Iedereen in Nederland heeft recht op dezelfde kwaliteit van zorg. Dat betekent dat de gezondheidszorg rekening moet houden met verschillen tussen mensen, ook tussen mannen en vrouwen. Hoe krijgen we man-vrouwverschillen beter in beeld?

Beter gezondheidsonderzoek door aandacht voor sekse en gender

Rond sekse- en genderspecifieke aspecten van gezondheid, preventie en zorg is nog veel werk aan de winkel. Wat is er nodig om beschikbare kennis te laten landen in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld via de richtlijnen? Wie zijn er aan zet om dat te realiseren?

Kennisontsluiting voor sekse en gender

Hoe zit het met gender en preventie? Hebben we met bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker en borstkanker genderspecifieke aspecten voldoende geadresseerd? Het antwoord is dat we hiermee de preventie in den brede tekortdoen.

Gender en preventie

Een onderbelicht thema rond sekse en gezondheid: vrouwspecifieke en hormonale klachten. Tijdens deze bijeenkomst werd een aantal specifieke gezondheidsproblemen besproken, om beter in beeld te krijgen wat sekse en hormonen daarmee van doen hebben.

Vrouwspecifieke en hormonale klachten

De afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet op het gebied van onderzoek naar man-vrouwverschillen bij hart- en vaataandoeningen. Welke doorkijkjes zijn er naar de eerste resultaten? En welke onderwerpen zijn nog onderbelicht?

Man-vrouwverschillen en de toekomst van cardiovasculaire zorg
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website