Om de negatieve gevolgen van het coronavirus (COVID-19) te beperken, is de regeling Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19) gestart. Op deze pagina staan de projecten over sport en bewegen die uit die regeling voorkomen.

Inhoud

Meer informatie

Online Life Goals sessies voor kwetsbare mensen

Online Life Goals sessies voor kwetsbare mensen organiseert digitale huiskamersessies voor dak- en thuisloze jongeren in multi-probleem situaties met het doel om een zinvolle dagbesteding te creëren, online ontmoetingen tot stand te brengen en een actieve leefstijl te realiseren.

Door het coronavirus zijn Amsterdammers die het moeilijk hebben, de doelgroep van dit initiatief, nog kwetsbaarder. De meest kritieke groep zijn de jonge dak- en thuislozen. In allerijl bouwt gemeente Amsterdam samen met hulporganisaties sporthallen om tot noodopvang.

Online Life Goals sessies

De online Life Goals sessies beogen om minimaal 200 dak- en thuislozen jongeren in Amsterdam te bereiken en via een online platform, in tijden van de coronacrisis, weer deel te laten nemen aan de maatschappij. Het initiatief bereikt deelnemers via samenwkende instellingen, tijdelijke lokale opvang locaties (sporthallen) en brengt hen letterlijk en figuurlijk in beweging door online Life Goals sessies. Door 12 Maatschappelijke Sportcoaches op te leiden en in te zetten op dit project beogen wij minimaal 200 dak- en thuisloze jongeren te bereiken met online Life Goals sessies. Wij beogen middels deze digitale sessies eenzaamheid onder onze doelgroep te bestrijden en het contact met onze huidige deelnemers te behouden zodat wij ze in de toekomst weer op veld terugzien.

Kracht van sport

Life Goals Amsterdam wil bijdragen aan een stad waarin niemand buitenspel staat en gebruikt de kracht van sport en ontmoeting om mensen weer mee te laten doen. Sport en ontmoeting maakt het mogelijk om grenzen te verleggen het gevoel van eigenwaarde te hervinden en een nieuw sociaal netwerk te creëren.

 

Meer informatie

ProjectnummerR7O11
Looptijd20-04-2020 t/m 20-07-2020
OrganisatieStichting Life Goals Amsterdam
ContactpersoonTom van Ketel

 

Introductie van de Special Olympics ‘Scoor Je Pr! App’ in VG zorginstellingen

Special Olympics Nederland Mentech Innovations heeft de Scoor je PR! app laten ontwikkelen om een inactieve en ongezonde leefstijl aan te pakken. De app stimuleert mensen met een verstandelijke beperking om te bewegen door middel van instructiefilmpjes. Met dit project wordt de app bij VG zorginstellingen in Nederland uitgerold.

In Nederland wonen veel mensen met een verstandelijke beperking die gedurende de dag ondersteuning nodig hebben bij alle aspecten van het dagelijks leven. Door de verregaande maatregelen ten gevolgde van de COVID-19 uitbraak zijn deze mensen noodgedwongen thuis te blijven. Ze worden liefdevol door de dagelijkse groepsleiding ondersteund maar door de opgelegde restricties komen aspecten voor een betekenisvolle dag en dagelijks geluk zwaar onder druk te staan. Denk aan sporten, beweging, bewegingstherapie, een zinvolle invulling van de dag en betekenisvolle relaties.

Scoor je PR! app

Om hier iets aan te doen heeft Special Olympics Nederland Mentech Innovations de Scoor je PR! app laten ontwikkelen. Deze app stimuleert mensen met een verstandelijke beperking om te bewegen, door middel van instructiefilmpjes om zo hun kracht, beweging en uithoudingsvermogen te trainen en daarmee een gezonde levensstijl te ontwikkelen. In de filmpjes met de oefeningen voor het verbeteren van kracht, balans en uithoudingsvermogen spelen ‘athlete leaders’ van Special Olympics de hoofdrol.

Met het ontwikkelen zijn de WCAG-richtlijnen aangehouden, hebben sporters met een verstandelijke beperking meegedacht in het proces en is een voorleesfunctie aanwezig om zo ook sporters die moeite hebben met lezen te kunnen helpen.

ProjectnummerR1O23
Looptijd5-4-2020 t/m 5-7-2020
OrganisatieSpecial Olympics Nederland
ContactpersoonReon Smits (Info@specialolympics.nl)

 

Protective Full Face Snorkeling Mask

In samenwerking met het Albert Schweizer ziekenhuis in Dordrecht heeft Pacific Diving zogenaamde Full Face snorkel maskers zodanig aangepast dat er luchtfilters van beademingsautomaten op gemonteerd kunnen worden. Deze aanpassing helpt vitaal medisch, paramedisch, verzorgings-, voedsel-, beveiligings- en transportsector personeel om zich te beschermen voor een mogelijke besmetting tijdens hun werk.

Als gevolg van de Corona crisis is er een continu gebrek aan beschermende middelen voor hulpverleners in de medische, paramedische, verzorgings-, voedsel-, beveiligings- en transportsector. Honderdduizenden hulpverleners en medewerkers in vitale sectoren staan bloot aan het risico van besmetting. Sterker nog honderden mensen in deze sectoren raken momenteel besmet. De continuïteit van de medische zorg onder meer in de IC’s staat onder druk door het gebrek aan inzetbaar personeel.

Samenwerking voor ontwikkeling standaard masker

In samenwerking met het Albert Schweizer ziekenhuis in Dordrecht heeft Pacific Diving op 20 maart zogenaamde Full Face snorkel maskers zodanig aangepast dat er luchtfilters van beademingsautomaten op gemonteerd kunnen worden.
Het doel van het project is stabiele, betrouwbare, produceerbare en goed gedocumenteerde concepten voor de levering van met luchtfilters uitgeruste standaard “off the shelve” full face snorkelmaskers te ontwikkelen en te implementeren en om een website waarin de kennis en ervaring over de ontwikkeling, het gebruik en de documentatie van dergelijke maskers is vastgelegd te ontwikkelen

ProjectnummerR2O7
Looptijd22-03-2020 t/m 31-05-2020
OrganisatiePacific Diving
ContactpersoonArjan de Graaf (info@pacific-diving.nl)

 

Oefenkit thuisrevalidatie voor patiënten met een neurologische aandoening op leeftijd met een verminderde handfunctie

Dit project is gericht op het ontwikkelen van een niet-digitale kit, om patiënten met een neurologische aandoening op leeftijd, een eenvoudige en praktische handreiking te doen waarmee ze direct aan de slag kunnen.

Volgens de hersenstichting krijgen jaarlijks 42.300 mensen in Nederland een Cerebraal Vasculair Accident (CVA), van wie er ongeveer 9.000 mensen overlijden. Een groot deel van deze mensen gaat naar huis en maar liefst 1 op de 5 heeft zorg nodig in het verpleeghuis vanwege (ernstige) beperkingen. Veel van de CVA-patiënten hebben een beperkte handfunctie en uit onderzoek blijkt dat het trainen/oefenen van de aangedane arm van groot belang is voor herstel en taken in het dagelijks leven.

Handboek met oefeningen

Ouderen vinden de inzet van en het werken met digitale hulpmiddelen niet altijd even makkelijk. Dit in combinatie met de huidige situatie, waarin contactmomenten met therapeuten tot een minimum zijn beperkt, heeft geleid tot de ontwikkeling van een oefenkit voor thuisrevalidatie. Deze kit bestaat uit een handboek met oefeningen voor een verzwakte handfunctie en objecten waarmee de oefeningen gedaan kunnen worden. De kit zal dusdanig worden ontworpen dat patiënten op leeftijd met een verzwakte handfunctie direct aan de slag kunnen. Dit betekent dat de patiënt de oefeningen zelfstandig kan uitvoeren zonder dat ondersteuning van een therapeut vereist is.

ProjectnummerR1O9
Looptijd1-4-2020 t/m 1-7-2020
OrganisatieHankamp Rehab BV
ContactpersoonF. Tönis

 

Samen spelen met jong en oud – gezellig en gezond

Met het ontwikkelen van een set games op een reeds bestaand platform worden kinderen aangespoord om meer te bewegen en gezond te eten. De games zijn ook geschikt voor ouderen en zijn bedoeld voor sociaal contact op afstand, waarmee eenzaamheid wordt tegengegaan.

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, zijn er vanuit de overheid verschillende maatregelen genomen. Dit heeft consequenties op verschillende gebieden, zoals mentale en fysieke gezondheid. Bij kwetsbare ouderen ligt (een toename van) eenzaamheid op de loer, dat tot een lagere kwaliteit van leven kan leiden. Daarnaast kan het thuisblijven bij hen leiden tot verminderde dagelijkse beweging en minder gezond eten, dat ondervoeding, verhoogde kans op botbreuken en een verlaagde weerstand tot gevolg kan hebben.

Voldoende bewegen en gezond eten

Een app-ontwikkelaar, kinderfysiotherapeut en voedingskundig onderzoeker hebben de handen ineen geslagen en een tool bedacht waarop kinderen en ouderen samen via digitale mogelijkheden sociaal contact met elkaar kunnen hebben en tegelijkertijd op een positieve en speelse manier gestimuleerd worden voldoende te bewegen en gezond te eten. Wij willen kinderen weer in contact brengen met ouderen (hun grootouders, tante, de buurvrouw, etc.) door middel van online spelletjes die zij samen kunnen spelen. Het doel van educatieve spelletjes is eenzaamheid tegen te gaan en op een speelse manier met gezonde voeding en beweging binnenshuis bezig te zijn.

ProjectnummerR1O8
Looptijd6-4-2020 t/m 26-6-2020
OrganisatieLouis Bolk Instituut
ContactpersoonDr. ir. M.C.E. Battjes-Fries (m.battjes@louisbolk.nl)

 

Sportinnovaties ingezet in de strijd tegen corona

Het behandelen van coronapatiënten op de Intensive Care is topsport. Door het dragen van beschermende kleding loopt de temperatuur van de zorgmedewerkers tijdens het werk behoorlijk op. Om hen koel te houden, worden koelvesten ingezet die ontwikkeld zijn in het project ‘Thermo Tokyo’. Deze koelvesten waren oorspronkelijk bestemd voor topsporters die in het hete Tokio op de Olympische Spelen moeten presteren. Om de kennis die is opgedaan binnen het Thermo Tokyo-project in te zetten in de gezondheidszorg, heeft dit project een extra implementatie-impuls van 50.000 euro gekregen.

Binnen het project zijn verschillende koelstrategieën geëvalueerd om de hittestress voor, tijdens en na afloop van het sporten zoveel mogelijk te verkleinen. Hieruit blijkt dat toepassen van (de juiste) koelstrategieën de prestaties kunnen verbeteren.
Belangrijke uitkomsten voor het medisch personeel dat te maken heeft met hittestress. De IC-medewerkers die coronapatiënten helpen, draaien lange diensten in beschermende kleding met een hogere lichaamstemperatuur als gevolg. De koelvesten, en andere in dit project ontwikkelde koelmethoden, worden met behulp van het extra toegekende budget ingezet zodat IC-medewerkers warmte kwijt kunnen raken en even op adem kunnen komen.

Wat is Thermo Tokyo?

Binnen Thermo Tokyo is onderzocht hoe prestatieverlies in een warme en vochtige omgeving (zoals tijdens de Olympische Spelen in Tokio) verkleind kan worden. Daarnaast is onderzocht hoe topsporters op een veilige manier zo goed mogelijk kunnen presteren. De onderzoekers stelden een persoonlijk hitteprofiel van iedere sporter op, waardoor het mogelijk is om gepersonaliseerde koelstrategieën toe te passen.

Projectnummer546001003
OrganisatieRadboudumc
ContactpersoonThijs Eijsvogels

 

Gezond in Nederland tijdens het Coronavirus

Via het online platform Gezond in Nederland wordt begrijpelijke informatie aangeboden aan nieuwkomers over ontwikkelingen en maatregelen rond het coronavirus. Pharos doet dit in samenwerking met verschillende GGD-en en Syrische, Eritrese en Nederlandse zorgprofessionals.

De laatste weken heeft iedereen in Nederland veel behoefte aan begrijpelijke en correcte informatie over het coronavirus. Voor nieuwkomers is het niet vanzelfsprekend dat ze deze krijgen. Zij spreken de taal vaak nog niet goed en weten niet altijd waar ze terecht kunnen voor betrouwbare informatie die specifiek is voor Nederland. Vaak volgen mensen het nieuws van het land van herkomst, maar juist nu is het heel belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van de omstandigheden en maatregelen die gelden in Nederland.

Binnen deze creatieve oplossing wil Pharos graag via het platform Gezond in Nederland begrijpelijke informatie aanbieden aan nieuwkomers over ontwikkelingen en maatregelen rond Corona. Gezond in Nederland is een online platform voor en door nieuwkomers gestart door Pharos in samenwerking met verschillende GGD-en. Syrische, Eritrese en Nederlandse zorgprofessionals werken op dit platform samen om nieuwkomers wegwijs te maken in de Nederlandse zorg en aanverwante onderwerpen. Het platform bestaat uit drie Facebookpagina’s, (Eritreeërs gezond, Syriërs Gezond en Opgroeien in Nederland), de website www.gezondinnederland.info en het bijbehorende YouTube-kanaal.

 

ProjectnummerR2O31
Looptijd01-04-2020 t/m 30-06-2020
OrganisatiePharos
ContactpersoonElize Smal

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website