Hoe kun je domeinoverstijgend samenwerken in het onderwijs en in de praktijk? En hoe kunnen Leernetwerken hieraan bijdragen? De ZonMw-programma’s Verward Gedrag en Langdurige Zorg en Ondersteuning sloegen de handen ineen om hier een antwoord op te krijgen.

Op 6 december 2019 kwamen projectleiders en praktijkprofessionals samen om kennis te delen en ervaring uit te wisselen.

Welkom!

‘Er is een belangrijke verschuiving aan de gang.’

Aldus Joost Degenaar, programmacommissielid van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag en programma Langdurige Zorg en Ondersteuning. De verschuiving gaat over het versterken van de impact van onderzoek, waarbij de rol van onderwijs een steeds groter wordt. Als voorbeeld noemt Degenaar een hoogleraar die al lang in het vak zit. Zelfs hij beseft langzamerhand dat de slag niet geslagen wordt met fundamenteel onderzoek alleen. 'Ook die hoogleraar begrijpt dat het erom gaat hoe onderzoek landt in de praktijk en hoe dit wordt toegepast. Bij deze verschuiving is onderwijs als stakeholder hard nodig.'

Links: programmacommissielid Ricardo Offermanns Rechts: programmacommissielid Joost Degenaar

Onderwijs

Tijdens deze ochtendbijeenkomst werd er ingezoomd op wat de 13 onderwijsprojecten hebben opgeleverd en hoe deze verder in het onderwijs verspreid kunnen worden. De 13 projectleiders hadden ieder een pitch voorbereid waarin ze vertelden over de onderwijsinnovaties van hun project. De 6 projectleiders van de leernetwerken verward gedrag konden die informatie goed gebruiken voor hun projecten. Hieronder zijn enkele resultaten uitgelicht:

Verward in de wijk
Dit project is in samenwerking met Vilans. Er is een Kennisbundel Verward in de wijk opgeleverd. Deze is bedoeld voor studenten/docenten die te maken krijgen met verwarde mensen in de wijk. De bundel wordt onder meer verspreid via nascholingsbijeenkomsten bij Laurens. De opleidingsrichting hbo-V heeft onderdelen hiervan opgenomen in het programma.

Antwoord op ontreddering
Er wordt een minor voor hbo of keuzedeel mbo ontwikkeld. Hiertoe wordt een studiehandleiding gedeeld op WikiWijs en komen er online flitscolleges. Een uitdaging is om studenten op mbo-4 niveau samen te laten werken en elkaar alvast te leren kennen.

 

CONNECT
Dit project is een samenwerking van de Hogeschool Rotterdam, InHolland en een ervaringsdeskundige. Niet alleen is bij dit project onderwijs ontwikkeld, maar ook door expertmeetings de domeinoverstijgende samenwerking verbeterd. Op 28 januari organiseren  studenten een afsluitende werkconferentie waarbij alle aanwezigen van de projecteleidersbijeenkomst van harte welkom zijn.

Verder met leernetwerken

Ricardo Offermanns opende de tweede helft van de bijeenkomst. Hij sprak de zaal toe vol professionals die om verschillende redenen betrokken zijn bij (het opzetten van) een leernetwerk.

‘Zullen we er geen cabaret van maken?’ grapt Offermanns nadat de zaalopstelling in ‘cabaretopstelling’ is gezet. Hij verzekert dat dat ook niet zal gebeuren "Er is hard gewerkt deze ochtend, laten we dat voortzetten als we aan de slag gaan rond het thema leernetwerken. Hij benadrukt dat het goed is om voorbeelden uit de praktijk te horen en om te verbinden in leernetwerken. “Netwerken is hard werken. Het wordt ook steeds belangrijker in de samenleving. Vroeger had ik een box cd's en lp's, tegenwoordig heeft de jeugd Spotify waar ze hun lijsten en favoriete nummer delen met elkaar."

"Delen wat je hebt en wat je weet. Dat is de toekomst.”

Leernetwerken

Digitaal Leernetwerk WijkLink

Dorien Koopman, projectleider van Digitaal Leernetwerk WijkLink, begint haar presentatie met een aantal vragen aan wijkverpleegkundige Angela Overbeek. Op de vraag wat Wijklink oplevert, antwoordt Overbeek: "Ik kan veel vragen stellen aan andere mensen over bijvoorbeeld een moeilijke case. Ik hoef zelf niet meer alles uit te zoeken. Op WijkLink is daarnaast veel informatie te krijgen: over begeleiding of opleiding. Er is altijd wel iemand die op je vraag kan reageren."

WijkLink wordt ook ingezet in het onderwijs van studenten. Eerstejaars krijgen een lege pagina van WijkLink. Deze pagina vullen ze met opdrachten die voor hun relevant zijn en kennis die ze willen delen. Ook in hun derde jaar doen ze dat, maar dan in het kader van hun stage.

De geleerde lessen die zij deelt:

 1. Werk met ambassadeurs in verschillende rollen (instellings- en teamambassadeur). Kijk op wijklink.nl voor meer informatie: daar staat een leeg plan dat je kunt invullen. Overbeek: "Als ambassadeur maak ik veel mensen enthousiast voor WijkLink. Daarnaast is het heel leuk om mee te denken in de ontwikkeling."
 2. Sluit aan bij bestaande samenwerkingsverbanden.
 3. Fysieke bijeenkomsten zijn erg gewenst en populair. We willen aan de andere kant ook niet van het digitale platform af, want daar vinden mensen elkaar juist.
 4. Zorg voor een borging van de financiering.
 5. Sluit aan bij actuele vraagstukken

Als uitdaging geeft Koopman aan dat het sociaal domein per gemeente anders is ingericht.

Presentatie WijkLink

Albeda Zorgcollege over Leerwerkplaatsen

‘Toen ik het woord practoraat voor het eerst hoorde moest ik denken aan een tractor. Een practoraat is net als een tractor; het kost wat kracht om het in beweging te krijgen.’, zo begint Ada ter Maten. Het lectoraat van het mbo (ook wel 'practoraat') waar ter Maten werkzaam voor is, heeft als doel binnen 2 jaar een duurzaam leernetwerk op te bouwen zowel in het mbo als hbo.

Ze vertelt over de reflectieve casestudie-methode die wordt toegepast op gebieden Zorg & Welzijn. Vooral docenten gaan dit trekken in samenwerking met studenten. Door juiste analyse en gebruik te maken van experts en ervaringsdeskundigen, kunnen ze de eigen praktijksituatie om kennis op te doen voor het leernetwerk. "Je vraagt de student om drie stappen door te gaan en zo hun eigen handelen te onderzoeken. Dat gebeurt in 3 stappen: WHAT, SO WHAT, NOW WHAT." Deze methode leidt uiteindelijk tot een waardevolle casusbank.

Presentatie Albeda Zorgcollege

Sfeerimpressie speeddaten

Tijdens 3 sessies was er voor de projectleiders de gelegenheid om kennis uit te wisselen.

De meest gehoorde reacties waren 'Leuke manier om te netwerken' en 'Veel te bespreken, dus de sessies waren voorbij voor je het wist'.

Evaluatie leernetwerken door Platform 31

“Kernwoorden die ons allemaal (platform 31, maar jullie ook) verbinden zijn praktijkgericht onderzoek en de behoefte van de doelgroep centraal. Platform 31 zal de procesbegeleiding en evaluatie uitvoeren van de leernetwerken. Dit is voor ons een vliegende start om jullie te ontmoeten". Er lopen momenteel 10 leernetwerken wijkverpleging en sociaal domein en 6 leernetwerken verward gedrag en 13 onderwijsprojecten verward gedrag. Platform 31 heeft 5 methoden om in te zetten.

 • Documentanalyse | "We kijken naar eerdere evaluaties en monitoring van projecten en nemen dit mee om jullie te evalueren. We hoeven niet zelf het wiel uit te vinden."
 • Interviews | "Ik hoorde daarnet tijdens de speeddate al zo veel leuke informatie in 5 minuten. Straks hebben we tijdens de interviews zelfs drie kwartier tot een uur om informatie uit de wisselen."
 • Observaties | "We komen in de komende maanden bij jullie langs. Daarbij zijn we een fly on the wall: we observeren en kijken hoe het proces verloopt; wat werkt er goed en wat werkt er minder?"
 • Projectleidersbijeenkomst | "Dit doen we vraag gestuurd. Wat hebben jullie nodig? En we gaan werken met inspirerende werkvormen."
 • Versnelling sessies | "Een workshop die gefocust is op een bepaald probleem of een bepaald knelpunt. Als er een urgent probleem voordoet kunnen wij jullie ondersteunen en handvatten aanreiken. We hopen jullie motivatie en inspiratie te geven."

Samen werken, samen leren

Het laatste onderdeel betrof een actieve werkvorm om met elkaar in gesprek te gaan over domeinoverstijgend samenwerken en welke succesfactoren en knelpunten daarbij naar voren komen. 3 thematafels met elk een enthousiaste procesbegeleider van ZonMw vormden de basis. Aan elke thematafel zaten meerdere deelnemers rondom een groot papieren tafelkleed. Met behulp van post-its gingen de deelnemers met elkaar in gesprek, waarbij deze 3 stappen werden aangehouden:

 1. Brainstormen over vormen van samenwerking en kennisuitwisseling
 2. Inzicht in knelpunten en oplossingen genereren
 3. Acties formuleren

Uitkomsten werksessie

1. Brainstormen over vormen van samenwerking en kennisuitwisseling

- Ervaringen delen door het vormen van duo’s, duo-banen en een kijkje te nemen in elkaars keuken. Projectleider Twinning Rotterdam: ''wij proberen professionals en docenten te koppelen en samen op pad te sturen binnen hun praktijk'';
- Organiseren van bijeenkomsten/workshops;
- Digitale omgeving voor ontmoeting, kennisuitwisseling en het delen van ervaringen;
- Casus bespreking met verschillende disciplines.

2. Inzicht in knelpunten en oplossingen genereren

- Het betrekken van het sociaal domein bij het leernetwerk blijkt lastig. Mogelijke oplossing is de verbinding van de diverse opleidingen in het onderwijs en vervolgens de praktijk te betrekken;
- Albeda Zorgcollege: ''Er is een groot cultuurverschil tussen mbo en hbo''. HU organiseert masterclasses voor zowel mbo als hbo om dit verschil te overbruggen;
- Er wordt weinig initiatief genomen vanuit de professionals in het leernetwerk. Het aanstellen van een community manager en ambassadeurs is een mogelijke oplossing.

3. Acties formuleren

- Nieuwe contacten leggen met docenten uit het sociaal domein;
- Verschillende projecten zijn erg enthousiast over WijkLink en willen dit gaan inzetten om een koppeling te creëren tussen onderwijs en praktijk, zodat informatieoverdracht makkelijker verloopt;
- Duo’s/kwintetten vormen tussen docenten hbo en mbo, professionals uit de zorg, het sociaal domein en wijkverpleging.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website