Onderzoekers, zorgverleners en docenten ontwikkelden nieuwe kennis en ondersteuning in de palliatieve zorg. Dit deden zij samen met patiënten en naasten. Lees in deze interviews welke kennis je werk makkelijker, effectiever en zinvoller kan maken.

Gesprekken voeren over wensen rondom het levenseinde is voor veel zorgverleners lastig. Ook is het niet altijd makkelijk om de palliatieve fase vroeg te herkennen. Om ze op weg te helpen is er een aantal hulpmiddelen ontwikkeld.

Lees de interviews over markering en proactieve zorgplanning

Op mbo- en hbo-opleidingen kan de kennis over palliatieve zorg vaak beter. Verschillende opleidingen hebben dit nu opgenomen in hun basiscurricula. Nieuwe onderwijsmaterialen moeten docenten verder helpen.

Lees het interview over onderwijs

Mensen met een migratieachtergrond hebben andere wensen rondom het levenseinde. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden in het zorgtraject.

Lees de interviews over diversiteit

De stervensfase van kinderen verschilt aanzienlijk van die van volwassenen. Specifieke expertise en een goede coördinatie van alle betrokken zorgverleners is hierbij nodig.

Lees de interviews over kinderpalliatieve zorg

Door een gezamenlijke benadering van vragen rondom een patiënt kan meer bereikt worden dan door iedere vraag apart te benaderen. Hiervoor is interdisciplinaire samenwerking van belang.

Lees de interviews over interdisciplinaire zorg

Bij het nemen van belangrijke beslissingen komen zorgverlener en patiënt met diens naasten gezamenlijk tot besluiten die het beste passen bij de wensen en behoeften van de patiënt. Hiervoor is een online model ontwikkeld.

Lees de interviews over gezamenlijke besluitvorming

eHealthtoepassingen ondersteunen de arts bij het verlenen van goede palliatieve zorg. Zo is onlangs een digitaal Formularium toegevoegd aan de PalliArtsapp die meer medicatiefouten moet voorkomen.

Lees het interview over eHealth

Het rouwproces is voor iedereen anders. Problematische rouwverwerking kan verstrekkende gevolgen hebben. Een methodiek moet ondersteunen in het geven van voldoende aandacht en begeleiding.

Lees het interview over rouw en nazorg

Patiëntenparticipatie helpt onderzoek, ontwikkel- en innovatieprojecten binnen de palliatieve zorg verder. Door samenwerking met patiënten sluit onderzoek beter aan op de praktijk. Hiervoor is een toolkit beschikbaar.

Lees het interview over participatie en ondersteuning

Veel zorgverleners in de palliatieve zorg worden geconfronteerd met morele dilemma's. Het is belangrijk om deze te herkennen en hier goed mee om te gaan. De CURA-methodiek biedt ondersteuning.

Lees de interviews over ethiek

Als het levenseinde nadert, komen zingevingsvragen meer op de voorgrond. Aandacht daarvoor is belangrijk. Een digitale leerwerkplaats helpt zorgverleners beter aan te sluiten op deze behoefte van patiënt en naasten.

Lees het interview over zingeving

Goede zorg tijdens de stervensfase en goede nazorg direct na het overlijden verminderen angst en brengen rust voor alle betrokkenen. Zo kunnen medicijnen daar soms bij helpen.

Lees het interview over de stervensfase
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website