van zorginformatie tussen zorgverleners in de geboortezorg wordt op dit moment bemoeilijkt door de coronamaatregelen. Er zijn minder bevalmogelijkheden in de ziekenhuizen waardoor alternatieve bevallocaties worden gerealiseerd. Vooraf is vaak nog onbekend wie de betrokken zorgverleners worden en waar de cliënt haar zorg geleverd krijgt. Hierdoor is er een risico dat zorginformatie niet tijdig op de juiste plek is. Daarom wordt er een platform ontwikkelt, een beveiligde omgeving waarin de zorgverlener, tijdelijk, de noodzakelijke relevante cliënt informatie digitaal beschikbaar kan stellen als er sprake is van bovengenoemde situatie. De cliënt wordt ondersteund doordat zij niet zelf met een kopie van haar dossier onder de arm moet lopen ‘leuren’ met risico op verlies van informatie. Door tijdig de juiste informatie op de juiste plek aan te bieden, worden de risico’s op foutieve en onvolledige zorgverlening geminimaliseerd. Het platform is als antwoord op de vraag vanuit het geboortezorgveld maar kan door alle zorgverleners worden gebruikt.

De noodtas

Thuiszorgmedewerkers worden ingezet om handelingen (zoals urinesticken en uitvoeren van basismetingen) uit te voeren met behulp van een noodtas, wanneer zij merken dat de gezondheid van cliënten (ouderen) achteruit gaat.

Dit project is gericht op het introduceren van noodtassen voor wijkverpleegkundigen en thuiszorg om de werkdruk op de eerstelijnszorg te verlichten en wel de juiste zorg te kunnen bieden wanneer ouderen het huis niet uit mogen/kunnen.

Tests voor het uitvoeren van basismetingen

Hierbij nemen de thuiszorgmedewerkers een tas mee met daarin tests voor het uitvoeren van basismetingen. Deze metingen kunnen na overleg met de huisarts thuis plaatsvinden, in plaats van dat de patiënten worden doorverwezen naar de huisarts. In de noodtas zitten:

  • urinesticks
  • saturatiemeter
  • bloeddrukmeter
  • oorthermometer
  • glucosemeter (+ teststrips en prikveilige naalden)
  • naaldencontainer, handschoenen, schoren, mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen
ProjectnummerR3O15
Looptijd15-4-2020 t/m 15-7-2020
OrganisatieCicero Zorggroep
ContactpersoonNathalie Labrouche

 

Samen spelen met jong en oud – gezellig en gezond

Met het ontwikkelen van een set games op een reeds bestaand platform worden kinderen aangespoord om meer te bewegen en gezond te eten. De games zijn ook geschikt voor ouderen en zijn bedoeld voor sociaal contact op afstand, waarmee eenzaamheid wordt tegengegaan.

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, zijn er vanuit de overheid verschillende maatregelen genomen. Dit heeft consequenties op verschillende gebieden, zoals mentale en fysieke gezondheid. Bij kwetsbare ouderen ligt (een toename van) eenzaamheid op de loer, dat tot een lagere kwaliteit van leven kan leiden. Daarnaast kan het thuisblijven bij hen leiden tot verminderde dagelijkse beweging en minder gezond eten, dat ondervoeding, verhoogde kans op botbreuken en een verlaagde weerstand tot gevolg kan hebben.

Voldoende bewegen en gezond eten

Een app-ontwikkelaar, kinderfysiotherapeut en voedingskundig onderzoeker hebben de handen ineen geslagen en een tool bedacht waarop kinderen en ouderen samen via digitale mogelijkheden sociaal contact met elkaar kunnen hebben en tegelijkertijd op een positieve en speelse manier gestimuleerd worden voldoende te bewegen en gezond te eten. Wij willen kinderen weer in contact brengen met ouderen (hun grootouders, tante, de buurvrouw, etc.) door middel van online spelletjes die zij samen kunnen spelen. Het doel van educatieve spelletjes is eenzaamheid tegen te gaan en op een speelse manier met gezonde voeding en beweging binnenshuis bezig te zijn.

ProjectnummerR1O8
Looptijd6-4-2020 t/m 26-6-2020
OrganisatieLouis Bolk Instituut
ContactpersoonDr. ir. M.C.E. Battjes-Fries (m.battjes@louisbolk.nl)

 

FlexVisit, bezoekcabine voor verpleeghuizen

Het is een heel nieuw concept, een unit waarbinnen men gescheiden van elkaar toch contact kan hebben door plexiglas en telefoon verbinding. Tijdens dit project wordt eerst een pilot-module ontwikkeld en marktonderzoek gedaan naar de vraag van deze contactunits.

Flexotels verhuurt en ontwikkelt mobiele (TNO-gecertificeerde) hotelkamerunits, voorzien van o.a. elektriciteit, ventilatie en geluidsisolatie, die snel en in grote hoeveelheden opgezet en weer ontmanteld kunnen worden. Met dit project wordt een bezoekcabine ontwikkeld waardoor deze hotelkamerunits kunnen functioneren als mobiele contactunits waarin mensen, terwijl ze fysiek van elkaar gescheiden zijn, een voldoende vorm van persoonlijk contact met elkaar kunnen hebben.

Bezoekcabine voor zorginstellingen

De FlexVisit bezoekcontainer is een container unit met twee aparte ingangen en een doorzichtige middenwand. Deze bestaat uit een luchtdichte wand van grotendeels plexiglas (voor zicht), en een speakersysteem (voor communicatie) voorzien van geschikte ventilatie.

Maaltijd bezorging in Corona Tijd

Het doel van dit project is de meest kwetsbare bewoners van Amsterdam Zuidoost tweemaal per week een gratis warme maaltijd te bieden, en hierbij ook kort even contact te hebben om oog te houden op of alles goed gaat bij deze personen en of er wellicht andere vormen van hulp nodig zijn.

Wij organiseren al enkele jaren een “ soup kitchen” in de Amsterdamse Bijlmer. Onze Soup Kitchen is een plek waar gratis warme maaltijden worden gegeven aan mensen uit de buurt die hier behoefte aan hebben. Omdat onze locatie door corona tijdelijk gesloten moest worden, hebben wij besloten onze doelgroep aan te bieden de maaltijden thuis te bezorgen. Ons doel is de meest kwetsbare bewoners van Amsterdam Zuidoost tweemaal per week een gratis warme maaltijd te bieden, en hierbij ook kort even contact te hebben om oog te houden op of alles goed gaat bij deze personen en of er wellicht andere vormen van hulp nodig zijn.

Wij zullen zeker 200 mensen van gezond eten en een stukje “omzien” kunnen voorzien in de komende 2 maanden. Wij verwachten dat we na deze twee maanden ook een solide basis hebben om te kijken naar een goede manier om een structurele voortgang te geven.

ProjectnummerR2O13
Looptijd23-03-2020 t/m 01-06-2020
OrganisatieStichting Treasures International Ministries
ContactpersoonElianne Schultz

 

E-health- & Community-ondersteuning voor zwangere en recent bevallen vrouwen tijdens COVID-19

In deze onzekere periode, waarin het geboortezorglandschap er elke dag anders uitziet en er minder mogelijkheden zijn om je goed voor te bereiden op je bevalling en kraamtijd, wil dit project zwangere vrouwen ondersteunen om zich vanuit huis/thuisisolatie goed voor te bereiden.

Alle zwangere en recent bevallen vrouwen worden geconfronteerd met de gevolgen van COVID-19 en behoren tot een kwetsbare doelgroep. Die kwetsbaarheid uit zich in dat een bevalling zich niet laat plannen, dat de verleende zorg rondom een bevalling en kraamtijd onder druk staat door de COVID-19-crisis en dat alle zwangerschapscursussen en centering pregnancy bijeenkomsten (peer support) niet doorgaan. Dat maakt dat zwangere en recent bevallen vrouwen voor de praktische uitdaging staan dat zij zich moeten voorbereiden op hun bevalling en kraamtijd, terwijl er veel meer onzekerheid is over waar en hoe ze kunnen bevallen en er veel minder mogelijkheden zijn om zich goed voor te bereiden.

Goed voorbereiden vanuit huis/thuisisolatie

Ons e-healthprogramma kan zwangere en recent bevallen vrouwen juist in deze onzekere periode (waarin het geboortezorglandschap er elke dag anders uitziet en er minder mogelijkheden zijn om je goed voor te bereiden op je bevalling en kraamtijd) ondersteunen om vanuit huis/thuisisolatie zich goed voor te bereiden. In ons ehealth-programma wordt expliciet aandacht besteed aan hoe je moet omgaan met negatieve emoties (stress/angst) en hoe je moeilijke keuzes kunt maken.

Introductie van de Special Olympics ‘Scoor Je Pr! App’ in VG zorginstellingen

Special Olympics Nederland Mentech Innovations heeft de Scoor je PR! app laten ontwikkelen om een inactieve en ongezonde leefstijl aan te pakken. De app stimuleert mensen met een verstandelijke beperking om te bewegen door middel van instructiefilmpjes. Met dit project wordt de app bij VG zorginstellingen in Nederland uitgerold.

In Nederland wonen veel mensen met een verstandelijke beperking die gedurende de dag ondersteuning nodig hebben bij alle aspecten van het dagelijks leven. Door de verregaande maatregelen ten gevolgde van de COVID-19 uitbraak zijn deze mensen noodgedwongen thuis te blijven. Ze worden liefdevol door de dagelijkse groepsleiding ondersteund maar door de opgelegde restricties komen aspecten voor een betekenisvolle dag en dagelijks geluk zwaar onder druk te staan. Denk aan sporten, beweging, bewegingstherapie, een zinvolle invulling van de dag en betekenisvolle relaties.

Scoor je PR! app

Om hier iets aan te doen heeft Special Olympics Nederland Mentech Innovations de Scoor je PR! app laten ontwikkelen. Deze app stimuleert mensen met een verstandelijke beperking om te bewegen, door middel van instructiefilmpjes om zo hun kracht, beweging en uithoudingsvermogen te trainen en daarmee een gezonde levensstijl te ontwikkelen. In de filmpjes met de oefeningen voor het verbeteren van kracht, balans en uithoudingsvermogen spelen ‘athlete leaders’ van Special Olympics de hoofdrol.

Met het ontwikkelen zijn de WCAG-richtlijnen aangehouden, hebben sporters met een verstandelijke beperking meegedacht in het proces en is een voorleesfunctie aanwezig om zo ook sporters die moeite hebben met lezen te kunnen helpen.

Meer informatie

ProjectnummerR1O23
Looptijd5-4-2020 t/m 5-7-2020
OrganisatieSpecial Olympics Nederland
ContactpersoonReon Smits (Info@specialolympics.nl)

 

ProjectnummerR2O5
Looptijd9-4-2020 t/m 31-7-2020
OrganisatieStichting Zelfbewustzwanger
ContactpersoonAnouk Kaiser (info@zelfbewustzwanger.nl)

 

ProjectnummerR2O38
Looptijd1-4-2020 t/m 1-5-2020
OrganisatieFlexotels BV
ContactpersoonM.M.G. Seelen (m.seelen@prosuma.nl)

 

ProjectnummerR3O10
Looptijd24-4-2020 t/m 24-7-2020
OrganisatieStichting CareCodex
ContactpersoonSonia Jennings (s.jennings@carecodex.org)

 

ProjectnummerR4O22
Looptijd29-04-2020 t/m 29-07-2020
OrganisatieElaa
ContactpersoonAnne Annegarn (a.annegarn@elaa.nl)
ProjectnummerR6O1
Looptijd15-04-2020 t/m 15-06-2020
OrganisatieMedsim B.V.
ContactpersoonSjoerd Krings

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website