In 35 projecten wordt onderzoek gedaan naar de invloed van de leefomgeving en sociaaleconomische status op gezondheid in de breedste zin. Wat zijn de (tussentijdse) resultaten? En welke tips geven de projectleiders? De opbrengsten dienden als input en ter inspiratie voor de subsidieoproep 'Gemeenten Samen Gezond'.

De gezondheidsverschillen in Nederland nemen toe. Uit onderzoek blijkt dat factoren als inkomen, opleiding en de sociale en fysieke omgeving daarin van invloed zijn. Wat zijn de verbanden precies? En hoe kun je deze inzichten gebruiken om gezondheid, gezond gedrag en kunnen meedoen in de samenleving te bevorderen?

Vanuit verschillende invalshoeken zijn teams druk bezig om nieuwe kennis te vergaren en nieuwe aanpakken te ontwikkelen; sommige projecten zijn al afgerond. Alle projectleiders delen graag de oogst van hun werk tot nu toe.

Lokaal kun je aan vele knoppen draaien om gezondheid van burgers te bevorderen. Deze elf projecten richten zich op positieve gezondheid, burgerparticipatie, een brede integrale aanpak en gezondheidsthema’s als voeding en bewegen.

Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving

Zes lokale netwerken ontwikkelen effectieve integrale aanpakken om sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) te verkleinen. En vijf projecten geven met verklarend onderzoek inzicht in achterliggende oorzaken.

Lokale aanpak en verklarend onderzoek SEGV

Hoe stimuleer je het gebruik van erkende interventies en hoe bevorder je een brede lerende aanpak in preventief gemeentebeleid? Zes lokale consortia ontwikkelen al doende de beste aanpak en delen kennis en inzichten.

Aan de slag met preventie in uw gemeente

Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag en deelname aan de samenleving? Zes consortia van partijen uit beleid, praktijk en uitvoering uit verschillende vakgebieden onderzoeken het.

Maak ruimte voor gezondheid

Preventieonderzoek naar gezonde wijk en omgeving

Gezondheid, gezond gedrag en kunnen meedoen in de samenleving worden beïnvloed door de sociale en fysieke omgeving en de sociaaleconomische status van mensen. De directe leefomgeving, de buurt of wijk met de aanwezige voorzieningen daarin, creëren kansen op of belemmeringen voor gezondheid.

Preventieonderzoek zorgt voor deze kennis over de gezonde wijk en omgeving. En dat deze zijn weg vindt in de praktijk, zodat alle burgers er wat aan hebben. Dit doen we samen met onderzoekers, beleidsmakers, onderwijsinstellingen, gemeenten en professionals en met burgers zelf.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Op www.zonmw.nl/preventie en www.zonmw.nl/gezondewijk vindt u altijd het laatste nieuws, bijvoorbeeld over lopende en afgeronde projecten. Wilt u niets missen?  Abonneer u dan op onze nieuwsbrief of bekijk de laatste edities.

Colofon

Eindredactie: Astrid van den Broek en Dorien Plaat-Poirters (ZonMw)
Redactie: Ellen Rölling

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website