Na 5 jaar is het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' afgerond. Tijd om de waardevolle kennis die het programma opleverde te borgen. En na een jarenlange focus op onderzoek, is dat best even omschakelen! Er was dan ook veel te leren tijdens de online projectleidersbijeenkomst 'Mooie resultaten! En nu? Borgen en verspreiden van resultaten van Palliantieprojecten'.

Op donderdag 17 juni kwamen projectleiders van de verschillende projecten binnen het programma Palliantie samen. Onder leiding van ZonMw en het consortium Propallia vond een waardevolle uitwisseling plaats tussen de ongeveer 70 deelnemers. Want ook al was de bijeenkomst digitaal, de chat, workshops en speeddates boden volop ruimte voor interactie.

Plenaire opening: verhaal patiënt-naaste

Portretfoto van Loek Wheeler
Loek Wheeler

De bijeenkomst werd inhoudelijk afgetrapt door een actief lid van de Patiënt en Naastenraad van het consortium Propallia: Loek Wheeler. In het kader van het project Oog voor naasten en nabestaanden interviewde zij een aantal naasten van patiënten. Het verhaal van de 73-jarige Kees sprong er voor haar echt uit. ‘Kees deed allerlei hand-en-spandiensten in het verpleeghuis waar zijn vrouw verzorgd werd: dagelijks de koffie rondbrengen en patiënten vervoeren bijvoorbeeld’, vertelde ze.

‘Het personeel was dol op Kees en dacht: "Kees is zo’n opgeruimde man, die redt het wel." Maar Kees voelde zich juist erg in de steek gelaten. Niemand vroeg: "Hoe is het nu met jou?" Dus zelfs de meest sterke, opgeruimde mensen hebben behoefte aan een luisterend oor. Dat wordt niet altijd herkend. Daarom zijn er in dit programma prachtige inzichten ontwikkeld om naasten en nabestaanden voortaan beter bij te staan. Nu is het zaak deze in de praktijk te brengen, in zorgorganisaties én in het onderwijs.’

Lezing: datasharing in de palliatieve zorg

Het delen van data is een belangrijke stap om onderzoeksresultaten breed in de praktijk te brengen. Zo hoeft niet elke organisatie opnieuw dezelfde ontdekkingen te doen, maar kun je voortbouwen op elkaars werk. Maar hoe deel je data op een veilige manier? Daarvoor introduceerde Melle Sieswerda, arts en promovendus big data bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Maastro, een nieuwe techniek.

Foto van Melle Sieswerda
Melle Sieswerda

Download de powerpoint bij de lezing over datasharing in de palliatieve zorg

Workshop: datasharing

Of je nu gebruikmaakt van de Personal Health Train of van gecentraliseerde data-analyse: het is belangrijk dat je data ook bruikbaar is voor anderen. Daarom gaf Margreet Bloemers een workshopdatamanaging, specifiek toegespitst op de eisen binnen ZonMw-projecten.

Download de powerpoint bij de workshop over datamanagement in de palliatieve zorg

Workshop: patiënten bereiken

Portretfoto van Winny Toersen
Winny Toersen

Hoe betrek je patiënten en naasten in je onderzoek? En hoe laat je je projectresultaten bij hen aansluiten? Daarover deelden deelnemers aan deze workshop hun ervaringen. Workshopleider Winny Toersen (Patiëntenfederatie Nederland) nam het voortouw. Zij gaf onder meer aan dat de Patiëntenfederatie een patiëntpanel heeft aangesteld, om het patiëntperspectief voldoende mee te nemen.

‘Door dat panel een plek te geven in het proces, borg je meteen de stem van patiënt en naasten. Want het is een continu proces: je moet altijd blijven vragen en blijven checken.’

Download de powerpoint bij de workshop over patiënten betrekken in onderzoek

Lezing: neem je bestuurder mee

Na de pauze was het de beurt aan de voorzitter van Propallia, Stefan Fiselier. Hij legde uit hoe belangrijk de invloed van managers en bestuurders is voor de implementatie en borging van onderzoek. ‘Bestuurders betekenen vaak het verschil tussen resultaten die geïmplementeerd worden, en resultaten die in een lade terechtkomen.’

Portretfoto van Stefan Fiselier
Stefan Fiselier

Download de powerpoint bij de lezing over het bestuurdersperspectief

Workshop: borging in de praktijk

Portretfoto van An Reyners
An Reyners
Portretfoto van Annemie Courtens
Annemie Courtens

An Reyners (UMCG) vertelde over het project Als niet alles is wat het lijkt, waarmee zingeving in de zorg werd geïmplementeerd in het consortium Ligare. Ze benoemde onder meer de inzet van implementatieduo’s. Reyners nodigde de deelnemers uit mogelijke belemmeringen en kansen rondom implementatie en borging te bedenken, en deelde oplossingen die daadwerkelijk zijn gevonden. Bijvoorbeeld het vooraf laten aanleveren van een borging- of implementatieplan door deelnemende organisaties.

Download de powerpoint bij de workshop over leren van borging in de praktijk

Workshop: toegankelijke projectresultaten

Portretfoto van Gudule Boland
Gudule Boland © Frank van der Burg Fotografie

Het is zover: je onderzoek is afgerond en je bent trots op je eindproduct. Nu nog zorgen dat het wordt gebruikt! Je doelgroep bereiken is één ding, maar effectief communiceren is net zo belangrijk. Gudule Boland van Pharos gaf een workshop over hoe je dat het beste doet. Vooral met doelgroepen die vaak over het hoofd worden gezien, is communicatie op maat belangrijk.

Download de powerpoint bij de workshop over je doelgroep bereiken

Speeddates

Om in deze digitale setting toch te kunnen netwerken, deden deelnemers halverwege de ochtend mee aan een ‘speeddate’. In korte rondes wisselden zij uit welke kansen en barrières ze tegenkomen bij het borgen en verspreiden van hun projectresultaten. Ze deelden de nieuwe ideeën die ze al hadden opgedaan tijdens de bijeenkomst, en werden uitgenodigd elkaar tips te geven. Aan het eind van de bijeenkomst schreven zij hun ervaringen in de chat.

Wat waren de belangrijkste tips en adviezen die zij van anderen kregen? Een greep uit de reacties:

 1. Probeer je project in bestaande processen te borgen.
 2. Zet multidisciplinaire teams in en voeg ook mensen toe met een commerciële blik.  
 3. Overweeg eens te sparren met een professioneel marketingbureau.
 4. Zorg dat je je kwaliteitsmedewerker kent: die kan alles wat je ophaalt in de organisatie brengen.
 5. Werk aan correcte beeldvorming: wat versta je onder palliatieve zorg?
 6. Ontwikkel verschillende leermaterialen zodat men zelf kan kiezen wat het best aansluit.
 7. Start al met de inzet van social media als je onderzoek nog loopt. Vier je successen, hoe klein ook.
 8. Deel ook de kleine (tussen)stapjes in je project. Geef daarin je stakeholders een rol.
 9. Blijf volhouden: langzamerhand bereik je een steeds bredere kring!
 10. Het betrekken van het management of bestuur kan in vele lagen. Welke laag de meest ‘geschikte’ is voor je onderzoek, verschilt per organisatie. Verdiep je daarvoor in je organisatie.
 11. Neem al aan de start van je project de bestuurders van de organisatie mee.
 12. Maak een makkelijk leesbare samenvatting van je project en je resultaten. Die zal niet alleen welkom zijn bij patiënten en naasten, maar ook bij zorgverleners en managers.

Het vervolg: Palliantie II

Tot slot kwam het vervolgprogramma Palliantie II aan bod. Daarin wordt voortgebouwd op de kansrijke resultaten van Palliantie. Meer dan zorg. Meer informatie over het programma is te vinden op de pagina van Palliantie II. Wie graag persoonlijk de mogelijkheden wil doorspreken, kan een belafspraak maken via palliatievezorg@zonmw.nl.

Ervaringen van deelnemers

‘Goed om tijdens de bijeenkomst te merken dat ZonMw zo serieus omgaat met datamanagement en ons daarin wil faciliteren. Ik ben zeer geïnteresseerd in de Personal Health Train en voornemens daarbij aan te haken met huidige en toekomstige projecten. Als hogeschool hebben we nog geen uitgebreide datashare-traditie, maar ik zie dat als een kans om direct te werken volgens de nieuwste technieken. Fijn dat vooraanstaande innovators zoals Melle Sieswerda die met ons delen!’

Michael Echteld, lector Zorg rond het levenseinde bij Avans Hogeschool

Portretfoto van Michael Echteld © Caitlin Echteld
Portretfoto van Nico Knibbe

‘Van het begin af aan moet je andere organisaties enthousiast maken voor je project, opdat zij na de subsidieperiode aan de slag gaan met de resultaten. Dat werd meer dan duidelijk tijdens deze bijeenkomst. Fijn om tijdens de speeddates te merken dat iedereen daar zijn weg in moet vinden: er is immers geen blauwdruk. Het loont om je licht eens op te steken bij professionals van een andere leest. Zo zijn marketeers bijvoorbeeld specialist in het verkopen van een boodschap.’

Nico Knibbe, projectleider Rouwen in coronatijden bij LOCOmotion

‘Het was een mooie bijeenkomst waarbij deelnemers zichtbaar ‘aha-momenten’ hadden. Bijvoorbeeld bij de tips over hoe je het management van zorgorganisaties kan betrekken. Ik heb echt het idee dat dit heeft geholpen om onderzoek beter te laten landen. Ook fijn dat de speeddates zo’n succes waren: goed om van elkaar te horen hoe het gaat en wat bij een ander werkt. Bij Palliantie II worden ook weer contacten tussen projectleiders gestimuleerd. En wellicht is het zinvol een community of practice te starten voor mensen die hun resultaten in de praktijk willen brengen.’

Marcella Tam, projectleider Oog voor Naasten en Nabestaanden bij Propallia

Portretfoto van Marcella Tam

Meer informatie

Redactie Martine de Wit
Eindredactie ZonMw-team Palliatieve zorg

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website