In de projectgroep van respijthuis Frits neemt ook Woonstichting Leystromen deel. Mark McDonnell, participatieconsulent, weet hoe het is om te zoeken naar je plek in de maatschappij. ‘Het draait allemaal om mensen! Dreigt het niet goed met iemand te gaan? Dan is de oplossing niet om mensen onder (meer) druk te zetten maar een oplossing te bieden.’

Mark McDonnell
Mark McDonnell

Twintig jaar geleden kwam Mark McDonnell naar Nederland. ‘Ik vertrok uit Ierland en werd hier gedetacheerd voor een project van 3 maanden. De bedoeling was om daarna weer terug te gaan. Maar mijn werkgever vroeg me hier te blijven. Daarna heb ik mijn partner ontmoet en kregen we 2 kinderen. Als je eenmaal gesetteld bent, ga je niet meer zo snel terug.’

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Deelnemen aan de maatschappij

Mark moest wennen in Nederland. Een andere maatschappij dan hij gewend was, met veel regels die het lastig maken om je weg te vinden. ‘Een van de eerste gasten van respijthuis Frits voelde zich ook zo. Hij viel buiten het systeem en de regels en was onzichtbaar. Hij kreeg het gevoel dat hij hier niet hoorde. Maar in respijthuis Frits hoefde hij zich niet te bewijzen en werd gelijk geaccepteerd. Hij kwam hier tot rust. Hij voelde zich begrepen en ondersteund en kreeg weer zin in het leven. Door hulp van de projectpartners kreeg hij ook mogelijkheden om een huis en werk te vinden.'

‘Toen een van de eerste gasten zijn verhaal deed, snapte ik hoe belangrijk dit respijthuis is.’

Starten dankzij ZonMw

‘In het begin van een innovatief project als dit is het belangrijk ruimte te hebben om te experimenteren en ervaring op te doen. Daarvoor was subsidie van ZonMw heel erg belangrijk. Nu konden we echt beginnen, ervaring opdoen en het concept zich laten bewijzen. Door te laten zien wat het oplevert kunnen we ook andere partners en sociale ondernemers betrekken om het verder te ontwikkelen.’

Locatie beschikbaar stellen

‘Het gebouw stond leeg en was beschikbaar. Het idee van Fameus om er een respijthuis van te maken was 1 van de opties. Wij geloofden in hun concept. Wij hebben daarom de locatie beschikbaar gesteld. We hebben de locatie opgeknapt, voorzieningen geregeld zoals brandveiligheid, elektra en water en zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. We doen dit in de hoop dat dit concept gaat lukken. De wil om dat te bereiken, is er!’

Oplossing maatschappelijk probleem

Woonstichting Leystromen investeert in Respijthuis Frits omdat het een maatschappelijk probleem kan oplossen. ‘Iedereen verdient een prettige woon- en leefomgeving. Soms dreigen mensen uit de maatschappij te vallen door financiële, sociale of relationele problemen. Niemand heeft er baat bij om dan deurwaarders in te schakelen of de huur kwijt te schelden. En al helemaal niemand is geholpen bij een uithuisplaatsing. Die persoon moet toch ergens wonen? Wij kunnen dit voorkomen, dus moeten ons daarvoor inzetten.
Uiteindelijk komt alles wat je geeft, ook weer terug. Wij kunnen nu iemand een time-out aanbieden, waardoor die persoon in alle rust tot nieuwe inzichten kan komen en problemen op kan lossen. Daarna keren ze terug en kan alles in 1x anders zijn.’

‘Door ruimte en rust te creëren kunnen mensen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.’

Draagvlak en samenwerken

‘Respijthuis Frits werd vooral een proces van mensen meenemen. Iedereen die hier komt en de verhalen van gasten hoort, is gelijk overtuigd. Het is heel belangrijk dat we de toegevoegde waarde aan de maatschappij laten zien en breder draagvlak creëren. Er is tijd nodig om een duurzame oplossing te vinden. Samenwerken is daarin heel belangrijk: iedereen heeft blinde vlekken. Wat hebben mensen in onze maatschappij nodig om tot rust te komen en welke elementen kan een woonstichting aanbieden? Een groene omgeving, moestuin, dieren… Wie weet wat er nog meer allemaal mogelijk is!’

Redactie en fotografie: Doelgroep in Beeld, eindredactie: ZonMw

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website