Op 22 juni organiseerde ZonMw de eerste live bijeenkomst voor alle consortia uit het programma PSIDER in het Muntgebouw in Utrecht. Tijdens deze netwerkbijeenkomst kwamen de PSIDER-onderzoekers bij elkaar om kennis te maken en te leren over elkaars onderzoek. Het was een inspirerende dag met presentaties over het gebruik van geïnduceerde stamcellen in Nederland, kwaliteitsrichtlijnen voor in het lab en ethische vraagstukken. Dit leidde tot veel interactie.

Commissievoorzitter Evert van Leeuwen trapte ’s ochtends het programma af voor de promovendi. Deze jonge onderzoekers ontmoetten elkaar voor het eerst en spraken onder leiding van commissieleden in verschillende break-out sessies met elkaar om kennis te maken en ervaringen te delen.
Ana Pereira Daoud motiveerde hen om elkaar op te zoeken en vooral van elkaar te leren.

Kwaliteitsnormen en ethische reflectie

Tijdens de lunch stroomden de overige onderzoekers binnen. Het programma werd hervat door Evert van Leeuwen. Na een korte introductie gaf Harry Storms, beleidsmedewerker bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een presentatie. Hij vertelde over het regeerakkoord en het gebruik van geïnduceerde pluripotente stamcellen in Nederland met een belangrijke rol voor ethische reflectie. Ook gaf hij toelichting over de evaluatie van de Embryowet  en mogelijke toekomstige wijzigingen, in het bijzonder over het gebruik van embryoachtige structuren.

Christine Mummery vertelde in haar informatieve presentatie over belangrijke aanbevelingen voor kwaliteitsrichtlijnen van het ISSCR Standards Initiative voor stamcelonderzoek. Verschillende werkgroepen werken aan de ontwikkeling van universeel aanvaarde kwaliteitsnormen voor fundamenteel en preklinisch onderzoek met behulp van pluripotente stamcellen. Deze richtlijnen zijn bedoeld om de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van al het onderzoek met stamcellen te verbeteren.

Na een netwerkpauze vervolgde Ana Pereira Daoud het programma met een presentatie over haar promotieonderzoek ‘The ethics of human embryolike structures’. In haar onderzoek heeft ze diverse groepen uit de samenleving bevraagd over aspecten van embryoachtige structuren.

Ter afsluiting werd een video getoond van kunstenares Charlotte Jarvis. Deze video illustreerde de samenkomst van kunst en wetenschap en hoe dat kan leiden tot inspiratie voor nieuw onderzoek. Onderzoeker Susana Chuva de Sousa Lopes duidde de video aan de hand van haar creatieve samenwerking met de kunstenares.

 

Introductie netwerkbijeenkomst PSIDER door Evert van Leeuwen
Promovendi ontmoeten elkaar tijdens break-out sessies
Presentatie Harry Storms
Presentatie Harry Storms
Christine Mummery
Christine Mummery
Ana Pereira Daoud
Ana Pereira Daoud
Netwerken in de binnentuin

Onderzoek met pluripotente stamcellen

Alle onderzoekers van de zeven gehonoreerde projecten doen onderzoek met (geïnduceerde) pluripotente stamcellen (iPS). Dit zijn cellen die vanuit een normale lichaamscel terug gevormd zijn tot een type stamcel, dat veel verschillende weefseltypen kan vormen. Met deze stamcellen kunnen de onderzoekers bijvoorbeeld embryomodellen of mini-organen vormen om zo de vroege ontwikkeling of erfelijke aandoeningen beter te begrijpen.

Lees meer over het programma PSIDER.

 

Beeld Chris Gorzeman

© ZonMw 2022

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website