Op donderdag 11 februari vond (online) de eerste projectleidersbijeenkomst plaats van de 12 gehonoreerde projecten uit de ronde Gender en Preventie. De bijeenkomst was gericht op het bij elkaar brengen van de onderzoeken om later in het jaar verder te kunnen praten over hoe de resultaten uit deze projecten gebundeld kunnen worden.

De projecten binnen de ronde Gender en Preventie richten zich op aanvullend onderzoek naar sekse- en genderverschillen. Deze onderzoeken leiden tot meer inzicht in de rollen van sekse en gender op het bestaan van verschillen in gezondheidsuitkomsten tussen mannen en vrouwen of op andere belangrijke uitkomsten, zoals maatschappelijke participatie, binnen het preventiedomein . De projecten behelzen verschillende onderwerpen zoals chronische ziekten, psychische problemen, arbeidsparticipatie e.d. maar doen allemaal onderzoek naar sekse en genderdeterminanten.

Bekijk hier de projecten

Geslaagde bijeenkomst

De bijeenkomst werd voorgezeten door Ineke Klinge, voorzitter van de Advisory Group for Gender H2020 bij de Europese Commissie. Greta Noordenbos beet het spits af met een presentatie over het belang van maatwerk bij onderzoek naar sekse- en genderverschillen in het preventiedomein. Paula Mommersteeg en Irene van Valkengoed deelden hun kennis over het operationaliseren van gender, wat door de andere aanwezigen als zeer nuttig werd ervaren.

In kleine groepen werd gediscussieerd over hoe het beste bewustzijn kan worden gecreëerd voor sekse- en genderverschillen en welke kennislacunes de onderzoekers onderkennen op dit gebied.

Bewustzijn creëren voor sekse en genderverschillen

Mensen bewust maken van het belang van biologische sekseverschillen en gender gerelateerde sociaal-culturele verschillen in onderzoek is cruciaal, maar hoe? Volgens de onderzoekers die aanwezig waren op de bijeenkomst moet gender, net als sekse, standaard opgenomen worden in onderzoek en niet slechts een aanvullende analyse zijn.“Het is belangrijk om resultaten van ons onderzoek onder de aandacht te brengen en zo te laten zien dat gezondheidsuitkomsten verschillend zijn”  aldus een van de onderzoekers. Niet alleen binnen het wetenschappelijke veld, maar ook onder het algemeen publiek. “Een grote rol is weggelegd voor het onderwijs” stelden de onderzoekers. Sekse- en genderverschillen dienen behandeld te worden in het medisch- en gezondheidswetenschappelijk onderwijs, maar ook in de praktijk bij bijvoorbeeld (huis)artsen.

Welke kennislacunes zijn in beeld gebracht?

Volgens de aanwezigen is onderzoek naar de invloed van sekse en gender op terrein van preventie hard nodig. Het is hierbij van belang om verder te gaan dan traditionele sekse (man/vrouw) variabelen. “Er is in het algemeen meer onderzoek nodig waarin duidelijker verschil wordt gemaakt tussen sekse en gender.” De verweving van sekse- en genderaspecten maakt het lastig om de invloed van een van beide variabelen te scheiden van de andere.

Daarnaast is gender een sociaal-cultureel construct, waardoor het perspectief hierop door de tijd heen verschuift. De verwachtingen van mannen en vrouwen zijn momenteel niet meer hetzelfde als een eeuw geleden. Het meten van gender is dus nog geen ‘gesneden koek’, maar de onderzoekers zijn er, mede binnen deze projecten, wel druk mee bezig.

Najaar 2021

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst en bedanken alle deelnemers voor hun enthousiaste bijdrage aan deze bijeenkomst. Naar verwachting wordt in het najaar van 2021 een tweede projectleidersbijeenkomst georganiseerd, waarin onder andere wordt besproken hoe de resultaten van de verschillende onderzoeken samengebracht kunnen worden in een publicatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website